Totaal aantal pageviews

dinsdag 29 april 2014

It's over....

Op het zo fraaie eiland Curacao is het inmiddels half twee in de nacht van 29 april 2014. Het is op dit eiland derhalve bijna Koningsdag; de dag waarop dochterlief Julia om 10 uur in de ochtend, pal voor het Renaissence Hotel een optreden zal gaan verzorgen.

Al enige weken heeft U de dagelijkse edities van "Een Zonnig Avontuur" moeten missen. En dat terwijl het aantal hits de 200.000 inmiddels al heeft overstegen. Schandelijk om zo je lezers in hun hemd te laten staan. Edoch: er is wel degelijk een verklaring. Hoewel Uw Hoofdredacteur wekenlang heeft gedacht, en gehoopt het nog te kunnen veranderen: vannacht werd het volstrekt duidelijk! De inspiratie is op! Het lukt van geen kant meer om te verhalen over zaken die er al dan niet toe doen, helaas.
Met pijn in zijn hart moet Uw Hoofdredacteur U dan ook berichten dat het mooi is geweest. Na 5 jaren Curacao is het op. Er valt een schaduw over "Een Zonnig Avontuur." Soms valt er in het leven aan afsluiten nu eenmaal niet te ontkomen.

Wat mij rest, is U te bedanken voor het lezen van de vele uitgebrachte edities. Het was een voorrecht om te kunnen zien dat er zo vele lezers, all over the world, dagelijks benieuwd waren naar de avonturen van een stel Nederlanders in "De West."
Dank!

Uw Hoofdredacteur.

woensdag 16 april 2014

Steek, stak, gestoken!

Het is vandaag woensdag 16 april 2014 geworden op het uitermate warme eiland Curacao. Al vanaf de vroege ochtend schijnt uitbundig de zon en de temperatuur is de dertig graden Celsius inmiddels gepasseerd. Uw Hoofdredacteur heeft het dan ook warm, zeker wanneer U zich realiseert dat hij zojuist een fiks selectiegesprek diende te voeren in een ruimte die volstrekt niet werd gekoeld. Het overhemd van Uw Hoofdredacteur is dan ook beslist aan vervanging toe. Er wacht echter nog een lange dag, waarop nog vele gesprekken gevoerd dienen te worden. Iets wat overigens niet geldt voor Moeder de vrouw. Zij geniet immers vandaag van haar laatste schooldag alvorens zij, meer dan twee weken lang, van een welverdiende vakantie kan gaan genieten. Deze laatste schooldag voerde haar vanochtend, per touringcar, naar het fraaie strand van Santa Cruz. De gehele dag zal voor haar leerlingen in het teken staan van spelletjes, zwemmen en het zoeken naar eieren. De Paasvakantie is dus aanstaande, al hebben de beide olijkerds, Julia en Levi geheten, morgen eerst nog een paasontbijt op hun school alvorens, ook voor hen, de vakantie zal aanbreken.

Het is echter lang niet voor iedereen op dit mooie eiland vakantie. Zo dient Uw Hoofdredacteur gewoon zijn dagelijkse werkzaamheden te verrichten en vindt elders op Curacao de dagelijkse gang van zaken ook gewoon doorgang. Zo ook vandaag, nu immers in de rechtbank van Curacao de zogenaamde tweede regiezitting plaats heeft in de moordzaak op de politicus Helmin Wiels. Een zitting waarbij alom wordt verwacht dat er meerdere bijzonderheden rond deze lafhartige liquidatie in de openbaarheid zullen komen. Al vanaf acht uur vanochtend was het dan ook een drukte van belang bij het gebouw waar de zitting plaatsvindt. De publieke belangstelling was bijzonder groot en de controle, op publiek wat de zitting zou willen bijwonen, was scherp. Overigens zal de inhoudelijke behandeling van deze zaak plaatsvinden op 21, 22 en 23 mei aanstaande. Eerst dan zal waarschijnlijk pas duidelijk worden wat er zich nu feitelijk heeft afgespeeld op 5 mei van het vorige jaar op het strand van Marie Pompoen. Vanzelfsprekend zal Uw Hoofdredacteur U van alle ontwikkelingen op de hoogte houden in de volgende edities van "Een Zonnig Avontuur."
Gisteren werden de uitkomsten bekend gemaakt van een onderzoek dat is uitgevoerd onder inwoners van en toeristen op Curacao. Het onderzoek werd uitgevoerd met als centrale vraagstelling: "Waarvan heeft U het meest last op Curacao. Wat vindt U het meest ergelijk of waarvan heeft U de meeste hinder?" Welnu, Uw Hoofdredacteur had de uitslag bij voorbaat wel kunnen voorspellen, althans dat had hij gedacht. Immers, de toenemende criminaliteit of de vele gaten in het wegdek, de verkeersonveiligheid en de kwaliteit van het onderwijs zouden wel degelijk thema's kunnen zijn die konden worden genoemd. Nogmaals, dat had Uw Hoofdredacteur gedacht! Niets bleek echter minder waar te zijn nu het onderzoek een verrassende uitkomst kende. Met stip op nummer een kwam namelijk uit het onderzoek naar voren dat de meeste overlast wordt veroorzaakt door stekende muggen. Niet het toenemende aantal overvallen of de liquidaties, niet de vele lekke banden die worden veroorzaakt door enorme gaten in de wegen, niet de vele aanrijdingen, niets van dat alles! Muggen, daar gaat het om! De strategie voor de Overheid lijkt dan ook duidelijk te zijn: minder politie op straat en medewerkers omscholen tot muggenvanger.

Wordt vervolgd.....   

dinsdag 15 april 2014

Intelligente vraagstukken?

Het is inmiddels half acht in de ochtend van dinsdag 15 april 2014 op het, ook vandaag weer, warme eiland Curacao. Uw Hoofdredacteur heeft zijn warme mandje al enkele uren geleden dienen te verlaten omdat de plicht riep. Immers, nu Moeder de vrouw geacht werd een Paasontbijtje mee te nemen naar haar werkplek was het aan Uw Hoofdredacteur om een lekker eitje te koken. Overigens bestaat de plicht vandaag uit veel meer. Naast het feit dat Uw Hoofdredacteur vandaag waarschijnlijk een lam handje zal krijgen vanwege het vele schrijfwerk dat verricht dient te worden, wacht hem namelijk een wel zeer uitdagende taak. Wat is namelijk het geval? Welnu, nu Moeder de vrouw en de Olijke Twee begin juli zullen gaan afreizen naar het verre Nederland, dient er vanzelfsprekend ook enige huisraad te worden verscheept. En juist dat gaat niet zomaar.

Welnee, er dient bij de douane een zogenaamde vrijstellingsvergunning te worden aangevraagd. Nu is het aanvragen van die vergunning op zich nog niet zo een enorme klus. Echter de bijlagen die men van Uw Hoofdredacteur verlangt, overstijgen zo langzamerhand de 100 pagina's. Vreselijk! Er zit echter weinig anders op. Tenminste, wanneer het gezin Hoofdredacteur in Nederland wil kunnen beschikken over de slaapkamermeubeltjes en de dekbedjes. Uw Hoofdredacteur rest dan ook niet anders dan de intelligente vragen te voorzien van een minstens zo intelligent antwoord. Met vragen als: "Wie won de eerste Wereldoorlog en wie werd er tweede?" of "Hoeveel officieren telt het Belgische leger en noem ze alle twee!" wordt de grijze hersenmassa immers wel geprikkeld. Maar goed, Uw Hoofdredacteur heeft dit denkwerk al weken voor zich uit lopen schuiven waardoor de deadline voor het aanleveren van de documenten wel erg dicht is genaderd. Aan de slag dus maar!
Gisteren, Uw Hoofdredacteur meldde dat al in een eerdere editie van "Een Zonnig Avontuur", verjaarde de jongste olijkerd, Levi geheten. Het mannetje werd zeven jaar oud en dat diende dan ook uitbundig te worden gevierd. Weliswaar zal zijn verjaarspartijtje eerst na de komende Paasvakantie worden gevierd omdat er al vriendjes op vakantie zijn gegaan, maar gisteren werd er toch wel degelijk aandacht geschonken aan deze mijlpaal. Zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur, naast de Olijke Twee, een viertal vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis kon nemen toen de school haar deuren sloot. Allereerst, zo berichtte het gezelschap, werd het tijd om pannenkoeken te bakken. Daarna werd er gespeeld en gezwommen. Uiteindelijk, aan het einde van de middag, werd het tijd om te gaan vertrekken richting de bioscoop.

Terwijl Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur de roltrap naar de ingang van de bioscoop beklommen, gelukte het nog juist om het gezelschap kinderen in de kraag te pakken. Immers, deze hadden klaarblijkelijk besloten om de bioscoop, via een andere roltrap, alvast maar weer te gaan verlaten. Het was een tumult van jewelste, reden waarom het slechts een klein halfuurtje duurde alvorens elk kind in het bezit was gesteld van popcorn, een hotdog en een beker drinken. "Ik heb nog geen drinken", verhaalde een der gasten. "Je vertelde net dat je geen drinken wilde", zo antwoordde Uw Hoofdredacteur. "Ja, maar dat was net! Nu wil ik wel!" wist het ventje te melden. Toen het kereltje een twintigtal minuten later wist te zeggen: "Ik hoef niet meer", werd Uw Hoofdredacteur volkomen duidelijk dat de psyche van kinderen voor hem altijd een raadsel zal blijven. Overigens was de film, "Rio 2", een zeer onderhoudende rolprent. Het gelukte Uw Hoofdredacteur dan ook prima om zo af en toe in te dommelen waardoor anderhalf uur sneller dan snel verstreek. Op naar het volgende feestje!
Wordt vervolgd.....

 

maandag 14 april 2014

Ga niet langs Start!

Op het warme eiland Curacao is het vandaag maandag 14 april 2014 geworden. Het is inmiddels al weer geruime tijd geleden dat Uw Hoofdredacteur in de gelegenheid was om U bij te praten over de actuele gang van zaken op dit zo fraaie eiland middels het uitbrengen van de welhaast dagelijkse edities van "Een Zonnig Avontuur." Van vele kanten ontving Uw Hoofdredacteur dan ook berichten van lezers die zich afvroegen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Welnu, zoals U ziet leeft Uw Hoofdredacteur nog wel degelijk. Echter, de afgelopen weken kenmerkten zich door een enorme hectiek binnen Huize Hoofdredacteur. Daardoor gelukte het van geen kant om inspiratie tot schrijven te vinden; er was feitelijk sprake van een zogenaamd "Writers Block." Zo langzamerhand keert de rust in Huize Hoofdredacteur echter weer een beetje terug, al zijn Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur wel degelijk nog zeer bezig met de terugkeer van Moeder de vrouw en de Olijke Twee naar Nederland, begin juli van dit jaar. De Nederlandse woning dient immers, na 5 jaren van leegstand, weer bewoonbaar te worden gemaakt. Gelukkig, met Oom Albert en Tante Reinie als opzichters, lijkt dat zo langzamerhand weer redelijk te gelukken. Muren zijn inmiddels weer keurig wit geschilderd en ook de vloer wordt weer keurig gerepareerd. Het is dan ook hoog tijd voor weer een nieuwe editie van "Een Zonnig Avontuur!"

Vandaag is het exact zeven jaar geleden dat de jongste olijkerd, Levi geheten, het levenslicht zag. Kwam hij indertijd twee maanden voor de geplande datum tevoorschijn, inmiddels is het een hele toer om het ventje in de vroege ochtend tijdig uit zijn bed te krijgen. Al moet gezegd, hedenochtend viel dat alleszins mee. Immers, toen het kereltje gezang aan zijn bed hoorde aarzelde hij geen moment en sloeg onmiddellijk zijn ogen open. Zeven jaar al weer; wat vliegt toch de tijd! En zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur vanochtend in alle vroegte, bepakt en bezakt met een tas vol traktaties, een vrolijk zingend mannetje op zijn school kon afleveren. Aan het begin van de middag zal Uw Hoofdredacteur vervolgens een auto vol kinderen op dienen te gaan halen om aansluitend een grote stapel pannenkoeken te gaan fabriceren. Daarna staat een bezoek aan de bioscoop op de agenda om het prachtige "Rio 2" te gaan bewonderen. U ziet, er wacht het gezin Hoofdredacteur, zoals overigens gebruikelijk, vandaag weer een drukke dag.
U bent er vast en zeker wel mee bekend. Immers, welke jongeling is in Nederland nu niet opgegroeid met spelletjes? Het zal dan ook beslist zo zijn dat U weleens hebt deelgenomen aan een spelletje Monopoly. Welnu, voor rasgeaarde liefhebbers van dat spel is het van groot belang te weten dat er, sinds kort, ook een Curacaose editie van dit bordspel op de markt is gekomen. Onder de naam "Curacao Monopoly" zijn straten als "Brink", "Ons Dorp" en "Kalverstraat" vervangen door landhuizen, beachresorts en onderwaterafbeeldingen van Curacao. Onder de "Kans- en Algemeen Fonds" kaarten zijn er veel verwijzingen naar bijzondere locaties op Curacao te vinden. Echt een collectors item dus. Al verandert er voor Uw Hoofdredacteur niets met deze uitgave van het geliefde bordspel. Immers steevast wacht hem de opdracht: "Ga direct naar de gevangenis!" U ziet, sommige zaken in het leven veranderen niet snel!

Wordt vervolgd.....