Totaal aantal pageviews

woensdag 31 oktober 2012

Prijs de dag niet voor het avond is!

Het is vandaag donderdag 1 november 2012 op het zonnige en qua temperatuur zeer aangename eiland Curaçao. Toen Uw Hoofdredacteur, zo ongeveer tegen half zes in de ochtend, de schuifdeuren van Huize Hoofdredacteur opende en over de blauwe zee uitkeek, lachte een nieuwe dag hem al vrolijk tegemoet. Dat terwijl het toch nog maar zeer de vraag is of het ook daadwerkelijk wel een vrolijke dag zal gaan worden. Er valt immers nimmer van tevoren een peil te trekken op gebeurtenissen die zich op dit eiland plotseling kunnen voordoen. "Prijs de dag niet voor het avond is", lijkt een gezegde wat het op Curaçao goed doet. De afgelopen dagen deden zich namelijk nogal veel onverkwikkelijke incidenten op dit eiland voor, waardoor het gevoel van onveiligheid onder de meeste bewoners fiks aan het toenemen is. Uitkijken en alert blijven blijft dus het dagelijks devies. Uw Hoofdredacteur gaat dan ook zien wat de dag hem gaat brengen. De uitkomsten daarvan zult U hoogstwaarschijnlijk weer kunnen terugvinden in een volgende editie van "Een Zonnig Avontuur."

Met grote regelmaat bereiken Uw Hoofdredacteur vragen over de actuele politieke situatie op Curaçao. "Zijn er nog ontwikkelingen Hoofdredacteur? Is men al bezig een coalitie te vormen? Hoe schat U de situatie in?" Allemaal vragen die meermaals worden gesteld en daarom lijkt het een goede en zinnige gedachte U even te voorzien van een korte update. Nog altijd is het zo dat de formele onderhandelingen tussen de drie ex regeringspartijen zijn gestaakt, al werden en worden er wel lijmpogingen ondernomen. Door alle uitlatingen die de drie partijleiders over elkaar doen, lijkt het onderhandelingsklimaat er echter volstrekt niet beter op te worden, integendeel. Vandaar dat de enige dagen geleden benoemde informateur inmiddels ook verkennende gesprekken is gaan voeren met andere partijen die een mogelijke coalitie zouden kunnen vormen. Dat dit het nodige tumult met zich brengt, dat moge duidelijk zijn. Uw Hoofdredacteur zou dan ook op dit moment volstrekt niet durven voorspellen welke kant het uiteindelijk zal op gaan. Mocht er meer duidelijkheid gaan ontstaan, dan wordt U daarover vanzelfsprekend per omgaande nader geïnformeerd.

Het zal U hoogstwaarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de terugkeer van Jumping Paul aanstaande is. Op korte termijn zal Jumping Paul immers definitief terug gaan keren naar het herfstachtige en vooral koude Nederland. Vorige week werd er daarom, in klein comité, al afscheid van hem genomen door de Nederlandse teamleden die voorlopig op dit eiland zullen achterblijven. Gisteren was het echter de beurt aan de Curaçaose collega's die, zonder dat hij wist wat hem te wachten stond, een afscheidsbijeenkomst voor Jumping Paul hadden georganiseerd. Om elf uur in de ochtend zou de festiviteit plaatsvinden en wel in de personeelskantine, zo luidde althans de aankondiging. Stipt om elf uur meldden zich daarom de (veel) rustiger Fries, Jumping Paul en Uw Hoofdredacteur in de bewuste kantine. Om, aldaar aangekomen, te constateren dat dit drietal de enige aanwezigen waren. "Ik had ook al rekening gehouden met een gigantische opkomst", zo berichtte Jumping Paul. Na een half uurtje te hebben gewacht op komende ontwikkelingen, meldde zich een locale collega met de vraag of Jumping Paul nog van plan was op het feestje te komen. Wat bleek, in tegenstelling tot wat op de aankondiging stond vermeld, was een andere locatie gekozen. Uiteindelijk mocht dat de pret echter geenszins drukken. Er werden mooie woorden gesproken in de richting van Jumping Paul en er werden hem zeer fraaie aandenkens overhandigd. Last but not least stonden alle aanwezige vrouwelijke collega's erop dat Jumping Paul met hen zou worden vereeuwigd op een foto. Met een dubbel gevoel voldeed Jumping Paul aan dat verzoek, tweeënhalf jaar werken in een vreemde omgeving laat immers zijn sporen wel degelijk na. Hoe het ook zij: het afscheidsfeestje was zeer geslaagd en werd bijzonder gewaardeerd. Wederom kon een hoofdstuk van een inmiddels behoorlijk dik boek met een gerust hart worden afgesloten!

Wordt vervolgd…..     

Het leven is soms net een film.....

Op het inmiddels alweer zeer zonnige eiland Curaçao is vandaag de laatste dag van de maand oktober aangebroken. Het is woensdag vandaag, woensdag 31 oktober 2012. Uw Hoofdredacteur zit alweer enige tijd achter zijn bureau, al is het pas zeven uur in de vroege ochtend. Tijd om U, tijdens een korte break, even snel op de hoogte te stellen van de actuele gebeurtenissen op dit zo fraaie eiland. Al was de afgelopen avond en nacht overigens niet bijzonder fraai na een aantal schietpartijen met dodelijke afloop op Curaçao. Het is dus nog vroeg in de ochtend op het eiland en tijd om eens even de balans van de afgelopen dagen te gaan opmaken. En, zoals te doen gebruikelijk geschiedt dat middels een nieuwe editie van "Een Zonnig Avontuur."

De discussies en felle beschuldigingen tussen aanhangers, partijleden en partijleiders der verschillende politieke partijen houden onverkort aan. Even leek het er gisteren op dat er een poging zou worden ondernomen om de breuk tussen de heren Schotte en Wiels (de leiders van de twee grootste partijen op Curaçao) te lijmen. Dit met als doel toch weer uitvoering te kunnen geven aan de eerder door de heren ondertekende intentieverklaring. Toen de heer Wiels later op de avond, tijdens zijn eigen radioprogramma, weer fiks van leer trok tegen zijn "intentiepartners", leek het alweer snel gedaan met de eerdergenoemde lijmpoging. Diezelfde heer Wiels overigens, liet vanochtend in diverse media weten dat het vormen van een regering zonder dat daarvan zijn partij deel zou uitmaken, gaat leiden tot grote onrust en verzet. Ten opzichte van geruime tijd geleden lijkt er dan ook niet al teveel te veranderen in de opstelling van de politici. Uw Hoofdredacteur gaat er dan ook gemakshalve maar van uit dat er vandaag in ieder geval geen coalitie tot stand zal komen.

Het lijkt dus wel, zo af en toe, als maak je deel uit van een film. In ieder geval wanneer bezien wordt wat er zich hier allemaal afspeelt op dit eiland. Nu moet U trouwens weten dat er momenteel wel degelijk ook een echte film op Curaçao wordt opgenomen. Tijdens 33 zogenaamde draaidagen wordt namelijk "Tula, the revolt" opgenomen op verschillende plekken op dit eiland. Bekende acteurs zullen hun gezicht in deze rolprent laten zien zoals Jeroen Krabbé, Danny Glover en Derek de Lint. Tula handelt over de opstand der slaven in 1795 en is daarmee een weergave van een op waarheid berustend en beladen stuk geschiedenis uit de koloniale periode.  Tula, de leider der slavenopstand, begon 17 augustus zijn strijd voor vrijheid die hem vanaf de plantages bij Knip via San Juan en San Nicolas naar Porto Marie leidde. Hier bouwde hij met de andere leiders Bastiaan Carpata en Pedro Wacao en de gevluchte slaven een kamp. Ondertussen had het leger lucht gekregen van de ontsnapte slaven en zich verzameld om de strijd aan te gaan met Tula en zijn handlangers. Het leger had de kracht van de rebelse slaven echter zwaar onderschat. Op 19 augustus verloren zij de strijd tegen de slaven en zorgden er bovendien voor dat Tula en zijn strijders wapens in handen kregen. Uiteindelijk waren het toch Tula en de andere slaven die aan het kortste eind trokken. Het leger werd versterkt en Tula en zijn kameraden verloren steeds meer mensen. Ruim een maand na het begin van zijn vrijheidsstrijd, op 19 september, werd Tula uiteindelijk gevangen genomen. Hij en andere leiders van de opstand werden na een proces, op 3 oktober 1795 vermoord bij het Rif. Op het Rif staat nu een monument van de vrijheidsstrijders. De strijd van Tula leidde er echter wel degelijk toe dat er een einde kwam aan de slavernij. Een film dus om zeker te gaan zien, althans volgens Uw Hoofdredacteur!

Vandaag wacht er weer een zeer drukke werkdag. De verschillende teamleden zullen hun beste beentje voor moeten zetten om een beetje in regie te blijven. De dag vliegt dan ook waarschijnlijk weer om en zal voor Uw Hoofdredacteur eindigen met een bezoekje aan de marinebasis. Het is woensdag immers, hetgeen betekent dat de jongste olijkerd, Levi geheten, voor de tweede maal deze week een bezoek brengt aan zijn sensei, zijn karateleermeester. Uw Hoofdredacteur haalt het ventje daar met het grootste genoegen op. Het is immers steevast een soort komische film het mannetje allerlei karatetrappen te zien uitdelen die ertoe leiden dat hij uiteindelijk van vermoeidheid omvalt? "Maar dat geeft niets Pap, ik kan inmiddels wel tot 10 tellen in het Japans!" Lekker puh……

Wordt vervolgd…..

dinsdag 30 oktober 2012

Hopi gedonder.....

Op het stormachtige eiland Curaçao is het vandaag dinsdag 30 oktober 2012 geworden. Het was vannacht weer een nachtje als vanouds. Nadat gisterenavond de bliksemschichten al secondelang uitstekend waarneembaar waren terwijl ze in de zee insloegen, was het vannacht, of beter gezegd in de vroege ochtend, enorm noodweer in het vissersplaatsje Boca Sami. Zo tegen kwart over drie in de ochtend was de hemel gedurende geruime tijd fel verlicht. Enorme knallen, afkomstig van de donder, teisterden de trommelvliezen van Uw Hoofdredacteur. Het geheel werd vergezeld door zwembaden vol hemelwater. Met andere woorden, het was niet alleen de Oostkust van de Verenigde Staten die vannacht geteisterd werd door noodweer. Ook Huize Hoofdredacteur kreeg er een fikse staart van mee! Vanochtend in alle vroegte, zo tegen half zes in de ochtend, was het echter weer droog en bijzonder aangenaam van temperatuur. Het zal overigens vandaag weer een warme en benauwde dag worden met wellicht opnieuw harde wind en onweer gedurende de nacht. Nachten die voor Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur dan ook steeds korter lijken te worden.

Het is even wennen op dit zo fraaie eiland nu Jumping Paul in zijn woning nog bezig is met het verzorgen van een overdracht van dossiers, maar niet langer lijfelijk op het werk aanwezig is. Het is stil zonder Jumping Paul, zo valt de verschillende teamleden op. Slechts met zijn drieën is het dan ook nog maar een klein clubje Nederlanders wat de handenvol heeft aan de opdracht waarvoor zij zijn uitgezonden naar Curaçao. Immers, wanneer je start met een team van negen personen en dit, in de loop der tijd, ziet worden teruggebracht naar drie, dan vergt dat wel de nodige flexibiliteit en het vermogen tot bijstelling. De gesprekken gingen dan ook nog regelmatig over Jumping Paul de afgelopen dagen. Zaken die tot voor kort onder hem ressorteerden dienen immers nu op stel en sprong bij een ander te worden ondergebracht. Het is dus even wennen aan de veranderde samenstelling voor de verschillende teamleden. Echter, zoals al regelmatig het geval is geweest, ook dit zal uiteindelijk allemaal zijn plek wel vinden.

Nadat Uw Hoofdredacteur in een eerdere editie van "Een Zonnig Avontuur" al verhaalde over de politieke strubbelingen op dit zo fraaie eiland, duurt deze, soms felle, strijd onverminderd voort. Dagelijks vullen de verschillende media er hun berichtgeving mee en verschijnen de meest smeuïge verhalen op de voorpagina's van de dagbladen. Het lijkt er op dit moment op dat het nog niet zal gaan meevallen om een coalitie te vormen die kan gaan regeren op dit eiland. Verschillende partijen kennen zulke uiteenlopende visies, dat het volkomen ondenkbaar is dat zij zich kunnen vinden in oprechte samenwerking. De verschillende partijleiders beschuldigen elkaar over en weer van oneerlijkheid en het nastreven van eigen belangen. Een der partijleiders maakte het vanochtend wel heel erg bont. Immers, Curaçao kampt met immense tekorten op haar begroting. Dit loopt in de orde van honderden miljoenen. De betreffende partijleider echter was vanochtend een geheel andere mening toegedaan: "Er is geen sprake van enig financieel tekort en de vooruitzichten op financieel gebied zijn voor het eiland uitermate gezond te noemen." U begrijpt, we zijn er nog lang niet op Curaçao. De situatie van de overheid is op zijn minst niet erg rooskleurig te nomen en vraagt, gelijk de Nederlandse situatie, om ingrijpende maatregelen. Maatregelen die waarschijnlijk, zo wordt geredeneerd, stemmen gaan kosten. Ook dat maakt dat men uitermate voorzichtig is om het voortouw tot die ingrijpende maatregelen te gaan nemen. Nu is struisvogelpolitiek over het algemeen geen lang leven beschoren. Uw Hoofdredacteur gaat er dan ook, gemakshalve, maar van uit dat uiteindelijk het gezond verstand zal gaan zegevieren. Het is slechts even afwachten……., zoals men hier vaak roept!
 
Wordt vervolgd.....

maandag 29 oktober 2012

Politieke strubbelingen!

Na een nacht vol bliksemflitsen, donder en veel, heel veel hemelwater wat naar beneden viel, is het op Curaçao maandag 29 oktober 2012 geworden. Uw Hoofdredacteur heeft een slechte nacht achter de rug: de hevige regenval en het lawaai van de donderbuien maakten dat het een redelijk slapeloze nacht werd. Inmiddels is het echter maandag geworden en is een nieuwe werkweek op dit zo fraaie eiland aangebroken. Een week waarin waarschijnlijk weer vele, onvoorziene gebeurtenissen, kunnen worden meegemaakt. Er gebeurt immers van alles op dit eiland, zo ook weer het afgelopen weekeinde. En, zoals te doen gebruikelijk kunt U daarover tot in detail vernemen via deze editie van "Een Zonnig Avontuur."

Het leek allemaal slechts "a piece of cake", het vormen van een nieuwe regering op Curaçao. Immers, de grote winnaars van de verkiezingen van tien dagen geleden waren de partijen die al eerder met elkaar, in de vorige coalitie, hadden samengewerkt. Toen, enige dagen geleden dan ook een intentieverklaring werd ondertekend door deze partijen, waarin men zich bereid verklaarde de nieuwe regering van het land te gaan vormen, leek het slechts een kwestie van tijd alvorens de bewindslieden zouden kunnen worden geïnstalleerd. Hoe anders kan het echter gaan? Gisterenmiddag namelijk werd bekend dat de partijleiders van de twee grootste partijen het ontzettend met elkaar aan de stok hebben gekregen en elkaar uitmaken voor van alles en nog wat. Daarmee is de ondertekende intentieverklaring van de baan en lijkt het een enorme puzzel te gaan worden om op korte termijn een coalitie te gaan vormen die kan steunen op een politieke meerderheid. U ziet, het is nog geenszins gedaan met de politieke onrust op Curaçao. De komende dagen zal het geheel, wellicht op verrassende wijze, vast wel een vervolg gaan krijgen.

Na de voor Uw Hoofdredacteur prachtige voetbaldag van gisteren, werd het tijd om verkoeling te gaan zoeken aan zee. Het was namelijk heter dan heet op dit eiland. Zelfs het zeewater kende een temperatuur die dicht in de buurt van 30 graden Celsius kwam. Echt verkoeling zoeken viel dan ook beslist niet mee. Op het strand van Blue Bay aangekomen trof de familie Hoofdredacteur de familie Pinoccio waarbij werd besloten het resterende gedeelte van de dag in gezamenlijkheid te gaan doorbrengen. Nu was de heer Pinoccio in het bezit van een mooi fototoestel en was hij, zoals eigenlijk steevast het geval is, op zoek naar fraaie plaatsjes voor zijn fotoalbum. En zo kon het zijn dat de heer Pinoccio op enig moment, als een wilde begon te rennen naar het uiteinde van de bij Blue Bay gelegen pier. Het was Uw Hoofdredacteur op dat moment nog volstrekt onduidelijk welk beeld op het netvlies van de heer Pinoccio zou zijn geland, iets waar snel verandering in zou komen. Wat was namelijk het geval? Welnu, er was een fotoshoot gaande op het strand, waarbij allerlei in fraaie kledij gehulde dames op de foto werden gezet door een professionele fotograaf. Het duurde dan ook slechts een kort moment alvorens de heer Pinoccio, als ware hij de reïncarnatie van Joop van Tellingen, voor het gezelschap stond opgesteld om fraaie plaatjes van de dames te schieten. Het eindresultaat mag er zijn, althans volgens Uw Hoofdredacteur.

Terwijl de heer Pinoccio het ene na het andere plaatje schoot, vermaakten Moeder de vrouw, eega Ina Pinoccio en de aanwezige kinderen zich prima in het warme zeewater. In een opstelling als was sprake van een treintje, bewogen zij zich urenlang voort in het water. Het bleek immers niet goed mogelijk om nog enigszins gemakkelijk te bewegen in de hitte buiten het zeewater. Nadien, zo aan het einde van de middag, werd besloten om een bezoek te gaan brengen aan "De Buurvrouw', het aan de weg naar Westpunt gelegen restaurant dat is gebouwd onder een immense palapa. Aldaar werd, zittend in verkoelende wind, een heerlijke maaltijd genuttigd en teruggeblikt op het welhaast verstreken weekeinde dat inmiddels alweer achter ons ligt. Een nieuwe werkweek is begonnen en daarmee wordt "Een Zonnig Avontuur" voortgezet. U zult vanzelfsprekend ook de komende week weer op de hoogte worden gehouden van alles wat het, inmiddels uitgedunde team Nederlanders, op Curaçao bezighoudt.

Wordt vervolgd…..   

zondag 28 oktober 2012

Een verrassing op de motorkap!

Het is een vroege zondagochtend op het inmiddels alweer drukkend warme eiland Curaçao. Het is half zeven in de ochtend van 28 oktober 2012 en Uw Hoofdredacteur zit al helemaal klaar om, via het World Wide Web, de klassieker tussen Ajax en Feyenoord te gaan volgen. Dat nadien ook nog gekeken kan worden naar het favoriete team van Uw Hoofdredacteur, de kanjers uit Almelo die het moeten opnemen tegen de club van de Fries van 95%, is een mooi toetje! Het is vreemd weer op dit zo fraaie eiland, de temperatuur is zeer hoog, er is nauwelijks wind en de zee is ruwer dan ruw! Hoge deining maakt dat de golven met enorme klappen botsen met de rotsen waarop Huize Hoofdredacteur is gesitueerd. Het geluid van de computer moet dan ook behoorlijk worden opgeschroefd om uitzendingen verstaanbaar te laten zijn. U ziet, Uw Hoofdredacteur gaat een hopelijk geslaagde, en in elk geval een lawaaiige, ochtend tegemoet.
Er was weer eens van alles te doen op Curaçao gisteren, maar daarover later meer. Allereerst attendeert Uw Hoofdredacteur U op een, voor de heer Pinoccio, zeer bijzondere gebeurtenis. Wat was namelijk het geval? Welnu, wellicht weet U zich nog te herinneren dat er op vrijdagavond een afscheidsfeestje voor Jumping Paul werd georganiseerd? Een afscheid wat nadien werd afgesloten met een maaltijd bij het geweldige restaurant van Fishalicious. Toen het laatste stukje vis was verorberd, werd het tijd huiswaarts te keren. Nu moet U weten dat Jumping Paul niet beschikt over een rijbewijs en eveneens geen auto in zijn bezit heeft. Dientengevolge was afgesproken dat Pinoccio de heer Jumping Paul thuis zou gaan afleveren. Nu woont Jumping Paul redelijk centraal, in het centrum van Punda. Helaas vertonen zich in die omgeving veelal zogenaamde chollers, die U aanklampen om op een gemakkelijke wijze in het bezit te komen van wat pecunia. Zo ook vrijdagavond, toen zich een vrouwspersoon meldde bij het voertuig van Pinoccio. Zij vertelde een meelijwekkende story die handelde over aambeien (voor de details dient U zich bij de heer Pinoccio te vervoegen). Het probleem zou kunnen worden opgelost met zalf, zo berichtte het duistere type. Edoch, om dat smeersel te kunnen aanschaffen was geld nodig, zo wist de dame. De heer Pinoccio gaf aan niet voornemens te zijn achterwerken te sponsoren waarbij plots een probleem ontstond. Het vrouwspersoon nestelde zich immers op de motorkap van de auto en was niet voornemens, vooraleer betaling zou hebben plaatsgevonden, deze ligplaats te verlaten. Al met al werd het een heel gedoe om de motorkap schoon te vegen. U ziet, even snel iemand wegbrengen is er op dit zo fraaie eiland niet bij!

Dan, zoals gezegd, de dag van gisteren. In de straten van Punda werd een zogenaamde Ban Topa georganiseerd. Dat wilde zeggen dat er allerlei kraampjes waren uitgestald,  verschillende muziekbandjes te beluisteren waren en vele terrassen waren uitgestald. Als klap op de vuurpijl showde de WABI club de oldtimers van haar leden. Auto's uit ververvlogen jaren kleurden het straatbeeld en U begrijpt, daarop kwamen veel kijkers af. Het moet gezegd, het was uitermate gezellig in de binnenstad van Punda gisterenmiddag. Het was alleen heet, zeer heet. Door het ontbreken van ieder zuchtje wind was de gevoelstemperatuur ongeveer 40 graden Celsius. Uw Hoofdredacteur voelde zich dan ook als droeg hij een kachel met zich mee. Gelukkig bracht een verkoelend biertje uitkomst. Ook vandaag lijken die weersomstandigheden geenszins te veranderen. Waarschijnlijk zal Uw Hoofdredacteur de middag dan ook doorbrengen onder water. Slechts op die wijze kan de dag nog enigszins worden doorgekomen, zo schat hij althans in.

Wordt vervolgd…..    

zaterdag 27 oktober 2012

En de winnaar is.....?

Op het zeer warme eiland Curaçao is het vandaag zaterdag 27 oktober 2012 geworden. Het is iets na half tien in de ochtend en Uw Hoofdredacteur zit, vergezeld door een kopje koffie, uit te kijken over de blauwe zee om inspiratie op te doen voor een nieuwe editie van "Een Zonnig Avontuur."  Niet dat dit nu zo nodig is, er gebeurt op dit fraaie eiland immers van alles wat het vermelden waard is, maar meer om zijn gedachten even te ordenen. Dat viel namelijk vanochtend niet mee, hetgeen waarschijnlijk te wijten viel aan het afscheidsfeestje dat gisterenavond werd georganiseerd voor de heer Jumping Paul, maar daarover later meer. Allereerst is er namelijk sprake van een andere memorabele gebeurtenis waarover Uw Hoofdredacteur beslist het een en ander te melden heeft.

Het zal zo ongeveer half zes op de middag van gisteren geweest zijn, toen de telefoon van Uw Hoofdredacteur begon te rinkelen. Nu moet U weten, Uw Hoofdredacteur bevond zich op dat moment in het horeca etablissement dat luistert naar de naam "Bijna Thuis." Aldaar was het een lawaai van jewelste omdat Jumping Paul verschillende mensen had genood voor zij n afscheid. Hij keert immers binnenkort definitief terug naar het koude Nederland. Juist toen Uw Hoofdredacteur het rinkelen der telefoon waarnam en op wilde nemen, verstomde het geluid. Uw Hoofdredacteur was dus te laat! Omdat hij een soort van voorgevoel had over wie de beller zou kunnen zijn, besloot Uw Hoofdredacteur even plaats te nemen in zijn auto, welke voor het etablissement stond geparkeerd. Al wachtende zette hij de autoradio aan om vervolgens, via Dolfijn FM, te horen dat de uitzending handelde over de weg te geven gratis tattoo, waarover Uw Hoofdredacteur gisteren al schreef. De DJ, Maarten Schakel geheten, bleek in gesprek te zijn met de tatoeëerder die de te winnen tattoo uiteindelijk zou dienen aan te brengen. Inspannend luisterend hoorde Uw Hoofdredacteur Maarten Schakel zeggen: "En dan gaan we nu proberen contact te leggen met de winnaar van de gratis tattoo. We gaan kijken of de telefoon wordt opgenomen." Onmiddellijk na deze profetische woorden begon de telefoon van Uw Hoofdredacteur te rinkelen. Inderdaad, Uw Hoofdredacteur bleek te zijn verbonden met de heer Schakel die hem berichtte dat het verzonden verhaal rond de enkel van Moeder de vrouw, ondersteund door diverse mails van lezers, had gemaakt dat Moeder de vrouw zich komende woensdag dient te melden bij de betreffende tatoeëerder.  Met andere woorden: zij heeft gewonnen! Uw Hoofdredacteur zegt U dan ook bijzonder hartelijk dank voor de ondersteuning die U heeft geboden. Grote klasse! Vanzelfsprekend wordt U te zijner tijd nader geïnformeerd over het eindresultaat.

Nadien werd het tijd om aandacht te gaan besteden aan Jumping Paul. Het was immers de avond van zijn afscheid. Na bijna tweeënhalf jaar deel te hebben uitgemaakt van het team wat werkzaam is op dit zo fraaie eiland, is het moment aangebroken om definitief te gaan terugkeren naar Nederland. "Dat werd ook hoog tijd", zo berichtte Jumping Paul. Na zijn vakantie van enige maanden geleden, welke in Nederland werd doorgebracht, was hem duidelijk geworden hoezeer hij familie, vrienden, kennissen en het klimaat der vier seizoenen eigenlijk miste. Uw Hoofdredacteur vindt het dan ook een goede beslissing die Jumping Paul heeft genomen. Al zal zijn aanwezigheid door de verschillende teamleden welke hij achterlaat op Curaçao, zeker worden gemist.

Wordt vervolgd…..

vrijdag 26 oktober 2012

Ondersteuning gezocht!!

Op het zonnige eiland Curaçao is vandaag vrijdag 26 oktober 2012 aangebroken. Een bijzondere dag, en niet alleen omdat het bijna weekeinde is, maar daarover later meer. Het is nog vroeg in de ochtend, zo tegen zevenen, op dit zo fraaie eiland. Uw Hoofdredacteur heeft, inmiddels alweer enige tijd geleden, het zonnetje op zien komen terwijl hij in de auto onderweg was naar zijn werkplek. Er staat weer eens van alles te gebeuren vandaag in het Caribisch gebied, waartoe Curaçao behoort. Curaçao, waarover al weken lang veel te doen is, ook in de Nederlandse pers. Gisteren was dat niet anders en vandaag zal dat waarschijnlijk ook niet veel anders zijn. Immers, de politieke perikelen duren nog altijd voort. In het traject dat dient te leiden tot de totstandkoming van een nieuwe regering, ondertekenden gisteren overigens de drie eerdere coalitiepartijen een intentieverklaring. In die verklaring staat vermeld dat de partijen er gezamenlijk naar streven om, voor de komende vier jaar, de nieuwe regering van Curaçao te vormen. Daarbij werd overigens onmiddellijk geroepen dat de eerste prioriteit van deze samenwerkende partijen zou bestaan aan het veranderen van de recent aangenomen Wet op de screening. Dat belooft dus weer wat op dit eiland, waar immers dagelijks van alles gebeurd.   

Uw Hoofdredacteur dient even iets recht te zetten. In een eerdere editie van "Een Zonnig Avontuur" hebt U namelijk kunnen lezen dat de postbode een pakket afleverde bij Huize Hoofdredacteur. Een pakket wat afkomstig bleek te zijn van de familie Angelus uit Nederland en dat, naast presentjes voor Moeder de vrouw en de Olijke Twee, een hoornen bril voor Uw Hoofdredacteur bevatte. Het was echter niet zo maar een bril, zo bleek Uw Hoofdredacteur later. Wat was namelijk het geval? Welnu, de bril blijkt te zijn voorzien van een tweetal ingebouwde schijnwerpers. Moeder de vrouw veronderstelde dat deze lichten behulpzaam zouden kunnen zijn bij een eventuele leesbeurt voor het slapen gaan, edoch Uw Hoofdredacteur is een geheel andere mening toegedaan. Als geen ander weet de heer Angelus hoe vaak er zich een stroomstoring voordoet op dit eiland. En, Uw Hoofdredacteur die nimmer de beschikking heeft over werkende zaklampen of over kaarsen, zit altijd in de problemen ingeval van zulk een stroomstoring. Die ellende behoort dus vanaf heden tot het verleden: Uw Hoofdredacteur heeft het licht gezien!  

Op dit eiland kent men vele radiozenders. Nu is het zo dat Uw Hoofdredacteur over het algemeen luistert naar "Dolfijn FM", een Nederlandstalige zender met veelal leuke muziek. Gisterenmiddag, zo tegen de klok van vijven, terwijl Uw Hoofdredacteur in zijn auto gezeten luisterde naar de radio, kwam hem, tijdens het programma van DJ Maarten Schakel, een oproep ter ore. Het blijkt zo te zijn dat "Dolfijn FM", in verband met  de dit weekeinde te organiseren tattoobeurs, een gratis tattoo weggeeft aan diegene die daaraan grote behoefte heeft. Direct werd deze informatie opgeslagen op de harde schijf van Uw Hoofdredacteur. En, zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur gisterenavond de stoute schoenen aantrok en de volgende mail verzond aan "Dolfijn FM."   "Beste mensen van Dolfijn FM, Vanmiddag hoorde ik in het programma van Maarten dat er een kans op een gratis tattoo bestaat. Ik zou daarvoor dolgraag mijn vrouw, Eefje Golstein-Schepers, in aanmerking laten komen. Wat is namelijk het geval? Welnu, het zal een jaar of zes geleden zijn dat Eefje en ik een vakantie genoten in Mexico, beter gezegd in de omgeving van Cancun. Het was in die cactusrijke omgeving dat we Manuel ontmoetten, de eigenaar van een tattooshop. Hij had een album vol met de meest prachtige plaatsjes die je naar willekeur op je lijf kon laten aanbrengen. Ik koos zelf voor een engeltje, want zo beschouwde ik mijn vrouw immers, met daarbij haar naam: Eefje. Dat er, na het aanbrengen van het plaatje op mijn bovenarm, plots de naam "Eepje" stond afgebeeld, mocht mijn pret niet drukken. Mijn Eefje zelf echter, had wel oren naar een fraaie tattoo op haar enkel. Dat was geen enkel probleem volgens Manuel. Hij kon immers wel wat tekenen als voorbeeld, en dan ook nog wel uit de losse pols. Het moet gezegd, de tekening zag er fraai uit. Het tatoeëren kon dan ook beginnen. Onder luid gekrijs, hetwelk een klein half uur aanhield en afkomstig bleek uit de mond van Eefje, werd het karwei afgemaakt. Het eindresultaat leek echter in de verste verte niet op de eerder door Manuel gemaakte tekening. Zelf weet Manuel de verschillen aan de tijdens het karwei genoten tequila, die overigens in ruime mate was genuttigd. Hoe het ook zij, de bewuste tattoo (zie bijgevoegde foto) zit dus al enkele jaren op de enkel van Eefje (of Eepje zo u wilt). Zij vindt dat dan ook al jaren vreselijk en zou dolgraag de huidige tattoo laten verfraaien tot iets moois, waarover ze dan ook graag met Byron, de tatoeeerder,  zou willen overleggen. Om te voorkomen dat zij steeds depressiever wordt en haar enkel gaat verstoppen in een sok, zou ik haar dolgraag in aanmerking laten komen voor de gratis tattoo.  Met hartelijke groeten, Uw Hoofdredacteur."

U begrijpt, het wordt dus spannend vanmiddag wanneer wordt bekend gemaakt wie er uiteindelijk in aanmerking komt voor deze geweldige prijs. Nu zou U, wanneet U dat wilt, de nominatie van Moeder de vrouw kunnen ondersteunen door het sturen van een mailbericht aan "Dolfijn FM". Daarin zou U bijvoorbeeld kunnen aangeven dat U de voordracht van Uw Hoofdredacteur van harte ondersteunt. Het mailadres? Dat is: studio@dolfijnfm.com

Uw Hoofdredacteur zegt U voor het ondersteunen van deze actie alvast hartelijk dank!

Wordt vervolgd…..

donderdag 25 oktober 2012

De ijstijd breekt aan, brrrrrrr.....

Het is vandaag donderdag 25 oktober geworden op het warme eiland Curaçao. Al vanaf vroeg in de ochtend was er geen zuchtje wind te bekennen op dit zo fraaie eiland; de temperatuur zal dan ook met grote sprongen stijgen tot een graad of dertig Celsius vandaag, althans zo schat Uw Hoofdredacteur in. Op de ochtend nadat in de locale media bekend werd gemaakt dat Nederland volstrekt niet langer van plan is om Curaçao nog langer met financiële middelen te ondersteunen, openden die media met de kop dat op Curaçao "de ijstijd" zal gaan aanbreken. Het is dan ook maar te hopen dat het zonnetje met eenzelfde kracht als vandaag zal blijven stralen; Uw Hoofdredacteur heeft immers een enorme hekel aan koude. Maar goed, even zonder lollig te willen zijn, het betekent natuurlijk wel wat dat dit eiland, met toch relatief gezien maar weinig inwoners, voortaan echt op de centjes zal gaan moeten letten. Zeker nu ook vanochtend bekend werd gemaakt dat hoogstwaarschijnlijk toch een coalitie tot stand zal komen die bestaat uit de eerdere regeringspartijen. Partijen die het zonder enige moeite lukte om, binnen twee jaar, een financieel tekort van zo'n 200 miljoen gulden op te bouwen! Uw Hoofdredacteur houdt dan ook zijn hart vast en spreekt de hoop uit dat er, politiek gezien, op dit zo fraaie eiland meer vanuit een gedeelde samenwerking aan het oplossen van de immense problemen gaat worden gewerkt.

Gisteren was het in Huize Hoofdredacteur bijzonder groot feest. Wat was namelijk het geval? Welnu, ergens in de middag bleek dat de postbode een bezoek had gebracht aan Huize Hoofdredacteur, hetgeen eigenlijk wel een unicum te noemen valt. Normaliter rijdt de postbode namelijk met een zeer hoge snelheid langs de woning van de familie Hoofdredacteur heen om vervolgens, een half uurtje nadien, een briefje in de brievenbus te gooien waarin staat beschreven hoe het pakje, dat feitelijk door hem zou moeten worden afgeleverd, bij het hoofdpostkantoor kan worden afgehaald. Hoe anders was dat echter gisteren! De postbode had waarschijnlijk gezien dat er enige locale werkers aan de slag waren om bij Huize Hoofdredacteur een bel aan de deur te bevestigen. Hij stopte dientengevolge met piepende banden om vervolgens een grote doos aan de werklieden te overhandigen. Toen Moeder de vrouw met beide olijkerds thuis aan was gekomen, trof zij deze fraaie doos aan. Onder enorm gejuich van de Olijke Twee bleek de doos allerhande cadeautjes te bevatten welke afkomstig bleken te zijn van de familie Angelus uit Nederland. De presentjes vielen uitermate in de smaak! Zelfs Uw Hoofdredacteur was niet vergeten; hij ontving een zeer fraaie hoornen leesbril afkomstig uit de reeds eerder benoemde ijstijd. Ronald, Christel en Lisa, hartelijk dank! Jullie hebben een paar kleine mensjes enorm gelukkig gemaakt!

Zo af en toe beleeft Uw Hoofdredacteur groot genoegen aan het bekijken van een goede speelfilm. Op een zogenaamde "harde schijf" heeft hij dan ook een voorraad van enige honderden films beschikbaar voor gebruik. Onder al die films zijn er ook een achttal die verhalen over de avonturen van de heer Harry Potter, tovenaarsleerling uit Engeland. Welnu, gisteren bleek deel een van deze reeks: "Harry Potter en de Steen der Wijzen", te zijn ontdekt door de Olijke Twee. Sedertdien zijn beiden niet meer voor de beeldbuis weg te krijgen, zo mooi en spannend vinden zij de film. Zelfs hedenochtend, net na zes uur in de ochtend, kregen zij er geen genoeg van. De jongste olijkerd, Levi geheten, wist niet hoe snel hij de badkamer moest verlaten om vervolgens te roepen: "Pap, mag ik alsjeblieft de film van Harry Potter en de wijze steen afkijken?" U begrijpt, Uw Hoofdredacteur heeft immers acht films in deze reeks, voorlopig is het in Huize Hoofdredacteur uitermate rustig. Een verademing dus, met dank aan Harry Potter!

Als laatste punt wil Uw Hoofdredacteur U graag even attent maken op een leuk uitje dat binnenkort tot de mogelijkheden gaat behoren. Op een zeer fraai stukje Curaçao is namelijk het strand van "Pirate Bay" gevestigd, het vroeger geheten "Hooks Hut."  Aldaar kunt U genieten van het heerlijke zwemwater, een lekker drankje of een romantisch etentje onder een palapa op het strand. Maar, er is meer! Binnenkort organiseert men er namelijk een groots evenement onder de naam "Vlieg hem dr in." Het schijnt zo te zijn dat U zich kunt opgeven, met een zelfgebouwd vehikel, om van een vier meter hoge steiger te trachten zo lang mogelijk in de lucht te blijven. Mocht U in de gelegenheid zijn om een (kort) bezoekje aan dit eiland te brengen: Uw Hoofdredacteur kan U dit evenement dan ook zeker aanbevelen!
Wordt vervolgd.....

woensdag 24 oktober 2012

Hier aan de kust.....

Het is vandaag woensdag 24 oktober 2012 op een, qua temperatuur, aangenaam eiland Curaçao. Alhoewel vanochtend vroeg de lucht ietwat bewolking liet zien, was het in elk geval droog en alweer lekker warm op dit zo fraaie eiland. Curaçao, het eiland waar zich nog welhaast dagelijks gebeurtenissen voordoen waarover Uw Hoofdredacteur zich nog altijd kan verbazen, zelfs na een verblijf dat al drieënhalf jaar duurt. Overigens is dat voor "Een Zonnig Avontuur" ook wel goed, er dient immers welhaast dagelijks een nieuwe editie te worden uitgebracht? Ook vandaag is dat dan ook weer gelukt en kunt U weer als vanouds worden bijgepraat over het wel een wee van een clubje Nederlanders op Curaçao.

De afgelopen drieënhalf jaar is de samenstelling van het team nogal eens veranderd. Van de negen personen die in 2009, veelal met hun gezin, naar Curaçao werden uitgezonden zijn er nog slechts een tweetal over: de (veel) rustiger Fries en Uw Hoofdredacteur. Ook de Lady (wie kent haar nog?) verblijft nog altijd op Curaçao aangezien zij indertijd heeft besloten om in locale dienst te gaan treden. Voor wat betreft de omvang van het team, die werd in de loop der jaren teruggebracht tot het huidige aantal van vier personen. Althans tot eerder deze week bekend werd dat het team weer kleiner zal gaan worden nu Jumping Paul heeft besloten naar Nederland te gaan terugkeren. Diverse redenen brachten Jumping Paul tot de keuze het op Curaçao voor gezien te houden en al op korte termijn op een vliegtuig richting Nederland te gaan stappen. U zult begrijpen, het team verliest in hem een kleurrijk persoon. Gedurende meer dan twee jaar maakte Jumping Paul immers deel uit van het team. Hij zal dan ook vast en zeker worden gemist. Wederom een hoofdrolspeler uit "Een Zonnig Avontuur" minder, helaas.
Het loopt alweer fiks in de richting van het einde van het jaar op dit eiland. Dat betekent dat er, zoals ieder jaar tegen deze tijd, weer het nodige vertier te verwachten valt. Immers, de laatste maanden van het jaar kan Curaçao steevast een aantal bekende artiesten verwelkomen die, veelal op het strand, prachtige nummers ten gehore komen brengen. Binnenkort staat het eerste concert al gepland voor Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur. Het is immers zo dat de Zeeuwse succesband  Bløf op 10 november aanstaande haar 20 jarig jubileum op Curaçao komt vieren. Plaats van handeling is "de Kleine Werf" in Punda. Het nummer "hier aan de kust" zal vast en zeker door zeer veel toeschouwers worden meegezongen. Hoe Uw Hoofdredacteur het zal ervaren? Te zijner tijd zult U er vast en zeker meer over kunnen vernemen.

Voor wat betreft het formeren van een nieuwe regering op Curaçao valt er weinig vooruitgang te melden. Het blijft uitermate interessant wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen, al gelukt het overigens maar ten dele om er de smeuïge details van mee te krijgen. Feit is wel dat de uitslag der verkiezingen voor veel Nederlandse politici aanleiding was om te veronderstellen dat Curaçao zich dus wel snel zou gaan losmaken van Nederland. Die uitlatingen werden gisteren onmiddellijk gelogenstraft door de heer Wiels, de grote winnaar der verkiezingen. Hij gaf keurig aan dat, hoewel Curaçao streeft naar onafhankelijkheid, het niet te verwachten valt dat dit binnen tien jaar zal zijn gerealiseerd. Daarnaast gaf hij aan, in tegenstelling tot eerder gedane uitlatingen, dat zijn partij, de Pueblo Soberano, onverkort zal vasthouden aan een screening van potentiële bewindspersonen zoals die kortgeleden is vastgelegd in een Wet op de screening. En, juist dat uitgangspunt maakt het onderhandelen met zijn eerdere coalitiepartners uitermate ingewikkeld. Het zijn namelijk die coalitiepartners die de eerdergenoemde Wet opzij willen zetten om te voorkomen dat zij geen bewindslieden kunnen leveren. Het is dus zeer de vraag of de eerdere aanname van Uw Hoofdredacteur (dat de eerdere regeringspartijen elkander wel snel zouden vinden in een nieuwe coalitie) wel correct zal zijn. Er wordt dan ook inmiddels door meerdere partijen met elkaar gesproken. Het blijft dan ook, in zeer veel opzichten, uitermate spannend op dit zonnige eiland!
 
Wordt vervolgd.....

dinsdag 23 oktober 2012

Zie ginds komt de stoomboot. Of toch niet ??

Het is vandaag dinsdag 23 oktober 2012 geworden op het eiland Curaçao waar weer voorzichtig een zonnetje is gaan schijnen vanochtend. Na dagen van regenval en extreme koude met een temperatuur van ongeveer 27 graden Celsius, gaat het dus weer een beetje de goede kant op. Curaçao, het eiland waar nog steeds, tot op de dag van vandaag, van alles te doen is rond de uitslag der verkiezingen en het vervolg daarop. Heel, heel voorzichtig zijn er namelijk inmiddels wat verkennende gesprekken gevoerd tussen de partijen die de winnaar werden van die verkiezingen en die al eerder, gedurende een tweetal jaren, de regering vormden. Hoezeer het echter de verwachting was dat deze partijen elkander wel snel zouden vinden en dientengevolge rap op het pluche zouden kunnen zitten, niets blijkt minder waar. De Pueblo Soberano, de partij van de heer Wiels en de grote winnaar van afgelopen vrijdag, heeft namelijk laten weten de eerder aangenomen Wet op de screening te willen omarmen. En, dat maakt het zeer ingewikkeld voor de beide eerdere coalitiepartners die samen met de Pueblo Soberano de regering vormden. Want, en daar komt het heikele punt, waarschijnlijk komen enkele personen die eerder het ministersambt bekleedden niet langer door de eerdergenoemde screening. Dit betekent dat er, naast het voeren van gesprekken door eerdere partners, ook verkennende gesprekken met andere partijen worden gevoerd. U begrijpt het waarschijnlijk dus al: het blijft koffiedik kijken en uitermate spannend wat er staat te gebeuren.

Overigens, nu Uw Hoofdredacteur het toch over de heer Wiels heeft, aandacht voor het volgende. De partij van de heer Wiels streeft naar onafhankelijkheid en wil af van gevoelens rond kolonialisme. Nu moet U weten dat het, ook op Curaçao, al sedert jaar en dag een goed gebruik is om, zo tegen de maand december, de Goedheiligman binnen te halen. Nu is er echter, in de optiek van de partij van de heer Wiels, ook al sedert jaar en dag sprake van een groot probleem als het gaat om het onthalen van de Sint met zijn knechten. Het probleem is gelegen in de aanwezigheid van diezelfde knechten, ook wel Zwarte Pieten genaamd. Volgens de heer Wiels en de zijnen is door de aanwezigheid van de Pietjes volstrekt duidelijk dat er nog immer geen einde is gekomen aan het slavernijverleden van Curaçao. En zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur vanochtend via de locale radiozender op de hoogte werd gebracht van het laatste nieuws: "Er komt dit jaar geen intocht van de Goedheiligman." Klaarblijkelijk zijn er onmiddellijk na de verkiezingswinst al politieke beleidsprioriteiten gesteld waarbij de Sint met stip op nummer een terecht is gekomen. Nu is, op dit eiland, niet altijd even duidelijk of berichtgeving ook op waarheid berust. Uw Hoofdredacteur wacht het dan ook nog maar even af alvorens de Olijke Twee te berichten dat "Sint toch stilletjes ons huisje voorbij gaat rijden."

Gisterenmiddag smaakte Uw Hoofdredacteur weer eens het genoegen om de jongste olijkerd, Levi geheten, van karateles te mogen ophalen. Moeder de vrouw was immers druk doende met het vervoeren van de andere olijkerd, Julia geheten, die was genodigd voor een verjaarspartijtje. Uw Hoofdredacteur viel met zijn neus in de boter. Na welhaast een uur training was de groep karateka's namelijk toe aan een partijtje vechten. Gedurende een tweetal minuten dienden de in witte pakken gehulde Bruce Lee's het tegen elkander op te nemen. Zo ook mijn grote vriend Levi, veruit het kleinste manneke uit de groep. Na enige bemoedigende woorden van de sensei: "Je hoeft niet bang te zijn Levi. Als het niet gaat dan stop ik onmiddellijk het gevecht", begroetten beide vechtersbaasjes elkander en gingen elkaar te lijf. Het moet gezegd, mijn vriend weerde zich uitermate kranig en deed niets onder voor zijn veel grotere tegenstander. Dat hij, na afloop van de karateles, nog en public een compliment kreeg van de sensei, beviel hem nog het meest. "De sensei was trots op me Pap. Ik weet het zeker nu, ik blijf gewoon mijn hele leven vechten", zo berichtte het mannetje. "Join the club", antwoordde Uw Hoofdredacteur waarna de thuisreis kon beginnen.

Wordt vervolgd…..

maandag 22 oktober 2012

Midden in het episch centrum.....

Het is op Curaçao vandaag maandag 22 oktober 2012 geworden. De hemel boven dit normaal zo zonnige eiland is zwart gekleurd en bliksemschichten flitsen met grote regelmaat door de lucht. Ook de afgelopen nacht is er weer een fikse voorraad hemelwater op het eiland geland, verschillende straten lieten in alle vroegte nog grote plassen zien. Het weekeinde, dat overigens als altijd voorbij gevolgen is, zit er weer op en Curaçao maakt zich op voor een nieuwe werkweek. Zo dus ook de verschillende teamleden en Uw Hoofdredacteur. Het wordt voor hen een spannende week. Het is immers de vraag in hoeverre de uitslag van de verkiezingen hun werkzaamheden zal gaan beïnvloeden de komende periode, maar daarover later meer. Er gebeurde immers weer van alles op dit eiland in het Caribische gebied. En, zoals te doen gebruikelijk, U kunt er alles over lezen in deze editie van "Een Zonnig Avontuur."

Al lijkt, na de verkiezingen van vorige week, de rust op het eiland enigszins te zijn wedergekeerd, achter de schermen gebeurt er natuurlijk van alles. Onmiddellijk na de verkiezingsuitslag, buiten het zicht van de verschillende media, is een aanvang gemaakt met het voeren van verkennende gesprekken om te komen tot een meerderheidscoalitie. Zoals Uw Hoofdredacteur reeds in een eerdere editie memoreerde, het ligt voor de hand dat de vorige coalitiepartijen elkander snel kunnen vinden. Zij hebben immers al twee jaar met elkaar geregeerd, zij het dat de verhoudingen niet altijd even liefdevol zijn geweest. Het grote verschil zit in het feit dat er een andere premier zal gaan komen nu de partij van de heer Schotte, de ex Minister-president, als tweede in de uitslag is geëindigd. Er zal dan ook waarschijnlijk het een en ander dienen te worden uitgeruild: "Jij levert de premier, ik wil die en die ministerspost" etc. Vervolgens, als er sprake gaat worden van een akkoord en potentiële bewindslieden worden voorgedragen, dan dient er nog een screening plaats te vinden. De screening dient de vraag te beantwoorden in hoeverre voorgedragen personen ook daadwerkelijk minister zullen kunnen worden.

Pal voor de verkiezingen van vorige week is er door het parlement van Curaçao (de Staten) een nieuwe wet op de screening aangenomen. Dit vanwege de onrust van de afgelopen jaren rond het al dan niet ministeriabel zijn van ministers in het kabinet Schotte. Om, voor de toekomst, zulke onrust te voorkomen zijn er nu, in die wet op de screening, allerlei criteria benoemd aan welke toekomstige ministers zullen moeten voldoen. De komende periode zal in de praktijk blijken of een en ander ook daadwerkelijk conform deze wetgeving zal gaan verlopen. Een andere mogelijkheid is immers dat de rechtsgeldigheid van eerdergenoemde wet zal worden betwist waarna er wederom onrust zal gaan uitbreken, althans zo schat Uw Hoofdredacteur in. Het wordt dus in vele opzichten een meer dan spannende tijd op dit eiland. Het eiland dat, althans volgens de mening van velen in Nederland, zich nu maar moet gaan inspannen om op korte termijn op eigen benen te gaan staan. De verkiezingsuitslag wordt immers door velen geïnterpreteerd als een streven naar onafhankelijkheid en losmaking van Nederland. U begrijpt, de verschillende teamleden en Uw Hoofdredacteur zitten midden in het episch centrum van allerlei ontwikkelingen. Zoals de afgelopen jaren al veel vaker het geval is geweest, gaat het team dan ook wederom een periode van spanning en onzekerheid tegemoet.

Ook voor de Olijke Twee zit het weekeinde er weer op. Een weekeinde dat voor hen in het teken stond van een logeerpartijtje, patat met een frikadel en een rustige zondag. Het was voor hen dan ook redelijk relaxed dit weekeinde, zo lieten beiden weten. Al hadden beide olijkerds ook gisteren, op de zondag, nog wel graag deelgenomen aan een of andere leuke excursie. Uw Hoofdredacteur was daarvoor echter niet te porren gisteren. Hij had namelijk recent een presentje van Moeder de vrouw gekregen in de vorm van het laatste boek van Carlos Ruiz Zafon. En, zoals het met alle boeken van deze Spaanse auteur het geval is, zo'n boek werkt verslavend en valt niet meer weg te leggen alvorens het is uitgelezen. De hangmat werd van stal gehaald en het boek werd uitgelezen inderdaad. Nu maar zien wat de komende week brengt!
Wordt vervolgd.....

zondag 21 oktober 2012

Noodweer op Curacao.....

Vandaag is het zondag 21 oktober op het uitermate regenachtige eiland Curaçao. Al zeer vroeg in de ochtend, het zal zo ongeveer een uur of half vijf zijn geweest, voelde Uw Hoofdredacteur zich als lag hij met zijn kussen in een fotostudio waar, welhaast continue, een enorm flitsapparaat op hem stond gericht. Toen Uw Hoofdredacteur even later bruusk uit die droom werd gewekt door een werkelijk oorverdovende knal, besloot hij toch maar even polshoogte te gaan nemen. Toen Uw Hoofdredacteur de achterdeur opende had hij grote spijt dat er geen zuidwester was aangetrokken. Tjonge, wat een enorm noodweer was het op Curaçao. De bliksem wist van geen ophouden en het normaliter zo net opgeruimde terras achter Huize Hoofdredacteur vertoonde grote gelijkenis met het pakhuis van Piet Ekel (Malle Pietje) uit de zeventiger jaren. Slechts door het tellen van vier pootjes gelukte het Uw Hoofdredacteur zijn beide hondjes te identificeren, zij geleken immers meer op hippies, maar dan uit de zestiger jaren. Nu Uw Hoofdredacteur dus bijtijds de echtelijke sponde had verlaten leek het hem een uitstekende gedachte om via internet de voetbalverrichtingen van de Nederlandse eredivisieclubs te gaan volgen. Helaas, helaas, de internetverbinding vertoonde geen enkel teken van leven meer. Inmiddels heeft Uw Hoofdredacteur gelukkig verbinding met het World Wide Web, maar dan wel via de verbinding van zijn buurvrouw. Door blikseminslag blijkt er namelijk een einde te zijn gekomen aan het trouwe leven van de router in Huize Hoofdredacteur. Weer een karweitje wat de komende week gefikst dient te worden dus. Vooralsnog is Uw Hoofdredacteur, met dank aan de buurvrouw, in ieder geval in de gelegenheid U te voorzien van een actuele editie van "Een Zonnig Avontuur."

Na een rumoerige vrijdag waarop de verkiezingsuitslag werd gepresenteerd en een zaterdag waarop door een groot gedeelte van het eiland met ongeloof op diezelfde uitslag werd gereageerd, lijkt vandaag de rust weer enigszins te zijn teruggekeerd op dit zo fraaie eiland. Waar veel Nederlandse politici de uitslag aangrijpen om vooral te verduidelijken dat de tijd aangebroken is om Curaçao op eigen benen verder te laten gaan, houdt de politiek op Curaçao zich vooral bezig met het aftasten van coalitiemogelijkheden. Het vormen van zo'n coalitie lijkt overigens niet al te moeilijk nu de partijen welke in de vorige regering waren vertegenwoordigd opnieuw een meerderheid hebben behaald. Wat wel zeer opmerkelijk was gisteren, was het feit dat er zich een groep van ongeveer 70 kiezers meldde bij het partijgebouw van de MFK, de partij van ex Minister-president Schotte. Desgevraagd lieten deze kiezers weten dat zij de 150 gulden kwamen ophalen die hen, voor het uitbrengen van hun stem op diezelfde MFK, in het vooruitzicht zou zijn gesteld. Opnieuw een muisje wat wellicht nog een staartje zal gaan krijgen, althans zo vermoedt Uw Hoofdredacteur. Hoe het ook zal zijn, waarschijnlijk zal de komende week duidelijk worden wie het voor het zeggen zal krijgen op Curaçao voor wellicht de komende vier jaar. Uw Hoofdredacteur zal U daarover in een van de volgende edities vanzelfsprekend nader informeren.

Ook de verschillende teamleden waren, evenals Uw Hoofdredacteur, toch wat verrast door de uitslag van vrijdag. Om de gebeurtenissen wat te kunnen relativeren en het hoofd weer leeg te kunnen maken, werd dan ook besloten om de hengels maar eens uit te gooien. Althans, dat gold voor de heer Pinoccio en Uw Hoofdredacteur. Heerlijk gezeten in het zonnetje op het terras van Uw Hoofdredacteur, werden blokjes spek aan de haakjes geknoopt waarna rustig kon worden gewacht op de eerste trek beet. Uw Hoofdredacteur, zo zou later blijken, kon daarop gerust urenlang wachten. Zijn blokje spek bleek in het geheel niet in trek te zijn bij welke waterbewoner dan ook. Hoe anders was dat voor de heer Pinoccio. Gelukte het hem eerst al om na korte tijd de trotse vanger van een krab te worden, even later ving hij ook nog eens een mooie platvis. Zo werd het een rustig dagje op Curaçao. Waarschijnlijk zal dat vanaf morgen, wanneer het team haar werkzaamheden weer dient te hervatten, wel enigszins anders zijn. U zult het zeker vernemen!

Wordt vervolgd…..      

zaterdag 20 oktober 2012

The day after: ongeloof en realiteit!

Het is zaterdagochtend 20 oktober 2012 op Curaçao. Het is vandaag "the day after." Na de lange avond van gisteren, waarop druppelsgewijs de uitslagen van de parlementsverkiezingen via de radio bij Uw Hoofdredacteur binnenkwamen, ontwaakt Curaçao. Met een vreemd gevoel wordt, door de helft van de bevolking, nagedacht over de vraag wat het eiland is overkomen. Uit de uitslag van gisteren bleek namelijk overduidelijk dat sprake is van een enorme verdeeldheid op dit zo fraaie stukje grond in het Caribische gebied. Meer dan de helft van alle stemmen bleek te zijn uitgebracht op de partijen die, tot voor kort, de regering vormden. Alle negatieve verhalen ten spijt, welke varieerden van omkoping tot maffiacontacten, de partij van de heer Helmin Magno Wiels kwam als grote winnaar uit de bus. Wat dit exact betekent kan Uw Hoofdredacteur op dit moment nog volstrekt niet overzien. De heer Wiels, de man die enige tijd geleden riep dat alle macamba's (Nederlanders die geen Papiaments spreken) in een body bag terug dienen te keren naar Nederland, wacht thans de schone taak te proberen een coalitie te vormen. Het ligt voor de hand dat hij zich daartoe vervoegt bij zijn eerdere partners. En daarmee krijgt Curaçao dus de regering die het heeft gekozen in een tijd dat het land staat voor een enorme opgave. Grote financiële tekorten en de eerder genoemde verdeeldheid vragen om ingrijpende maatregelen. Uw Hoofdredacteur is dan ook uitermate benieuwd of het de regering zal lukken het fundament te leggen voor een gezond Curaçao. De tijd zal het leren!

Alvorens zij zich gisteren installeerden voor de luidsprekers van de radio, bracht het gezin Hoofdredacteur een bezoek aan de fraaie boogjes te Punda. Het was namelijk zo dat dochterlief Julia een vriendinnetje te logeren had gekregen en zoonlief Levi had besloten om de nacht bij de familie Pinoccio te gaan doorbrengen. De beide dametjes lieten weten dat het een uitstekend idee zou zijn om een maaltijd buiten de deur te gaan nuttigen. Welnu, in de boogjes, welke zijn gesitueerd in een soort van gewelvenkelder die is uitgehouwen in de rotsen, bevinden zich vele kleine restaurantjes. In een ervan vond het gezelschap een prima zitplaats. Uw Hoofdredacteur vroeg zich al snel af hoe het zou zijn gesteld met de kwaliteit van het eten. Hij nam namelijk met eigen ogen waar dat het bedienend personeel de jongste bediende had weggestuurd met de opdracht om voedsel te gaan inkopen bij de plaatselijke McDonald's. Uiteindelijk bleek het echter meer dan mee te vallen: het was heerlijk! Nadien werd nog besloten om een toetje in de vorm van een ijsje te gaan scoren waarna de reis naar Huize Hoofdredacteur weer werd ingezet.
Uw Hoofdredacteur kijkt toch nog heel even terug naar de dag van gisteren. Er deed zich immers een opmerkelijk incident voor. Zoals U wellicht nog weet uit een eerdere editie van "Een Zonnig Avontuur" was er de afgelopen weken sprake van een campagne onder de naam "Bai Gana Baka", hetgeen zoveel betekende als "Maak dat de kat maar wijs." Met als opdruk het beeld van een koe werd, middels deze campagne, gewezen op het feit dat verhalen welke werden geuit door de ex Minister-president, allerlei onjuistheden bevatten. Welnu, zo kon het zijn dat gisteren, voor het clubhuis van een der politieke partijen, plotsklaps een echte koe werd gesignaleerd. En, U moet zich realiseren, op heel Curaçao valt verder nauwelijks een koe te vinden. Rustig grazend draaide het dier haar rondjes rondom het Koninkrijksmonument. Het leek een ludieke actie waarbij de initiatiefnemers waarschijnlijk op een geheel andere verkiezingsuitslag hebben gehoopt dan die welke later die avond werd gepresenteerd. Uiteindelijk heeft de leus: "Maak dat de kat maar wijs" een groot deel van de bevolking immers volstrekt niet weerhouden om hun stem toch uit te gaan brengen op de eerdergenoemde ex premier. De koe kan de stal dus weer in, wellicht voor een jaar of vier!

Wordt vervolgd…..        

vrijdag 19 oktober 2012

De dag van de waarheid !

Het is vandaag vrijdag 19 oktober 2012 geworden op Curaçao. Terwijl de temperatuur al weer snel is opgelopen tot grootse waarden, stijgt de temperatuur ook in de straten van dit fraaie eiland. Vandaag is de dag waarop velen op dit eiland hebben gewacht: het is verkiezingsdag. Vandaag stemt Curaçao voor een nieuw Parlement en een nieuwe Regering. Het is koffiedik kijken als het gaat om de uitslag. Peilingen waren al enige tijd niet meer voorhanden. Veel inwoners gaven namelijk aan dat zij niet een antwoord durfden te geven op welke politieke partij zij hun stem zouden gaan uitbrengen. Angst regeerde op het eiland, reden waarom opiniebureaus besloten geen voorspellingen rond uitkomsten meer te gaan doen. De opkomst bij deze verkiezingen zal hoog zijn vandaag, althans dat is de breed gedragen verwachting. Een voorteken daartoe vormden de lange rijen gisterenmiddag bij Kranshi (het bevolkingsregister) waar diegenen die er nog geen thuis hadden ontvangen, alsnog een stemkaart konden afhalen. Ook de DJI teamleden mogen stemmen vandaag, voor allen een noviteit. Omdat stemmen op Curaçao betekent dat je zomaar een uur of langer in een rij moet staan wachten op je beurt, heeft de overheid elke ambtenaar vier uren vrijaf gegeven om in alle rust te kunnen gaan stemmen. Vanavond en morgenochtend zullen de uitslagen bekend worden gemaakt en vanzelfsprekend zal U Hoofdredacteur U in een nieuwe editie van "Een Zonnig Avontuur" omtrent die uitslag informeren.

Ook voor de teamleden en Uw Hoofdredacteur is de uitslag van de verkiezingen mogelijk van groot belang. Het scheelt immers een slok op een borrel, nu er nog fikse stappen dienen te worden gezet in het realiseren van een plan van aanpak, of er gewerkt kan worden met medewerking van allen of vanuit weerstand. Maar goed, geen der betrokkenen heeft, met uitzondering van het uitbrengen van een stem, daadwerkelijk invloed op de samenstelling van een nieuwe coalitie. En dat is overigens maar goed ook. Maar, en dat zult U waarschijnlijk begrijpen, de uitslagen die vanavond binnenkomen zullen met meer dan normale belangstelling door de teamleden en Uw Hoofdredacteur worden gevolgd. Uitslagen waarmee hopelijk ook een einde zal komen aan de bittere gevechten, bedreigingen en insinuaties die politici tegenover elkaar uitten de afgelopen weken. Het wordt tijd dat dit land zichzelf een nieuwe kans geeft, en dus komen verkiezingen precies op een goed moment.

Het is dus verkiezingsdag vandaag. Op veel plaatsen op dit eiland zijn er daarom stembureaus ingericht. En, net zoals dat in Nederland veelal het geval is, zijn die stembureaus gevestigd in buurthuizen en scholen. Zo geldt dit ook voor de school waarop de Olijke Twee normaliter dagelijks onderwijs genieten. Vandaag is het volgen van onderwijs dus ook niet mogelijk en geniet het olijke tweetal van een extra vrije dag. Beiden lieten aan Uw Hoofdredacteur weten dat het toch bijzonder jammer is dat er op Curaçao niet veel vaker wordt gestemd. "Dat zou pas leuk zijn Pap, dan hoeven we ook niet meer elke dag naar school. Kun je dat niet even met de Minister regelen Pap?" U begrijpt, Uw Hoofdredacteur maakte zich maar snel uit de voeten om te voorkomen dat de beide olijkerds de brede grijns op zijn gezicht zouden opmerken.

Gisteren, aan het einde van de middag, ging de heer Pinoccio op stap met Moeder de vrouw. Beiden hadden besloten om, in duikpak, een bezoek te gaan brengen aan "de Superior Producer", een scheepswrak gelegen voor de kust van Otrabanda op een diepte van ruim dertig meter. De "Superior Producer" ligt sinds 1977 iets ten noorden van de havenmond ter hoogte van Otrobanda aan de zuidkust van Curaçao. Het schip was indertijd op weg naar Isla Margarita en kwam naar Curaçao om brandstof in te nemen. Bij het verlaten van de haven begon het schip door de ruwe zee erg te rollen en hierbij begon een deel van de lading te schuiven waardoor het schip slagzij maakte. Het schip maakte echter steeds meer water en men heeft het schip uit de havenmond in noordelijke richting weggesleept. Het schip was op dat moment niet meer te redden en is uiteindelijk gezonken op de plaats waar het nu reeds sinds jaren ligt. Het ongeveer 50 meter lange wrak ligt op zo´n 60 meter vanuit de kant op een zandvlakte. Nu is een duik naar dit schip best een spannende onderneming: het wrak ligt behoorlijk diep en de stromingen rondom dit schip zijn behoorlijk sterk. Moeder de vrouw en Pinoccio hadden het ruim betreden, zo liet Moeder de vrouw weten. Zij voelde zich zoals Leonardo DiCaprio op de Titanic, zo berichtte zij. Het zien van zo'n wrak had een lugubere uitstraling, zo liet zij daarnaast weten. Het is maar te hopen dat de uitslag der verkiezingen niet zo luguber zal zijn!

Wordt vervolgd…..