Totaal aantal pageviews

donderdag 19 oktober 2017

Een fotoshoot


Op Sint Maarten, het zo hevig door hurricane Irma getroffen eiland, is het inmiddels een drukte van belang. Er valt op deze donderdag 19 oktober 2017 wederom een enorme bedrijvigheid waar te nemen. Er wordt getracht het weggeslagen strand te herstellen en een enorme hoeveelheid glas wordt uit het zand gezeefd. Zo langzamerhand openen winkeltjes weer hun deuren, al vallen er nauwelijks kopers waar te nemen. Immers, de voor de orkaan dagelijks aanwezige cruiseschepen hebben zich, tot op heden, niet meer laten zien. Toeristen zijn er dus niet en, nu er geen hotelkamer te krijgen is, het is maar zeer de vraag of zij zich binnenkort weer op dit eiland zullen vertonen. Vele bewoners worden ontslagen omdat er simpelweg geen werk meer voor hen is. Een enorme economische crisis en diep menselijk leed zijn de gevolgen van het enorme natuurgeweld.
Al in de vroege ochtend dienden Hippie en Uw Hoofdredacteur zich te melden voor een videoconferentie met collegae in Nederland. Het liep allemaal enigszins anders toen bleek dat het netwerk op Sint Maarten plat was komen liggen. Via het mobieltje van Uw Hoofdredacteur kon vervolgens toch worden deelgenomen aan het overleg, al was er bij tijd en wijle een gehoorapparaat nodig om de gesprekken goed te kunnen volgen. “Mien heufd dut’r zeer van. Ik heur alleen getuut”, zo liet Hippie weten. De beide andere mannen, Bullie en Pinoccio geheten, gingen eveneens al zeer vroeg op pad. Samen met een bouwkundige leggen zij de stand van zaken rond het gevang, Point Blanche, in een rapport vast. Vanmiddag wachten dan nog overleggen met de plaatselijke politiecommissaris en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De dag zal dan waarschijnlijk ook, zoals dat steevast het geval is, weer snel voorbij schieten.
Bijna dagelijks belt Uw Hoofdredacteur even met het thuisfront. Zijn Olijke Twee, Julia en Levi geheten, kunnen dan niet wachten om hem hun dagelijkse beslommeringen mee te delen. “Ik had vandaag 24 verschillende virussen op mijn computer Pap”, is dan zo’n bericht wat niet mag worden gemist. Gisteren hadden de beide olijkerds deelgenomen aan een fotoshoot in het filiaal dat door Moeder de vrouw wordt geleid. Laat in de avond ontving Uw Hoofdredacteur een aantal foto’s van het evenement. De Olijke Twee stonden er uitstekend op afgebeeld. Trots besloot Uw Hoofdredacteur de prentjes voor te leggen aan zijn teamleden. Dat had hij beter niet kunnen doen toen hem onmiddellijk werd bericht dat de olijkerds waarschijnlijk meer op Moeder de vrouw lijken dan op Uw Hoofdredacteur. Van je mannen moet je het maar hebben!
Er wordt hard, heel hard gewerkt door het team. Daardoor vliegen de dagen dus werkelijk om. Maar toch, met enige regelmaat, blijkt het voor de mannen en Uw Hoofdredacteur ook een eenzaam avontuur te zijn, zo ver van huis en haard. In de avonduren, wanneer de dag nog even wordt doorgesproken en de agenda voor de volgende dagen wordt doorgenomen, gaat het daar dan ook vaak over. Grote kerels die zich, bij het bekijken van een berichtje of een foto, dan ook van een emotionele kant laten zien. Dat is toch wel heel bijzonder en dat doet Uw Hoofdredacteur telkenmale beseffen hoe goed de keuze is geweest juist deze kompanen het team te laten bemannen.
Gisterenavond gelukte het Pinoccio om Daniel San, onze dagelijkse Chinese kok, eens wat anders dan de gebruikelijke portie nasi te laten bereiden. Dat had overigens nogal wat voeten in de aarde. Het begon met de opmerking van Bullie: “Wee’j woar ik wa zin an zol hebb’n? An un patat speciaal. Ku’j dat effen regel’n Pinoccio?” Onmiddellijk kwam Pinoccio in beweging en begon afbeeldingen via de digitale snelweg te downloaden. Gewapend met een plaatje van een patatje speciaal meldde hij zich voor een boeiend gesprek bij Daniel San. En inderdaad, na een half uurtje of zo stond er daadwerkelijk zulk een lekkernij op tafel. Het enige probleem vormde Hosee, onze recruut die dagelijks door de mannen van voedsel wordt voorzien. “I will try, dr’an met de lippe”, zo liet Hosee weten. Na een uurtje kauwen liet Hosee vervolgens weten het geheel toch niet zo te waarderen. Vanavond dan ook maar weer gewoon nasi, zo schat Uw Hoofdredacteur in.
Vandaag zal het een feit zijn dat de noodcapaciteit voor detentie gereed komt. De troepen van de genie hebben zich wekenlang ingespannen en zullen zich na vandaag terugtrekken. Wat zijn die mannen ons van dienst geweest. Nu wacht ons nog een andere uitdaging. Immers, op verzoek van de Minister van Justitie gaan we bezien wat er voor nodig is om het Miss Lalie Center, de enige jeugdinrichting die het eiland rijk is, operationeel te krijgen. Hoe dat zal gaan en wat daarvoor nodig is? U leest het vast en zeker in een volgende editie van Een Zonnig Avontuur, dat inmiddels dagelijks meer dan 1000 lezers kent!
Wordt vervolgd…..

woensdag 18 oktober 2017

Kledingperikelen....


Het is vandaag woensdag 18 oktober 2017 op het zonnige, edoch nog altijd behoorlijk beschadigde eiland Sint Maarten geworden. Het team van Uw Hoofdredacteur heeft even een uurtje pauze alvorens weer nieuwe werkzaamheden worden opgepakt. Want werkzaamheden zijn er hier in voldoende mate voorhanden. Vanaf de vroege ochtend tot vaak laat op de avond is Uw Hoofdredacteur met zijn mannen in touw. Overigens komen de werkzaamheden van alle kanten naar de mannen toe. Ook zojuist, toen de Minister van Justitie Uw Hoofdredacteur hoogstpersoonlijk liet weten hoezeer hij in zijn sas is met de inzet van het team. “Ze hebben me niet alleen vier experts toebedeeld, maar ook nog eens vier People managers. Mannen, want ben ik blij met jullie”. U begrijpt dat Uw Hoofdredacteur en zijn mannen in hun ijdelheid gestreeld werden. We doen dus klaarblijkelijk de goede dingen.

Een van die goede dingen is het in bedrijf krijgen van noodcapaciteit om detentie ten uitvoer te kunnen leggen. Dat moet gaan plaatsvinden elders op het eiland, in Simpson Bay met name. Welnu, Uw Hoofdredacteur is blij U te kunnen berichten dat de werkzaamheden daar al morgen kunnen worden afgerond. Met andere woorden, dan is het gelukt om binnen een paar weken feitelijk een geheel nieuw gevang gereed te maken. En dat terwijl vooraf vele betrokken partijen op dit eiland meenden te kunnen stellen dat het onmogelijk zou zijn om dit beschadigde gebouw weer in bedrijf te krijgen. Bullie was er duidelijk over: “Wa’j wilt dat ku’j ook”. En daarin had hij dus weer eens groot gelijk. Morgen wacht dan direct al de volgende bouwkundige klus nu er, samen met een ter zake deskundige, in kaart zal worden gebracht wat de staat is van Point Blanche, eigenlijk het enig echte gevang op dit eiland. Wat daarvan de uitkomst zal zijn kunt U vast en zeker vernemen in een der volgende edities van Een Zonnig Avontuur.

Ook Hippie was de afgelopen dagen meer dan druk. Al in de vroege ochtenduren werd hij afgeleverd bovenop de berg waar Point Blanche is gelegen. Zijn taak bestond uit het verzamelen van allerlei gedetineerdeninformatie. Nu was Hippie gewend dat die info, evenals dat in Nederland het geval is, simpel via de digitale snelweg zou kunnen worden verkregen. Dat bleek echter toch niet helemaal het geval te zijn nu bergen papier al jarenlang zomaar in vele kasten en laden waren verstopt. Daarnaast bleek veel informatie niet te zijn vastgelegd maar zich in hoofden van medewerkers te bevinden. Hippie vond het nogal wat: “Man, man. Zoiets he’k nog nooit in mien leeb’n zeen. Alles mo’j zelf zeuk’n en opschrieb’n. Ie hebt mie wa een mooien klus geeb’n keerl.” Na een goed gesprek, waarin Uw Hoofdredacteur Hippie er op wees dat de inzet die Hippie normaliter tentoonspreidt hier niet toereikend zou zijn, was het klaar. Hippie zei tenminste: “Das dan duudelijk! Ik goa nog harder an’n slag!”

Via de app kreeg Uw Hoofdredacteur plots contact met de hem uit het verleden bekende Dick Drayer. Dick kunt U zo af en toe in beeld zien en zijn stem horen als correspondent voor de NOS. In het dagelijks journaal bijvoorbeeld verhaalt Dick, op uitstekende wijze, over de gebeurtenissen op Sint Maarten. Hij was als een der eersten kort na Hurricane Irma op dit eiland, waarvoor hij op ingenieuze wijze vervoer diende te regelen. Dagenlang zat hij dan ook op een boot om vervolgens al snel te kunnen berichten over de enorme schade. Welnu, het deed Uw Hoofdredacteur deugd dat Dick hem liet weten de verhalen in Een Zonnig Avontuur te kunnen waarderen. Hij gaf Uw Hoofdredacteur daarnaast nog even vakkundig commentaar. Kijk, daar kan Uw Hoofdredacteur nog eens zijn voordeel mee doen!

De afgelopen dagen had Uw Hoofdredacteur nogal wat te stellen met zijn dienstkleding. U weet het wellicht nog? Voor het vertrek naar Sint Maarten werden Uw Hoofdredacteur en zijn kompanen genood om kleding te komen passen in Assen. Iets wat maar al te graag werd gedaan. De kleding op zich voldoet dan ook prima, al heeft Pinoccio inmiddels de zolen van zijn dienstschoentjes verloren. Inmiddels is hij overigens vakkundig op nieuwe ijzers gezet. Wel heeft Uw Hoofdredacteur een probleem van andere orde. Immers, een van zijn dienstbroeken bleek de sluiting aan een andere kant te hebben dan die welke hem normaliter gewoon is. Na dit probleem te hebben gedeeld met de teamleden werd het probleem al snel duidelijk. De broek die in Assen niet werd gepast door Uw Hoofdredacteur, blijkt te zijn voorzien van een damessluiting. Anders gezegd: het is een damesbroek! U begrijpt, hilariteit alom. “Noe nog’n poar hoge hakk’n en ie loopt’r patent bie”, zo wist Hippie te melden. Uw Hoofdredacteur zoekt overigens nog naar een wel passende oplossing. Suggesties zijn dan ook meer dan welkom!

Wordt vervolgd…..   

maandag 16 oktober 2017

Halve zool....


Een nieuwe werkweek is vandaag van start gegaan op het eens zo fraaie eiland Sint Maarten. Het is, ook aan deze kant van de wereld, maandag 16 oktober 2017 geworden. De dag startte al tegen de klok van zes in de ochtend, reden waarom het team van Uw Hoofdredacteur gisterenavond al vroeg onder de wol lag. De dag begon zoals dat over het algemeen het geval is. Bullie verzorgde een overheerlijke kop Nescafé koffie en Pinoccio had het volume alweer op tien. Hippie toonde zich wat nerveus nu hij als eerste zou worden afgeleverd bij het gevang, gelegen bovenop de berg. “Wat zol’k toch allemoale tegenkomm’n vandaage? Un bitje spannend vin’k ut wa!” Een kwestie van een paar uurtjes, zo schat Uw Hoofdredacteur in. Nadien zal Hippie zich vast en zeker thuis voelen bij de Engels sprekende lokale collegae, die immers over het algemeen net zo onverstaanbaar zijn als Hippie zelf.

Nadat Uw Hoofdredacteur en zijn kompanen gisteren met eigen ogen konden aanschouwen hoezeer de werkzaamheden in Simpson Bay verlopen, werd besloten om Hippie te laten zien hoe het er aan de Franse kant van het eiland zou uitzien. Hippie toonde zich bijzonder onder de indruk nu ook op dat deel van het eiland de ravage enorm bleek te zijn. Ook hier veel weggeslagen daken en boten die teruggevonden kunnen worden langs de kant van de weg of zomaar bij iemand in de tuin. Het was overigens uitermate slecht weer op Sint Maarten, de regen viel met bakken uit de lucht en de wind maakte de zee door haar kracht uiterst wild. “Ut is toch neet te geleuven wat’n ellende”, zo bromde Hippie. “Mo’j toch kiek’n! Alles noar de kloot’n!” Het is dan ook onvoorstelbaar te kunnen zien met wat voor kracht de verwoestingen hebben plaatsgevonden. Wat moet dat een enorm lawaai en angst hebben opgeleverd.

Bullie en Pinoccio begaven zich hedenochtend op weg naar de lokale Gamma, in dit gebied de firma Kooyman genaamd. Er diende kit te worden aangeschaft nu Bullie gisteren, tijdens controle van het dak constateerde dat de uitgevoerde werkzaamheden zijn goedkeuring niet helemaal konden dragen. “Kom met Pinoccio, wie goat kit hoal’n en un bokkenpoot. Ut mut gewoon waterdicht ween!” Pinoccio volgde trouw, zijn volumeknop zoals gebruikelijk volledig opengedraaid. Nadien zullen de mannen zich begeven naar het Miss Lalie Center, de enige inrichting voor jeugdigen die dit eiland rijk is. Ook daar immers is nog altijd sprake van behoorlijke schade. Reden voor de mannen te bezien welke helpende hand ze kunnen reiken.

Wie ook schade opliep is de heer Pinoccio zelf. Wanneer U de bijbehorende foto ziet dan aanschouwt U de onderzijde van de voeten van Pinoccio. Nu denkt U wellicht dat Pinoccio een duik neemt in de zee en nog slechts zijn zolen zichtbaar zijn, de waarheid is anders. Voor het vertrek naar Sint Maarten was het team het er snel over eens: er dienden goede schoenen meegenomen te worden omdat veel plaatsen bezaaid zijn met glas. Daartoe vervoegden Uw Hoofdredacteur en zijn mannen zich in Assen bij de plaatselijke hoefsmid. Na enige tijd kon de juiste maat worden aangemeten. Welnu, dit schoeisel is denkelijk uitstekend geschikt voor Nederlandse omstandigheden; voor een verblijf in de tropen ligt dat beduidend anders. Spontaan lieten de zolen van Pinoccio los, zij waren klaarblijkelijk uitgelopen. Een plaatselijke schoenmaker gaf aan nog wel enigszins brood te zien in restauratie van het geheel. Purschuim zou een structurele oplossing bieden, zo liet de man weten. Pinoccio heeft aangegeven dat hij nog even wil nadenken of dit wel een goed idee is. Uw Hoofdredacteur zal U zijn besluit vanzelfsprekend laten weten in een volgende editie van Een Zonnig Avontuur.

Dagelijks worden Uw Hoofdredacteur en zijn kompanen belaagd door vertegenwoordigers van de plaatselijke winkeliersvereniging. Uw Hoofdredacteur berichtte U al in een eerdere editie dat deze middenstanders zich zeer onveilig voelen. Steevast is de vraag waarom wij als Nederlanders het gezag niet overnemen op dit eiland. Met het antwoord dat dit niet aan Uw Hoofdredacteur en zijn mannen is, toont men zich niet erg tevreden. Reden waarom men besloten heeft een zodanig verzoek rechtstreeks naar Den Haag te gaan sturen. Uitermate triest om te zien en te horen hoezeer men angstig is om de winkels weer open te laten gaan. Welhaast elke dag, zo aan het einde van de middag, beraadslagen deze winkeliers om af te stemmen wat hun koers dient te zijn. Voorwaar geen gemakkelijk vraagstuk!

Zoals U al bekend is, schaft de pot voor Uw Hoofdredacteur en zijn mannen dagelijks Chinese kost. Daniel San toont zich nog altijd een meester-kok en plet stukken vlees tot hapklare brokken. Nu moet U weten, ook de heer Hosee vertoont zich dagelijks in het etablissement van Daniel San. Hosee beschikt echter niet over veel financiële middelen en een maaltijd schiet er dan weleens bij in. Welnu, dat ging de boys zeer aan het hart en in een teamoverleg werd dit onderwerp geagendeerd. Al snel volgde het besluit om dagelijks, per teamlid, enige happen te doneren. En zo kan het dan ook zijn dat de heer Hosee eveneens elke dag, nadat hij het team allereerst heeft toegesproken met de mooie woorden: “Dr’an met de Lippe”, een warme maaltijd naar binnen kan werken. Niet bij de mannen aan tafel overigens. Om dat in de toekomst wellicht mogelijk te maken dient namelijk eerst sprake te zijn van een stevige sanering van de tandjes van Hosee. Even doorbijten dus!

Wordt vervolgd…..

zondag 15 oktober 2017

Lang zal hij leven....


Terwijl het in Nederland klaarblijkelijk een mooie dag is vandaag, valt op het eens zo fraaie eiland Sint Maarten de regen met bakken uit de lucht. Gelukkig is Uw Hoofdredacteur in het bezit gesteld van een fraaie, dieprode justitie regenjas. Het is 15 oktober 2017 geworden, de dag na de verjaardag van Pinoccio. Maar daarover, dat kan Uw Hoofdredacteur U verzekeren, verder in deze editie veel meer. Het is vandaag zondag, tot op heden de eerste dag in drie weken tijd dat er sprake is van relatieve rust. Weliswaar zal er vandaag nog een bezoek moeten worden gebracht aan Simpson Bay, alwaar het team van Uw Hoofdredacteur hard werkt aan extra detentiecapaciteit, maar verder staat er niet veel op de agenda. Tijd om even bij te komen dus!
De afgelopen dagen werd er wederom keihard gewerkt door de genietroepen van defensie. Vele bedden werden door hen aan elkaar gelast en getransformeerd tot stapelbedden. Het einde komt zo langzamerhand in zicht en een enorme klus nadert zijn einde. Wat zijn deze mannen ons enorm van dienst geweest! Zelfs de lokale krant besteedde aandacht aan deze klus. Een blijk van waardering kon volgens Uw Hoofdredacteur en zijn kompanen dan ook niet uitblijven. Nu wilde het heuglijke feit dat Pinoccio gisteren verjaarde. Het lag dan ook zeer voor de hand om de legermannen uit te nodigen voor een heerlijke Chinese maaltijd uit de keuken van Daniel San, onze Chinese kantoorbaas. Een uitnodiging waarop de mannen graag in gingen, zo lieten zij weten.

En zo kon het dan ook zijn dat er, tegen zes uur in de avond, een grote legertruck kwam voorrijden met daarin een tiental militairen. Na allereerst Pinoccio te hebben voorzien van welgemeende felicitaties, schoven de mannen aan in een versierde zaal. U moet namelijk weten dat het gehele gezin van Daniel San al de gehele dag druk bezig was geweest met het opblazen van ballonnen en het aankleden van het restaurant. Het resultaat mocht er zijn en maakte het een verjaardag meer dan waardig. Pinoccio toonde zich bijzonder verrast en liet weten enorm in zijn sas te zijn met alle blijken van medeleven. Ook Hippie was onder de indruk: “Donders, wat mooi. Dat ha’k mie in Hellendoorn nog nie kunn’n veurstell’n. Man, man, ie wet nie wa’j zeet!”
Na een welkomstwoord van Uw Hoofdredacteur aan het adres van de legertroep, de officier van justitie, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan vertegenwoordigers van de Minister van Justitie, kon de maaltijd worden genuttigd. De mannen lieten zich het voedsel bijzonder goed smaken en het regende blijken van waardering aan het adres van Daniel San. Het was toen dat er zich een bijzonder moment aandiende. Immers, de sergeant der troepen nam plaats voor het gezelschap om te melden dat hij volstrekt niet onder de indruk was van de zangkwaliteiten van de lokale bevolking. Om dat goed te maken, zo berichtte de man, werd Pinoccio genood om, liggend op de vloer, te worden toegezongen door het leger. Pinoccio nam de juiste houding aan waarna de mannen minuten lang een eentonig gebrom lieten horen. Via deze link valt het geheel door U te aanschouwen.

Er werd door het gezelschap een enorme hoeveelheid voedsel verorberd. De mannen lieten weten in lange tijd niet zo lekker gegeten te hebben. Met gulle hand deelde Pinoccio de restanten uit aan de lokale bezoekers van Foo Ho, hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld. Toen de dochter van Daniel San vervolgens ook nog eens binnen schreed met een enorme taart, was het feestje voor Pinoccio meer dan compleet. Met verve blies hij de kaarsjes uit waarna het toetje genuttigd kon gaan worden. Helaas dienden de mannen van het leger daarna terug te keren naar hun standplaats. Na een bijzonder woord van dank werd allerhartelijkst afscheid van de mannen genomen. Pinoccio toonde zich ontroerd door al het feestgedruis dat hem ten deel was gevallen: “Jonge, jonge wat mooi. Ik bin zo blie met mien verjoardag. Jonge, jonge wat mooi!”
Overigens was het sowieso een enorm mooie dag voor Bullie en Pinoccio. Wat was namelijk het geval? Welnu, de beide mannen troffen een bekende Nederlander in persoon van Andre Bolhuis, de president van het NOC/NSF. Na jarenland deel uit te hebben gemaakt van het Nederlands hockeyteam werd hij onder meer Chef de Mission van team dat namens Nederland deelnaam aan verschillende Olympische Spelen. En juist deze man werd door Bullie en Pinoccio aangesproken. Andre toonde zich zeer onder de indruk van de taak waarmee Uw Hoofdredacteur en zijn mannen dagelijks druk zijn. Hij liet weten eventueel nog wel wat sportartikelen, zoals basketbalbaskets, ter beschikking te willen stellen aan het plaatselijke gevang. Dat lieten de mannen zich geen tweemaal zeggen. Onmiddellijk vervoerden zij de heer Bolhuis naar het plaatselijk gevang om de situatie ter plekke te bekijken. Andre toonde zich bijzonder onder de indruk en zegde toe snel te gaan handelen. U begrijpt, het team van Uw Hoofdredacteur toonde zich met deze toezegging zeer in hun sas.

De komende week wordt het druk voor Uw Hoofdredacteur en zijn mannen. Een zeer bijzondere operatie dient te worden uitgewerkt met veel berokken partners. Hoe dat zal gaan? U leest er vast en zeker meer over in een der volgende edities van Een Zonnig Avontuur!

Wordt vervolgd…..

vrijdag 13 oktober 2017

De inauguratie....


Het is weer zover! Het is vandaag vrijdag 13 oktober 2017 geworden op het vroeger zo fraaie eiland Sint Maarten. Nadat Uw Hoofdredacteur de afgelopen twee dagen voor allerlei overleggen op Curaçao vertoefde, wordt het inmiddels hoog tijd U weer eens te verhalen op een nieuwe editie van Een Zonnig Avontuur. Want, dat er zich de afgelopen etmalen weer de nodige ontwikkelingen voordeden zal U waarschijnlijk niet vreemd voorkomen. Zo werd er een nieuw lid aan het team van Uw Hoofdredacteur toegevoegd, vond er een zeer bijzondere beëdiging plaats en werd er een soort van verstandshuwelijk gesloten. U begrijpt, gebeurtenissen die Uw Hoofdredacteur U niet wil en kan onthouden!
Zoals al gememoreerd verbleef Uw Hoofdredacteur bijna twee dagen lang op het hem zeer bekende eiland Curaçao. Nadat Uw Hoofdredacteur door Bullie en Pinoccio was afgeleverd op het gehavende vliegveld van Sint Maarten, kon de oversteek van ongeveer 1000 kilometer per chartertoestel worden afgelegd. Diverse vergaderingen werden er door Uw Hoofdredacteur bijgewoond. Zo was er een videoconferentie met verschillende diensten in Nederland en werd er een bijzonder bezoek gebracht aan de gevangenis waar Uw Hoofdredacteur, gedurende lange jaren, werkzaam is geweest. Daar tussendoor diende een verse collega, Hippie genaamd, van vliegveld Hato te worden afgehaald.

En zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur zich, om 13.30 uur lokale tijd, meldde op de nationale luchthaven van Curaçao, Hato geheten. Dat was immers het tijdstip waarop het vliegtuig waarin Hippie plaats zou hebben, vaste grond onder landingsgestel kreeg. Na een uurtje kreeg Uw Hoofdredacteur het echter toch wel wat warm. Immers, enorme groepen reizigers waren al aangekomen in de aankomsthal. Een nieuwe slogan diende zich al aan: “Al wat je ziet, Hippie niet!” Edoch, na nog slechts een uur langer te hebben gewacht, meldde zich Hippie. Hij kwam daadwerkelijk als laatste door de douanecontrole en meldde zich bij Uw Hoofdredacteur. Nadat hij zich had ontdaan van enige krachttermen kwam hij met een gekuiste verklaring: “Ik had ’n visum in mott’n vull’n. Ik dagge dat dit niet neudig was! Was wa zo. Moss ik weer achteran aansluut’n in een lange rie.” Hoe het ook moge zijn, Uw Hoofdredacteur was al lang blij dat Hippie niet per ongeluk op Aruba was uitgestapt en vervolgde de tour van de dag.


Na zijn hutkoffer te hebben verscheept naar zijn hotel voor een nacht, nam Hippie plaats op de bijrijdersstoel van het huurautootje. Op weg naar een kennismaking met functionarissen waarmee Hippie de komende tijd veel te maken krijgt. Even dacht Uw Hoofdredacteur dat Hippie emotioneel werd van alle indrukken die hij in het autootje opdeed. Het bleek echter dat Hippie vooral wat last kreeg van de warmte. “Foi wat mooi hier. Oh gut wat is’t toch heite. Doar mot ik wa effen an wenn’n!” Toen Uw Hoofdredacteur Hippe meldde dat hij, aan het einde van de middag, ook nog werd verwacht voor een gesprek met het voltallige managementteam van de beruchte Bon Futuro-gevangenis, werd het zienderogen nog warmer voor Hippie. Daarnaast berichtte hij: “Ik hop wa da’k ut vol kan holl’n. Ik bin noe al wa un bitjen meu!” Uw Hoofdredacteur dacht hem wat op te vrolijken met de mededeling dat, na het bezoek aan de gevangenis, de tocht zou voeren naar Jeroen en Michelle, eerdere buren van Uw Hoofdredacteur. Immers, daar was Uw Hoofdredacteur eens een andere maaltijd dan die van de Chinees beloofd.
Het moet gezegd: Hippie sloeg zich er kranig doorheen. Hij bleek bijzonder onder de indruk van het bezoek aan de gevangenis waar vele medewerkers Uw Hoofdredacteur vroegen wanneer hij weer op Curaçao zou komen werken. Een werkelijk hartverwarmend welkom viel ons ten deel. Bij Jeroen en Michelle wachtte, zoals Uw Hoofdredacteur uit een ver verleden gewoon was, een zeer gezellig samenzijn en een prima maaltijd. Bruine bonen met rijst en zelfgemaakte sambal stonden op het menu. Hippie was in zijn sas: “Ik bin gek op sambal. Doar lust ik wa pap van.” Na een fikse hap van de sambal tot zich te hebben genomen toonde Hippie zich, althans in de beleving van Uw Hoofdredacteur, wederom zeer emotioneel. Het werd tijd het hoofd van Hippie te rusten te leggen nu hij immers al ongeveer 24 uur onderweg was.

Nadat Hippie was afgeleverd kwam er, via de telefoon, bericht binnen van de beide kompanen op Sint Maarten, Bullie en Pinoccio geheten. Het bericht kende als titel: de bruidssuite is ingericht. Uw Hoofdredacteur, zo zal U niet vreemd voorkomen, toonde zich enigszins verrast. Nu moet U weten, met name Bullie schijnt een bijzondere aantrekkingskracht te hebben op muggen. En dat vooral in de nachtelijke uren. En, daar wordt Bullie narrig van. En vervolgens, met een narrige Bullie aan zijn zijde kan Pinoccio niet slapen. En, met twee narrige mannen kan Uw Hoofdredacteur niet werken. De beide mannen hadden dan ook bedacht dat het zover niet zou mogen komen. Via de Nederlandse politieagent Rob, een soort intermediair in allerhande artikelen, hadden zij daarom een bestelling geplaatst die muggen zou moeten tegenhouden. Getuige de foto van de bruidssuite te zien, waren beiden daarin goed geslaagd.

Ondertussen, terwijl Uw Hoofdredacteur dus even de gelegenheid had voet te zetten op de hem zeer bekende pontjesbrug over de Annabaai van Curaçao, werd er door de genie nog altijd hard gewerkt aan het operationeel maken van extra detentiecapaciteit in Simpson Bay. Er werden bedden op elkaar gelast en het dak werd volledig waterdicht gemaakt. Ook de elektrische installatie toonde zich inmiddels weer bedrijfsklaar, zo lieten Bullie en Pinoccio weten. Nu moet U weten dat morgen, de 14e oktober, Pinoccio verjaart. En, met alle hulp van de mannen van de genie tijdens de afgelopen week leken verjaardagsgasten snel gevonden. Zo kan het dan ook zijn dat onze hospita, Daniel San, werd gevraagd om morgen een Chinese maaltijd voor de mannen van de genie te organiseren met een jarige Pinoccio als middelpunt. Welnu, dat gaat niet zomaar. Nadat de mannen waren genood en lieten weten graag op de uitnodiging te willen ingaan, diende allereerst toestemming aan de generaal te worden gevraagd. Deze maakte daarvan echter geen enkel probleem en dus krijgt Pinoccio morgen zijn feestje.
Wie ook een feestje gehad bleek te hebben, was de heer Hosee. U weet wel, de sollicitant die met verve slaagde voor zijn taaltest toen hij “Dr’an met de Lippe” feilloos wist te reproduceren tijdens zijn sollicitatiegesprek met Pinoccio. Nu moet U weten, het regende de afgelopen dagen, bij tijd en wijle, bijzonder hard op Sint Maarten. Hosee echter, bleek volstrekt niet in het bezit te zijn van een regenjas en vertoonde zich dientengevolge meer dan doorweekt ten Chinese kantoor van Pinoccio. Dat ging Pinoccio bijzonder aan het hart. Hij besloot dan ook hoogstpersoonlijk dat het tijd werd om Hosee aan te stellen als onbezoldigd persoonlijk adjudant en hem daartoe te beëdigen. Daarbij reikte hij Hosee de bijbehorende attributen aan, in dit geval bestaande uit een regenjas. Dat werd een zeer bijzondere ceremonie. Mocht U die met eigen ogen willen aanschouwen: hier is de link te vinden.

Al in de vroege ochtend pikte Uw Hoofdredacteur Hippie van zijn laken op. Immers, het werd tijd om vanaf Curaçao weer naar Sint Maarten terug te gaan keren. Hippie toonde zich uitgerust: “Ik heb goed eslaop’n man. Um vier uur wa’k al wakker. Ik heb d’r zin an!” Na enige uren op Hato te hebben gewacht, meldde zich de bemanning van de chartermaatschappij en kon het instappen al snel beginnen. De vlucht verliep meer dan voorspoedig voor Hippie nu hij al tijdens het opstijgen hevig ronkend de reis had ingezet. Anderhalf uur later werd de vaste grond van Sint Maarten bereikt en werden Hippie en Uw Hoofdredacteur verwelkomd door Bullie en Pinoccio. Er kan weer worden gewerkt! Hoe dat zal gaan? U leest het vast en zeker in een der volgende edities van Een Zonnig Avontuur!

Wordt vervolgd…..   

dinsdag 10 oktober 2017

No bread, no cheese.....


Het is vandaag dinsdag 10 oktober 2017 geworden op het vandaag bijzonder regenachtige Sint Maarten. Dat is voor Uw Hoofdredacteur en zijn mannen vervelend omdat allerlei schoongemaakte ruimten in het gevang in no time weer vol water lopen. Het is dan ook te hopen dat de mannen van de genietroepen van defensie er snel in zullen slagen het dak waterdicht te krijgen. Daar wordt overigens, al vanaf de vroege ochtend, keihard aan gewerkt. Voor alle instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en bijvoorbeeld de immigratiedienst staan lange rijen wachtende mensen. Enigszins apathisch staan zij netjes op hun beurt te wachten, hetgeen toch al snel een paar uur in beslag neemt. Inmiddels vallen veel lokale bewoners waar te nemen die bijzonder druk zijn met het opruimen van een enorme hoeveelheid puin en metaal. Daarnaast valt te zien dat er in allerijl gewerkt wordt aan het dichten van daken, voor zover overigens nog aanwezig.
Morgen wacht Uw Hoofdredacteur overigens weer een bijzondere tocht. Voor nadere afstemming over detentiezaken zal hij zich dienen te vervoegen op Curaçao, een vliegtochtje dat weer spannend van aard zal zijn. Het is de bedoeling dat Uw Hoofdredacteur dan vrijdag in alle vroegte terug zal keren naar Sint Maarten, ditmaal vergezeld door collega Hippie. Dat is voor Hippie hoogstwaarschijnlijk een geluk bij een ongeluk. Immers, deze Hippie kent heg nog steg op Curaçao en zal zich moeten melden op plekken waarvan hij tot voor kort het bestaan vast niet zal hebben vermoed. De beide kompanen van Uw Hoofdredacteur, Bullie en Pinoccio, blijven achter op Sint Maarten nu zij immers toe dienen te zien op een gestage voortgang van werkzaamheden in het operationeel te krijgen gevang.

Het zijn lange dagen op dit tot voor kort zo mooie eiland. Vanaf de vroege morgen tot een uur of negen in de avond wordt er hard doorgewerkt, zeven dagen per week. Dit met zo af en toe een kleine onderbreking wanneer Daniel San, de Chinese eigenaar van Foo Hoo, meldt dat hij de nasi weer eens op tafel heeft staan. Al bijna twee weken lang bestaat de lunch en het diner uit Chinees voedsel, Uw Hoofdredacteur meldde dat al in een eerdere editie. Collega Bullie, toch een eter bij uitstek, heeft inmiddels uit alle macht geprobeerd om Daniel San aan te leren een eitje te bakken voor het ontbijt. Via Google bemachtigde Bullie een fraaie foto van een uitsmijter met ham en kaas en toverde die Daniel San voor. Het antwoord was duidelijk: “Sorry, I cannot make that. I don’t have the bread and also no cheese.” Het moge duidelijk zijn, Bullie moet het voorlopig doen met spring rolls als ontbijt!

Gisteren was het team van Uw Hoofdredacteur getuige van een enorm succes. Vanaf orkaan Irma namelijk, was er een 75 ton zwaar schip de kade opgeworpen en lag het vast tegen de gevel van een Bulgari winkel. Dagenlang werd er door vele mannen zand onder het schip weggegraven waarna het, stukje bij beetje, op blokken werd gezet tot de bodem geheel vrij was. Vervolgens werden er lange pijpen onder de romp geschoven. Gisteren gelukte het deze kunstenaars vervolgens de schuit te laten rollen over de pijpen. Stukje bij beetje verschoof het immense schip richting zee. Uiteindelijk slaagden de mannen er gisterenavond in het schip definitief in de zee te krijgen. Zo ongeveer op een wijze waarop, lang gelden, de hunebedden tot stand kwamen. Ook in de Cariben is vakmanschap dus meesterschap.
Vanuit Nederland kwam Uw Hoofdredacteur hedenochtend het afgesloten regeerakkoord onder ogen. In dat akkoord lijkt gezegd te worden, al moet Uw Hoofdredacteur op deze afstand vanzelfsprekend een slag om de arm houden, dat De Karelskamp in Almelo zich voorlopig geen zorgen over een eventuele sluiting hoeft te maken. Althans, zo berichtte ook het Twentse dagblad Tubantia. Reden voor Uw Hoofdredacteur een klein vreugdesprongetje te maken omdat dit de locatie betreft waar hij normaliter in zijn dagelijks leven werkzaak is. En, zeker in de situatie waarin Uw Hoofdredacteur en zijn mannen zich thans bevinden, dienen kleine succesjes even zo goed te worden gevierd!

Wordt vervolgd…..

maandag 9 oktober 2017

Het dak op!


Het is rustig op het grotendeels verwoeste eiland Sint Maarten op deze maandag 9 oktober 2017. Iedere inwoner van dit eiland heeft vandaag namelijk een vrije dag toegekend gekregen van de regering. Iets wat waarschijnlijk hoognodig was toen het eiland gisterenmiddag en avond werd geteisterd door enorme regenval. Nu moet U weten, veel woningen verloren hun daken. En zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur vele bewoners vanochtend weer aan de grote schoonmaak zag. Zo ook in het gevang dat Uw Hoofdredacteur met zijn beide kompanen bewoonbaar aan het maken is. Juist was er een verdieping schoongemaakt of de mannen stonden vanochtend wederom tot hun enkels in het water. Opnieuw beginnen dus!
Vanochtend meldden zich ook de mannen van de genie aan de poort. De gehele dag zijn zij al druk doende met het repareren van het dak en transporteerde een andere groep militairen vele bedden naar het gebouw. Met een heuse lasser aan het roer gaan zij trachten deze eenpersoonsbedden om te bouwen tot stapelbedden. Collega Bullie is enorm met de komst van de genietroepen in zijn sas; bouwen is zijn passie. Vastgehouden door een potige militair hing Bullie op zijn kop diep in een waterput om de vlotter te repareren. Iets wat hem uitstekend bleek af te gaan toen even later de put zich daadwerkelijk vulde met water. Langzaam maar zeker komen we er dus wel.

Pinoccio is verheven tot sleutelbewaarder nu hij in het bezit werd gesteld van een enorme kist met sleutels van het gevang. Elke deur werd door hem persoonlijk gecontroleerd op een juiste werking. Gewapend met een W-40 spuitbus oliede Pinoccio ieder slot. Ze gaan weer keurig open en dicht, weer een beetje opgeschoten dus. Geen bedden zonder matras, zo meldde Uw Hoofdredacteur U al in een eerdere editie van Een Zonnig Avontuur. En, zo kon het dan ook zijn dat hedenochtend een bezoek werd gebracht aan de plaatselijke matrassenfabriek. Een immens pand bleek volledig te zijn ingestort. Op de puinhopen was een vlaggetje aangebracht waarop stond vermeld dat de productie van matrassen gewoon zou doorgaan, ditmaal vanuit het woonhuis van de eigenaar. Welnu, die informatie bleek correct nu we enige tijd later een woonhuis volgestopt met matrassen aantroffen. Ook het probleem van de matrassen gaat dus tot het verleden behoren.
Gisteren was het een enigszins bijzondere dag voor Uw Hoofdredacteur. Immers, het was de trouwdag van Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur. Een heuglijk feit dat derhalve op afstand diende te worden gevierd, toch vreemd. Gelukkig stuurde Moeder de vrouw een mooi filmpje op. Wat was namelijk het geval? Welnu, dochterlief Julia was door de schooldirecteur gevraagd om in de plaatselijke kerk een inzamelingsactie voor de gedupeerden op Sint Maarten aan te kondigen. Dat deed dochterlief met verve waardoor Uw Hoofdredacteur zeer werd ontroerd. Een optreden en een dochter om trots op te zijn! U kunt dat via deze link nog eens rustig bekijken.

Vanaf het hoge dak van het te openen detentiecentrum was goed waar te nemen hoeveel schade er eigenlijk is aangericht op dit tot voor kort zo fraaie eiland. Daken die volledig zijn verdwenen, roltrappen die in enorme kantoorpanden gewoon naar beneden zijn gestort en vele gezonken boten. Zo af en toe valt er nog een mast van een gezonken schip waar te nemen die boven de zeespiegel uitstijgt. Het blijft een bizarre waarneming en doet Uw Hoofdredacteur af en toe vermoeden dat hij in oorlogsgebied verblijft. Je zou niet weten waar je het eerst moet beginnen. Ook het vliegveld heeft enorme schade opgelopen. Er langs rijdend bleken diverse kleinere vliegtuigen ondersteboven te zijn geparkeerd door de orkaan. Het is niet te bevatten met welk een geweld orkaan Irma dit eiland heeft gepasseerd. U leest er vast en zeker meer over in een van de volgende edities van Een Zonnig Avontuur vanuit de Cariben.

Wordt vervolgd…..