Totaal aantal pageviews

woensdag 26 oktober 2011

De geitenfluisteraar....

Het is vandaag woensdag 26 oktober 2011 op het bewolkte eiland Curaçao. Van de zon is de afgelopen dagen niet veel te zien geweest. Sterker nog, Uw Hoofdredacteur meldde dat al in een eerdere editie, er was sprake van een Tropical Wave. Op de maandag werd alle overheidspersoneel daarom al ruim voor het einde van de reguliere werkdag naar huis gestuurd om eventuele loszittende zaken vast te kunnen sjorren. Er werd immers zeer veel regen, harde wind en onweer voorspeld. De regering formeerde alvast een crisisteam opdat de Tropical Wave verantwoord op Curaçao zou kunnen landen. Uw Hoofdredacteur zat ’s avonds dan ook, vol verwachting, kijkend naar de fraai gekleurde hemel, buiten aan zijn tafel. Maar wat er ook kwam, geen Tropical Wave. Diep teleurgesteld, maar toch ook wel gerustgesteld omdat de regering waakte, ging Uw Hoofdredacteur uiteindelijk dan ook maar genieten van een welverdiende nachtrust. Dit in de veronderstelling dat het noodweer gedurende de nacht alsnog zou gaan losbarsten. Niets bleek echter minder waar, de volgende ochtend bleek er geen druppel regen te zijn gevallen. De Tropical Wave was dan ook aan Curaçao voorbij gegaan zonder ook maar enige schade te hebben veroorzaakt. Gezien de ervaringen van vorig jaar, met storm Tomas, was Uw Hoofdredacteur daar wel gelukkig mee. Maar U ziet, voorspellingen komen dus, in lang niet alle gevallen, uit!

Uw Hoofdredacteur meldde U enige dagen geleden al dat er, in gezamenlijkheid met Moeder de vrouw, wordt getracht de Olijke Twee de fraaie beginselen van het fietsen zonder zijwieltjes bij te brengen. Inmiddels, na enige dagen oefenen, is er nog slechts één deelnemer in training. Het is namelijk zo dat dochterlief, de oudste olijkerd, al na een dag oefenen zelfstandig kan fietsen. Zij is intens gelukkig met het feit dat haar dit is gelukt, overigens na intensieve begeleiding van Moeder de vrouw. Nu zoonlief nog, al neemt dat waarschijnlijk wat meer tijd in beslag. Uw Hoofdredacteur zou persoonlijk ook intens gelukkig zijn wanneer het ventje eindelijk kan fietsen. Door het verplicht meelopen (en hard) naast het fietsje van het ventje, voelt Uw Hoofdredacteur in grote mate spieren waarvan hij het bestaan tot voor kort geenszins vermoedde. Al dagenlang heeft Uw Hoofdredacteur derhalve in extreme mate last van spierpijn. Hopelijk zal deze ellende spoedig tot het verleden gaan behoren en kan de jongste olijkerd zijn vader van helse pijnen verlossen. Zoals te doen gebruikelijk, wordt U vanzelfsprekend nader geïnformeerd over de voortgang in een volgende editie van “een zonnig avontuur.”

Pinoccio was de afgelopen dagen bijzonder in zijn element. Wat was namelijk het geval? Welnu, in de nabijheid van de plek waar de teamleden dagelijks hun ingewikkelde werkzaamheden verrichten, is een soort van geitenboerderij gehuisvest. Om inzichtelijk te krijgen wat zich daar nu eigenlijk afspeelt en hoe de zaken er zijn georganiseerd, kreeg Pinoccio de vraag om op onderzoek uit te gaan. Dagen voor de start van het onderzoek, verdiepte hij zich dan ook al in het leven en welzijn van de Curaçaose geit.
Overigens was dat ook uit noodzaak, nu op Curaçao nauwelijks verschillen zijn te zien tussen schapen en geiten. Daarnaast noemt men een geit redelijk structureel een schaap en vice versa. Maar goed, Pinoccio ging daarom uitermate goed voorbereid het onderzoek in. En, het moet gezegd, de opdracht was hem op het lijf geschreven. Vol enthousiasme verhaalde hij over kalkoenen, vechthanen, geiten en schapen. Vele diersoorten waren door hem, tijdens de onderzoekingen, aangetroffen. De deskundige wijze waarop hij wist te vertellen over die verschillende diersoorten, leverde hem bij de Curaçaose collega’s groot respect op. “Daar loopt een wolf in schaapskleren”, zo wordt er thans over Pinoccio gesproken. Inmiddels weet Pinoccio alles van de prijs per kilo van een geit (of schaap) en wordt overwogen om hem ook als vleesinkoper aan te stellen. U ziet, het heeft prettige consequenties wanneer je afkomstig bent van het platteland. Immers, je maakt sneller carrière, en op een geheel ander vlak, dan van te voren zou kunnen worden bedacht. Bweeehhhhhh…..

Wordt vervolgd…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten