Totaal aantal pageviews

dinsdag 20 maart 2012

Hij snorkelde, hij dook en hij overwon!!

Vandaag is het dinsdag 20 maart 2012 op het warme eiland Curaçao. De temperatuur is hoog en bedroeg vanmiddag ongeveer 32 graden Celsius. U begrijpt, wanneer er dan gewerkt moet worden, en dat was nu eenmaal het geval, dan wordt er nogal eens wat gepuft. Maar goed, het is nu half acht in de avond en het is buiten, want daar verblijft Uw Hoofdredacteur, prima uit te houden. Het is een gedenkwaardige dag vandaag, maar daarover later meer. Allereerst is het namelijk goed om U erop te wijzen dat het aanstaande zaterdag weer zover is. "Hoever?" zult U zich wellicht afvragen.
Welnu, aanstaande zaterdag is het alweer circa een jaar na dato dat Julia, de oudste olijkerd, samen met vele anderen uit haar klas, het voetbaltoernooi won. En, omdat het toernooi jaarlijks wordt herhaald, wordt komende zaterdag opnieuw de dag van de waarheid. Ditmaal met nog veel meer deelname vanuit het gezin Hoofdredacteur. Ook de jongste olijkerd, Levi geheten, is deelnemer vanuit zijn klas. Zaterdag nemen broer en zus het derhalve tegen elkaar op, iets wat overigens veel vaker het geval is binnen Huize Hoofdredacteur. Om het geheel te vervolmaken is Uw Hoofdredacteur gecontracteerd als "Kootsj" van het team van Levi. U ziet, alle ingrediënten voor een spannende dag zijn meer dan aanwezig. Vanzelfsprekend moest er deze week dan ook worden getraind en diende het tweetal in het bezit te worden gesteld van passende sportschoenen. Uw Hoofdredacteur diende plaats te nemen in een van stenen geprepareerde goal, waarna de Olijke Twee als gekken ballen op hem begonnen af te vuren. Dat belooft dus nog wat komende zaterdag. Vanzelfsprekend wordt U over de uitslag in een volgende editie nader geïnformeerd.

We gaan even een aantal weken terug in de tijd. Het was op een zondagmiddag, stralend weer, op het strand van Kokomo Beach. Uw Hoofdredacteur betrad het zilte zeewater met in zijn kielzog Oom Albert. Twee snorkelsets voerde Uw Hoofdredacteur mee waarvan hij er vervolgens eentje naar Oom Albert wierp. "Kom op, we gaan snorkelen", werd er tegen Oom Albert geroepen. Keurig werd de snorkel opgezet, waarna bij de tewaterlating een hevig tumult ontstond. Dit omdat Oom Albert nog nooit bleek te hebben gesnorkeld en derhalve verwoede pogingen deed al het zeewater op te drinken. Het moet gezegd, hij versaagde niet. In de weken nadien oefende hij veelvuldig in het zwembad en wel net zo lang tot hij de snorkelkunst volledig machtig was. Enige tijd later werden de eerste schreden op het pad naar een duikcertificaat gezet. Op 71 jarige leeftijd nog complexe theorie tot je nemen en daarnaast verschillende duiken maken, het viel allemaal niet mee. Eerst vanaf het moment dat de heer Angelus aanbood nog een ontspannend duikochtendje te gaan verzorgen, werd Oom Albert daadwerkelijk enthousiast. En, vandaag was het dan zover: het finale examen diende te worden afgelegd.
Allereerst dienden 85 theoretische vragen te worden beantwoord waarna in de praktijk moest worden gedoken. Het was dan ook pas aan het einde van de middag dat de aspirant-duiker weer opdook in Huize Hoofdredacteur. Oom Albert bleek slechts zes vragen niet geheel goed te hebben beantwoord, de overige 79 vragen waren echter geheel foutloos gemaakt! Daarna werd de praktijktoets afgenomen. Uw Hoofdredacteur maakt het verhaal niet langer dan het toch al is: Oom Albert slaagde vandaag cum laude voor zijn PADI certificaat. Alle hulde, grote klasse! Zelf bleef hij er enigszins bescheiden onder: "Eig'nlijk is't oew skuld! Ie hebt mie den snorkel toegooit. Man, man, man, wat'n mooi feest. Noe goa ik ok deur ok. Ik koop mie'n duukerspak en dan blief ik duuk'n! Leve de wereld onder water!" Nu is het zo dat beiden, Oom Albert en Tante Reinie, komende vrijdag per KLM Boeing zullen worden teruggevlogen naar de Lage Landen. Mocht U in de komende weken dan ook wellicht in een der Twentse plassen een klein mannetje tegenkomen, voorzien van een duikbril waarin een wit baardje is verborgen en voorzien van zwemvliezen, dan weet U het. De kans is dan groot dat U Oom Albert hebt getroffen in de opmaat naar het volgende diploma!

Wordt vervolgd.....  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten