Totaal aantal pageviews

dinsdag 18 februari 2014

"Mijn tijd zit erop!"

Al jarenlang verzorgt Uw Hoofdredacteur, welhaast dagelijks, edities van "een Zonnig Avontuur."  Ook vandaag, op dinsdag 18 februari 2014, is dit overigens niet anders. Echter, daar waar Uw Hoofdredacteur het normaliter regelmatig heeft over "dit zo fraaie eiland," is daarvan vandaag veel minder sprake. Nu vraagt U zich natuurlijk af wat er dan eigenlijk aan de hand is. Welnu, het gaat om het volgende. Zoals trouwe lezers zich vast en zeker zullen kunnen herinneren, zijn collega Bullie en Uw Hoofdredacteur bij tijd en wijle bijzonder druk met het lossen van grote, uit Nederland afkomstige, containers vol goederen. Steevast worden deze, na ontvangst, gelost in een grote bedrijfshal op het Industriepark van Brievengat. Nu is het lossen van zulke containers slechts tot licht werk te maken met behulp van vele handen. Handen die dan ook, met grote regelmaat, werden en worden geleverd door de bewoners van de inrichting waar collega Bullie en Uw Hoofdredacteur dagelijks werkzaam zijn. Over het algemeen gaat het om mannen die maar al te blij zijn met een dagje werken. Het geeft hen immers de mogelijkheid de dagelijkse sleur voor een moment te ontvluchten, al zal het zeker zo zijn dat het feit dat hen een lunch van Kentucky Fried Chicken wordt aangeboden, de motivatie behoorlijk verhoogt. Daarnaast heeft collega Bullie, sedert een paar maanden, de beschikking over een heuse sjoelbak waarop de mannen worden klaargestoomd voor het allereerste open sjoelkampioenschap van Curacao. De animo om mee te helpen is daardoor dan ook altijd bijzonder groot.

Niets mis mee dus, zo zult U waarschijnlijk redeneren. Waarom is er dan echter vandaag, althans in de optiek van Uw Hoofdredacteur, sprake van een veel minder fraai eiland dan dat wat normaliter wordt beschreven? Dat kan Uw Hoofdredacteur U snel uitleggen. Een van de meest trouwe ondersteuners die regelmatig hielp bij het lossen van de lading uit verschillende containers, werd namelijk recentelijk ontslagen uit de inrichting. Zijn tijd zat erop, zo sprak hij. En juist hedenochtend toonde een van de dagbladen op dit eiland een foto van deze ex-sjoeler. Zijn stoffelijk overschot, althans de resten daarvan, bleken te zijn aangetroffen in een plastic zak aan de Noordkant van dit eiland, in de buurt van Playa Kanoa. Zijn vrijheid was derhalve van korte duur en zijn tijd zat er dus klaarblijkelijk inderdaad op. Zo ben je blij om een dag te mogen werken, en zo heb je daartoe nooit meer de kans. Wat een vreemde wereld is het toch eigenlijk!
Binnenkort is het weer zover en zal het jaarlijkse carnaval opnieuw in alle hevigheid losbarsten. De afgelopen week bestond de mogelijkheid om, langs de route, een paar strekkende meter ruimte te kopen om er, tijdens de vele optochten, een gereserveerd plaatsje te kunnen vinden. Een mogelijkheid waarvan velen gebruik maakten en waardoor viel te zien dat gereserveerde plaatsen middels het strooien van gekleurd zand, daadwerkelijk konden worden geclaimd. Dagenlang werd er vervolgens gebouwd aan de meest fraaie tribunes waardoor momenteel goed valt te zien dat vele duizenden toeschouwers aanwezig zullen zijn tijdens de zogenaamde "Teenerparade", het "Kindercarnaval" en uiteindelijk de "Grand Marcha." Afgelopen weekeinde werd eigenlijk de aftrap voor dit jaarlijkse festijn al gegeven toen de eerste parade van het carnavalsseizoen werd afgewerkt. In dit geval ging het om de paardenparade. Een lange stoet van edele viervoeters waarop deelnemers in de meest schitterende kostuums gezeten waren, vertoonde zich aan het massaal opgekomen publiek. Prachtig om te zien. Jammer helaas dat een der edele dieren plotsklaps schrok, waarschijnlijk van een achteropkomende fietser, en vervolgens op hol sloeg. Met het grootst mogelijke gemak werd allereerst de berijder afgeworpen waarna het briesende dier met grote vaart het publiek in stoof. Toen de balans werd opgemaakt bleek sprake van een tweetal gewonden; beiden dienden ter behandeling naar het plaatselijke ziekenhuis te worden vervoerd. Als dat maar geen voorbode is voor de parades die nog gaan volgen!

Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten