Totaal aantal pageviews

woensdag 19 februari 2014

Op zoek naar een leuke baan?

Het is inmiddels woensdag 19 februari 2014 geworden op het zonnige eiland Curacao. Alhoewel het nog vroeg in de ochtend is, heeft het heerlijke zonnetje zich al enige tijd geleden gemeld en is de temperatuur, als vanouds, weer prima. Het lijkt dan ook weer een dag te worden zoals Uw Hoofdredacteur die regelmatig tegenkomt, hetgeen een uitstekend vooruitzicht is. Moeder de vrouw verliet Huize Hoofdredacteur alweer enige uren geleden om haar pupillen vandaag weer het nodige te gaan bijbrengen, de Olijke Twee zitten al geruime tijd in de klas en Uw Hoofdredacteur is druk doende met het fabriceren van een uitvoerige rapportage over de werkzaamheden op dit zo fraaie eiland. Het is immers een gewone werkdag vandaag, ook al staat het zonnetje dan ook hoog aan de hemel te stralen. Desalniettemin is er wel even tijd om U bij te praten over de meest actuele ontwikkelingen op dit eiland, waar immers dagelijks van alles gebeurt!

Na een periode van relatieve politieke rust op Curacao, is de laatste dagen de spanning binnen de coalitie weer eens behoorlijk aan het stijgen. De reden daarvoor kan worden gevonden in het feit dat de locale raffinaderij een nieuwe directeur behoeft. Er diende dan ook een werving- en selectieprocedure te worden opgestart die ertoe zou moeten leiden dat er een "zwaargewicht" zou worden gevonden aan wie de leiding van de raffinaderij gerust zou kunnen worden overgelaten. Het werd een zware, edoch transparante selectieprocedure, zo luidde althans het politieke verhaal. Uiteindelijk werden er drie kandidaten afgevaardigd naar een zogenaamd assessment om duidelijk te krijgen wie de meest geschikte directeur zou zijn. Toen de uitslag van het assessment werd gepresenteerd, bleek er een kandidaat met kop en schouders boven de anderen uit te steken; deze kandidaat werd vervolgens dan ook, ter benoeming, voorgedragen bij de Raad van Ministers. Echter, in de Raad van Ministers werd vervolgens besloten om een kandidaat, welke veel minder geschikt werd geacht, te benoemen in de functie. Welnu, thans zijn dan ook de rapen gaar en staan verschillende regeringspartijen lijnrecht tegenover elkaar. Wat het vervolg zal zijn zal waarschijnlijk de komende dagen wel duidelijk worden. In ieder geval zal Uw Hoofdredacteur U daarover, in een volgende editie van "Een Zonnig Avontuur" nader over informeren.
Nu Uw Hoofdredacteur het toch heeft over het invullen van vacante posities, is het goed even aandacht te besteden aan het volgende. Op veel plaatsen in de wereld is er sprake van crisis en oplopende werkloosheid. Een leuke baan kan er dan ook op dit moment niet altijd even gemakkelijk worden gevonden. Welnu, op Curacao ligt dat evenwel toch enigszins anders nu er, met enige regelmaat, verschillende vakbekwame personeelsleden worden gezocht door diverse bedrijven. Mocht U derhalve overwegen om, in heerlijke temperaturen, een tijdlang op dit mooie eiland te willen werken: er liggen beslist kansen. Zo kwam Uw Hoofdredacteur bijvoorbeeld de bijgevoegde oproep tegen. Wellicht een leuke baan voor U? Het enige probleem lijkt Uw Hoofdredacteur gelegen in de eisen die aan de nieuwe medewerker worden gesteld. U lijkt namelijk slechts kans te hebben om te worden aangesteld wanneer U al op zeer jonge leeftijd bent begonnen met het vergaren van werkervaring. Maar goed, desalniettemin meent Uw Hoofdredacteur U deze kans niet te mogen onthouden!

Vandaag is het woensdag, hetgeen betekent dat er zich in de loop van de middag weer eens een aantal tuinlieden zullen melden om de tuin rond Huize Hoofdredacteur een grote onderhoudsbeurt te gaan geven. Dat het ook anders kan werd Uw Hoofdredacteur gisteren duidelijk uit een gesprek met een locale bewoner. Deze man vertelde Uw Hoofdredacteur dat hij het dramatisch vond dat de prijzen van brandstof zo hoog zijn geworden. Het werd hem, zo berichtte hij, daarom onmogelijk om het motortje van zijn grasmaaiertje te voorzien van benzine. "Ik heb daarom lang nagedacht over een alternatief om mijn tuintje netjes te houden," zo wist de man te vertellen. "Uiteindelijk, na vele slapeloze nachten, was ik eruit en vond ik een oplossing. En zeg nu zelf Hoofdredacteur, het geheel ziet er toch prachtig uit?" Uw Hoofdredacteur kon niet anders dan dit beamen, dat kunt U zich vast en zeker voorstellen.

Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten