Totaal aantal pageviews

donderdag 24 november 2011

I would catch a grenade for you.....

Op het vandaag weer behoorlijk warme eiland Curaçao is het donderdag 24 november 2011. De wateroverlast van gisteren is al bijna weer uit de gedachten verdwenen, al was het weer ontzettend. Het is ongeveer zeven uur in de avond en terwijl Moeder de vrouw een robbertje vecht met de Olijke Twee teneinde ze in de juiste pose onder de douche te krijgen, heeft Uw Hoofdredacteur de mogelijkheid voor een kort moment van bezinning. Het was namelijk een ontzettend drukke dag vandaag op Curaçao, in het bijzonder op het werk dan. Uw Hoofdredacteur rende van hot naar her hetgeen de komende weken, met het voeren van ongeveer 170 selectiegesprekken in het vooruitzicht, wel vaker zal voorkomen. Maar, zoals welhaast iedere dag, gebeurde er ook vandaag wel weer het een en ander op dit typische eiland. Uw Hoofdredacteur maakt U er maar al te graag deelgenoot van in een nieuwe editie van “een zonnig avontuur.”
De dag begon vandaag nog eerder dan gebruikelijk. Gebruikelijk dat wil zeggen dat de wekker zich om kwart voor zes in de ochtend meldt, maar vanochtend ging dat enigszins anders. Een minuut of tien voordat de wekker ontwaakte, meldde zich de jongste olijkerd met de mededeling dat hij “het slapen wel zat was.” U begrijpt, vanochtend was er dus ruimschoots de tijd om even op het gemak een kop koffie te drinken alvorens de werkdag zou gaan beginnen. Een werkdag overigens, die dus meer dan hectisch was vandaag. De verschillende overleggen volgden elkaar in hoog tempo op en zelfs tijdens een korte rookpauze dienden er nog zaken te worden gedaan. In de praktijk betekenen de afspraken dat Uw Hoofdredacteur de rest van het jaar, qua afspraken vol zit, maar dat terzijde. Het valt dus nu al af en toe te merken dat de teamgrootte een belangrijke factor is. En dat al zo kort na het vertrek van de Twent (van Moi) en dat terwijl Long Tall Herrie eerst op 9 december zal gaan vertrekken. Maar goed, het is niet anders.
In de onmiddellijke omgeving van de werkplek ontstond vandaag nogal wat paniek nadat in de media melding was gemaakt van een aangetroffen handgranaat. Gelukkig was het nu ook weer niet in een zodanige directe omgeving dat de collega’s gevaar liepen, maar desalniettemin was er wel degelijk sprake van enige schrik. Bij nadere bestudering bleek het zo te zijn dat in de wijk waar de werkplek is gesitueerd, Koraal Specht geheten, een bewoner bij zijn thuiskomst een handgranaat in zijn tuin aantrof. De bewoner, een groot liefhebber van honkbal, bedacht zich geen moment. Hij pakte de granaat, keek welke honken bezet waren, en wierp de granaat vervolgens met een krachtige edoch niet minder fraaie worp van zich af, richting het eerste honk. Helaas, de granaat miste het honk om vervolgens fraai door te rollen tot juist onder een in de wijk gelegen bankje. En het was dan ook onder het bankje dat de granaat even later door de plaatselijke hermandad werd gelokaliseerd. Het gevolg laat zich raden. Tot op heden is de betreffende wijk afgezet en zijn de 150 bewoners in de directe omgeving van het bankje geëvacueerd. Dit tot op het moment dat het projectiel door de Explosieven Opruimingsdienst zal zijn geruimd. U ziet, het schoonvegen van je eigen (tuin)straatje kan gemakkelijk leiden tot ellende in de tuintjes van anderen.
Dan nog even kort wat aandacht voor de goede Sint. Kwam de Goedheiligman al ongeveer een week geleden op Curaçao aan, blijkend de lokale pers gaat dat in Nederland anders. Kwam de Sinterklaas op Curaçao aan per boot, gelijk de verhalen uit de overlevering, in Nederland is de bezuinigingswoede klaarblijkelijk doorgeslagen. Verschillende media op dit fraaie eiland maakten er dan vandaag ook verontwaardigd melding van dat het toch wel een zeer kwalijke zaak is om een, al ietwat op leeftijd geraakte, Sint vele kilometers te laten zwemmen. En dat dan ook nog met volle bepakking! Foei…..

Wordt vervolgd…..    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten