Totaal aantal pageviews

woensdag 2 november 2011

De feestcommissie.....

Op het zeer zonnige en warme eiland Curaçao is het vandaag woensdag 2 november 2011 geworden. Het is dag twee van het bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix op dit fraaie eiland, waarbij zij wordt vergezeld door Prins Willem Alexander en Prinses Maxima. Een bezoek wat aan alle kanten in de belangstelling van velen staat, gezien de huidge politieke verhoudingen tussen Nederland en Curaçao. In deze editie van “een zonnig avontuur” zult U er alles over kunnen lezen.
Zoals gezegd, het is dag twee van het Koninklijk bezoek vandaag. En, zoals bekend mag worden veronderstelt, arriveerde het Koninklijke gezelschap gisteren in de vroege ochtend op het locale vliegveld dat Hato is geheten.
In aanwezigheid van Minister Donner werd het gezelschap ontvangen door de Gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag, en de Minister-president Gerrit Schotte. Er stonden deze dag verschillende activiteiten gepland: er werd een bezoek gebracht aan onder meer de Staten van Curaçao waarna de Koninklijke leden het Academy ‘praktijkleerhotel’ voor studenten van hospitality-opleidingen binnen het Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs bezochten. Bij aankomst wilde prins Willem-Alexander gelijk even een kamer boeken bij de balie. Tijdens het bezoek van de koningin aan het Academy Hotel werd de Koninklijke delegatie toegejuicht door omstanders die zich hadden verzameld bij het hotel. Het publiek riep regelmatig ‘Biba la Reina’ (Leve de Koningin) en applaudisseerde als ze een glimp opvingen van de koningin. Ook werd er gedemonstreerd door een aantal mensen langs de kant van de weg en trachtte een enkel Statenlid aandacht te vragen voor het streven naar onafhankelijkheid. In de avond werd een groot feest op het Brionplein door vele duizenden Oranjeaanhangers bijgewoond. Veel Oranjefans hadden zich al op het plein verzameld om 17.00 uur, terwijl de koningin rond 19.30 uur arriveerde. De avond stond in het teken van dans, kunst en optredens. De koningin, prins Willem-Alexander en prinses Máxima werden bij aankomst verrast door een voorgelezen gedicht. De Koninklijke leden genoten zichtbaar, wat koningin Beatrix aan het eind van de avond benadrukte: “Masha danki mi dushi Kòrsou, we hebben genoten. We hebben gezien hoeveel mensen zich op Curaçao inzetten voor de toekomst van de kinderen en het eiland. We voelen ons met jullie verbonden.” Vandaag dus dag twee, waarbij een bezoek zal worden gebracht aan de wijken Barber en Seru Fortuna. Mooi om te zien hoezeer het gezelschap door velen welkom wordt geheten. Wellicht dat het bezoek ertoe bijdraagt de spanningen en tegenstellingen op dit eiland wat te verminderen.
In Huize Hoofdredacteur is, sedert gisteren, niet alles koek en ei. Wat is namelijk het geval? Welnu, een virus heeft toegeslagen waardoor dochterlief Julia en Moeder de vrouw zijn geveld. Met name dochterlief had het zwaar te pakken, vooral de voorbijgegane nacht. Vanaf een uur of een in de vroege ochtend was het meiske, door hoge koorts, aan het ijlen waarbij zij, geplaagd door nachtmerries, zeer angstig was. Klaarblijkelijk zag zij, in haar dromen,  allerlei vreemde en bedreigende dieren op haar schoolpleintje op haar afkomen. Met grote regelmaat vertelde zij, op zeer angstige toon, dat zij graag naar Mama wilde en zo bang was voor de dieren. Dat deed zij in haar slaap, gelegen in het bed van Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur. Zij was daarbij totaal niet aanspreekbaar. Het moet gezegd, Uw Hoofdredacteur ervoer dit niet als erg prettig en hij had diep medelijden met het meiske. Vanochtend, toen de jongste olijkerd zich als vanouds zo tegen tien voor zes meldde, bleek het meiske nog ziek te zijn. Voor haar derhalve geen schooldag vandaag, hetgeen evenzeer gold voor Moeder de vrouw. Nu maar hopen dat beiden weer snel opknappen.
Op het werk wordt binnenkort een groot feest, ter ere van de jaarlijkse bewaardersdag, georganiseerd. Nu is het zo dat deze bewaardersdag alweer enige weken geleden werd gevierd, de organisatie van het daarbij behorende feest was echter nog niet geheel en goed afgerond. Daardoor moest het feest worden uitgesteld. Er is dan ook recent besloten dat er een feestcommissie zou moeten worden geïnstalleerd om te zorgen dat de organisatie ditmaal wel tot een daadwerkelijk feest voor alle medewerkers zal gaan leiden.
En, om verzekerd te zijn van een optimaal eindresultaat, is de heer Jumping Paul officieel geïnstalleerd als lid van de feestcommissie. Nu ging dat niet van harte, Jumping Paul trachtte zich namelijk in eerste instantie uit alle macht te onttrekken aan dit lidmaatschap. Door enige drang van Uw Hoofdredacteur is hem dat echter (gelukkig maar) niet gelukt. De eerste vergadering van de feestcommissie zou gisterenochtend plaatsvinden, maar klaarblijkelijk had Jumping Paul bij de voorzitter aangegeven dat hij verhinderd zou zijn. Nog steeds trachtte hij zich dus aan het lidmaatschap te onttrekken. Wat Jumping Paul echter niet wist, was het feit dat vervolgens werd besloten de vergadering te verplaatsen naar het einde van de middag. En dus kon het zo zijn dat juist op het moment dat Jumping Paul zijn spullen bijeen pakte om huiswaarts te keren, hij werd genodigd de vergadering bij te komen wonen. Met een grote grijns nam Uw Hoofdredacteur afscheid van Jumping Paul en wenste hem veel succes. Diep in de avond kreeg Uw Hoofdredacteur een bericht van Jumping Paul: hij had eerst om half zeven zijn huisje kunnen bereiken. Het feit dat deze vergadering van de feestcommissie urenlang duurde, doet op zijn minst vermoeden dat de commissie iets zeer bijzonders aan het organiseren is. Vanochtend dreigde Jumping Paul het leedvermaak der collega’s af te straffen door het feest te gaan organiseren met behulp van locaal voedsel als kabritu en lenga (geit en koeientong). De muzikale begeleiding zou dan moeten plaats vinden middels Nederlandstalige muziek. Hij dreigt maar, het maakte niet echt veel indruk. Hoe het daadwerkelijk al gaan?  Vanzelfsprekend wordt U over het vervolg te zijner tijd nader geïnformeerd.

Wordt vervolgd…..   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten