Totaal aantal pageviews

donderdag 10 november 2011

Van een nominatie en een vaarbewijs.....

Het is vandaag donderdag 10 november 2011 op het nog immer snikhete eiland Curaçao. Het is dat er gewerkt dient te worden, maar feitelijk is het slechts weer om de gehele dag in het zeewater door te brengen. Maar, nu dat helaas niet kan, rest slechts de mogelijkheid om zuchtend onder diverse ventilatoren de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Gelukkig gloort aan de horizon al wel het vooruitzicht van een vrij weekeinde. Een weekeinde waarvoor alweer de nodige plannen zijn gemaakt, maar daarover later meer. Allereerst is het tijd U even bij te praten over de actuele gebeurtenissen op dit zo fraaie eiland. En, zoals te doen gebruikelijk, heeft Uw Hoofdredacteur die gebeurtenissen weer voor U opgetekend in deze editie van “een zonnig avontuur.”
De jongste olijkerd, Levi geheten, is apetrots. Wat is namelijk het geval? Welnu, zoals U weet is het ventje dit schooljaar voor het eerst in zijn leven gestationeerd op een basisschool, hetgeen hem in zijn gedachtegang onmiddellijk heeft doen toetreden tot de orde der grote kinderen. Hij heeft het op die school meer dan uitstekend naar zijn zin en gaat er elke dag met heel veel enthousiasme naar toe. Hij verbaast zich oprecht over alle leuke dingen waarmee hij en zijn klasgenootjes de dag doorbrengen. En gisteren, gisteren was hij dus erg trots. Er is sprake van een tekenwedstrijd op de school. Een tekenwedstrijd waarmee een prijs te winnen valt. Overigens, wat de prijs is, dat wist het mannetje niet: “het is een soort van tekenprijs.” Vanuit elke klas van de school konden drie leerlingen voor de prijs worden genomineerd. En, zo vertelde de grootste vriend van Uw Hoofdredacteur, de tekening van de olijkerd is geselecteerd. Thans ligt ook zijn tekening dan bij de jury voor om te beraadslagen over de vraag wie de prijs heeft gewonnen. Spannend derhalve, al geldt dat voor het ventje niet eens zozeer. Hij vindt het vooral mooi dat zijn tekening is uitgekozen. Waarvoor die tekening is uitgekozen en wat er vervolgens mee wordt gedaan, dat maakt het mannetje eigenlijk niet uit. Voor hem zijn het ‘m de kleine dingen die het doen. Uw Hoofdredacteur hoopt dat dit nog lang zo zal blijven!
De week vordert alweer behoorlijk richting weekeinde. Een weekeinde dat, zoals wel vaker het geval is binnen het gezin Hoofdredacteur, redelijk vol gepland is en dus waarschijnlijk weer om zal vliegen. Op vrijdag begint het weekeinde eigenlijk al een beetje met een tweede bezoek aan de kermis op Coney Island. Uw Hoofdredacteur heeft immers zijn beide bloedjes van kinderen nog een heuse suikerspin beloofd. Het voornemen is om de kermis te bezoeken op een moment dat het daglicht is verdwenen, de Olijke Twee willen de kermis namelijk in volle kunstlichtverlichting zien. Uw Hoofdredacteur hoopt echter van ganser harte dat het reuzenrad geheel onverlicht en derhalve niet waarneembaar zal zijn. Maar verder draait Uw Hoofdredacteur zijn hand voor een ritje in de draaimolen of de botsautootjes natuurlijk niet om. Op zaterdag heeft Moeder de vrouw voor een oppas gezorgd en wordt er in de avond in het gezelschap van vrienden een lekker restaurant bezocht. Alvorens te gaan genieten van een copieuze maaltijd, zal er zeker eerst wat worden geborreld (een grote hobby van Uw Hoofdredacteur). U ziet, alle ingrediënten voor een geslaagd weekeinde zijn al bij voorbaat aanwezig.
Vanochtend meldde de heer Angelus dat hij is begonnen aan een nieuwe opleiding. U weet zich wellicht nog te herinneren dat hij een zeer lange periode veel tijd en energie heeft moeten steken in het behalen van een motorrijbewijs. Nu Angelus dat papiertje recentelijk heeft behaald, heeft hij besloten om verder te gaan studeren. Thans is hij dan ook gestart met de opleiding die hem een vaarbewijs moet gaan bezorgen. Diverse theorie- en praktijklessen zal hij daartoe dienen te volgen. Angelus dient bijvoorbeeld in de praktijk te oefenen op het achteruit inparkeren van een boot. Dat gaat vast nog leuke effecten opleveren. Vanochtend berichtte de heer Angelus en passant ook nog dat hij volstrekt niet tegen het afleggen van het finale examen opzag. “Dat mag je namelijk op een jetski doen”, zo liet hij Uw Hoofdredacteur weten. Op dat moment was Uw Hoofdredacteur de logica van een vaaropleiding voor een boot tot 7,5 meter al lang kwijt overigens. Hoe het ook mag zijn, van de vorderingen van de heer Angelus en de schade aan geparkeerde boten wordt U vanzelfsprekend, in de volgende edities, op de hoogte gehouden.

Wordt vervolgd…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten