Totaal aantal pageviews

dinsdag 29 november 2011

Let's have a party.....

Het is vandaag dinsdag 29 november 2011 geworden op Curaçao. Op dit eiland lijkt het, bij tijd en wijle, alsof de herfst is ingetreden. Weliswaar is de temperatuur over het algemeen heerlijk met zo’n 28 graden Celsius, maar de regen valt soms met een enorme snelheid uit de lucht. Op die momenten valt duidelijk te merken dat er nog niet veel is veranderd ten opzichte van de situatie van een jaar geleden. Immers, op 1 november 2010 werd Curaçao geteisterd door storm Tomas (klik op de tekst voor de beelden) die een enorme wateroverlast en veel schade veroorzaakte. Door de overheid werden na die storm, ingrijpende verbeteringen van de infrastructuur aangekondigd. Echter, de laatste weken is het weer steevast raak. Regen veroorzaakt nog immer geweldige wateroverlast en drijvende auto’s vallen dan ook weer regelmatig waar te nemen. Overigens, wanneer je al een aantal jaren op dit eiland woont, is dat niet echt een verrassing. Echte veranderingen kosten immers tijd, ook op Curaçao.
Nog maar een paar dagen en dan is de decembermaand alweer aangebroken. Een maand die, op de werkplek van Uw Hoofdredacteur, zorgt voor een minimale personele bezetting. Veel medewerkers genieten vakantie in december. Ook de bouw ligt stil, de bouwvak valt op Curaçao eveneens in de maand december. Het zal dan ook uitermate rustig worden, nu ook een aantal teamleden vakantie gaan genieten. Immers, de (veel) rustiger Fries gaat voor een aantal weken naar Nederland om vrienden en familie weer eens te kunnen begroeten, Jumping Paul gaat een aantal dagen naar broer Mark in Cincinnati en Long Tall Herrie vertrekt voorgoed naar Nederland. Het wordt dus tijdelijk stil op dit zo fraaie eiland, al staat er de komende week eerst nog het een en ander te gebeuren. Allereerst, vrijdag 2 december aanstaande, zal de Goedheiligman zijn opwachting maken op de school van de Olijke Twee. De jongste olijkerd, Levi geheten, zal vast van de gelegenheid gebruik gaan maken om de goede Sint eens even aan te tand te voelen. Hij is namelijk toch nog steeds enigszins verbolgen over het feit dat de door hem gewenste en aangekruiste (in de folder) presentjes, tot op heden niet werden geleverd. Het zou Uw Hoofdredacteur dan ook geenszins verbazen wanneer het ventje daar een aantal kritische vragen over zal gaan stellen.
Hij krijgt daartoe overigens verschillende malen de gelegenheid. U moet namelijk weten dat Uw Hoofdredacteur ook deel uitmaakt van een zogenaamde buurtvereniging. En laat die buurtvereniging nu op zondag 4 december aanstaande ook bezoek krijgen van de Sint met zijn gevolg. Uw Hoofdredacteur hoopt van ganser harte dat de Sint van vrijdag en de Sint van zondag op zijn minst enige gelijkenis vertonen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan weet Uw Hoofdredacteur nu al wel dat er de ene na de andere verklaring door de Olijke Twee zal worden gevraagd. En, U weet het wel, dat zijn dan altijd van die vragen waarop slechts uitermate ingewikkeld een antwoord te verzinnen valt.  
Tussen de vrijdag en de bewuste zondag is er ook nog sprake van een zaterdag, zelfs op Curaçao. En, op die zaterdag staat een groot personeelsfeest gepland waarop ondermeer allerlei jubilarissen in het zonnetje zullen worden gezet. Er worden circa 180 mensen verwacht, waardoor een omvangrijke feestcommissie zorg diende te dragen voor de organisatie van het geheel. En, in de feestcommissie werd ook een teamlid benoemd in de persoon van Jumping Paul. Nu zult U wellicht denken dat door de aanwezigheid van Jumping Paul de kwaliteit van het feest zeker zou gaan toenemen. Welnu, niets is minder waar. Het is namelijk zo dat het feestcomité in eerste instantie het strand van Kokomo Beach als locatie had uitgekozen. Het werd dan ook tijd om vandaag, slechts enkele dagen voor het feest, medewerkers te gaan uitnodigen. Het comité had daar namelijk niet echt prioriteit aangegeven. De eerste uitnodiging was echter nauwelijks de deur uit, of er werd al fiks oppositie gevoerd. En U weet, Jumping Paul is gevoelig voor argumenten, zeker wanneer ze onder druk worden afgegeven. De weerstand bleek gelegen te zijn in de open locatie van Kokomo Beach, in de ogen van Uw Hoofdredacteur een uitmuntende locatie overigens. Er diende dan ook door het feestcomité een extra vergadering te worden belegd. En zo kon het zijn dat er gisteren, aan het einde van de dag, vergaderd werd en werd besloten over te gaan naar een andere locatie.
Het feest zal nu worden gehouden in een afgeschermde ruimte welke uitvoerig is voorzien van airconditioning. Het zal dan ook een lange, kille avond worden vreest Uw Hoofdredacteur. De teamleden hebben besloten om Jumping Paul te bedanken voor zijn uitermate flexibele opstelling door hem een aantal dagen dood te zwijgen. Komende zaterdag zal dat wel weer zijn afgelopen, althans wanneer er vandaag alsnog medewerkers voor het feest zullen worden uitgenodigd. Zoals vanzelfsprekend zult U over het vervolg van deze strakke actie te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Wordt vervolgd…..    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten