Totaal aantal pageviews

dinsdag 11 december 2012

Dingen die echt belangrijk zijn!

Het is dinsdagochtend 11 december 2012 op het uitermate zonnige eiland Curaçao. Het is nog vroeg in de ochtend en Uw Hoofdredacteur zit al geruime tijd achter zijn bureau om contacten te onderhouden "all over the World". Immers, ook in Nederland zijn er verschillende medewerkers druk doende om te zorgen dat de verschillende teamleden op Curaçao hun werk naar behoren kunnen blijven verrichten. En, met hen dient er zo af en toe dan ook het een en ander te worden afgestemd hetgeen, gezien het tijdverschil, het best in de zeer vroege morgen kan geschieden. Het is dinsdag vandaag en de maand december verstrijkt snel en met grote sprongen. Binnenkort zal het gezin Hoofdredacteur voor het vierde jaar achtereen de Kerstdagen, die op Curaçao overigens nimmer wit zijn, op dit fraaie eiland vieren. Een week vakantie ligt dan ook in het prettige vooruitzicht. Echter, alvorens het zover is, dient er nog het nodige werk te worden verzet en zullen zich dagelijks weer ontwikkelingen voordoen die het vermelden waard zijn. En, zoals te doen gebruikelijk, kunt U daarover alles lezen in deze editie van "Een Zonnig Avontuur."

De Olijke Twee houden zich, nu ze wat ouder worden, bij tijd en wijle bezig met uitermate zinnige thema's. Meestal vinden gesprekken over zulke onderwerpen plaats op de achterbank van de auto van Uw Hoofdredacteur, wanneer beiden, ingesnoerd in de veiligheidsgordel, de tijd trachtten te doden door het voeren van een gesprek op niveau. Zo ook enige dagen geleden, toen Uw Hoofdredacteur als chauffeur, dochterlief Julia hoorde spreken tegen haar broertje Levi. "Snap jij dat nou Levi? Als je grote mensen hoort praten met elkaar, dan gaat het heel vaak over geld. Valt jou dat dan niet op?" De jongste olijkerd, Levi geheten, keek wat bedachtzaam om zich heen en meldde: "Dat valt mij niet op. Ik heb zelf geld in mijn spaarpot. En, als ik iets tekort kom vraag ik gewoon Papa om mij iets te lenen. Ik vind het dus geen probleem. Jij wel?" Dochterlief keek haar broer verbaasd aan en wist: "Maar het is toch gek om steeds over iets te praten wat helemaal niet belangrijk is Levi? Je moet het vooral hebben over dingen die echt belangrijk zijn. En, de enige die echt belangrijk is dat ben ik zelf! Dus ik denk vooral aan mijzelf en niet aan geld. Dat moet je altijd voor ogen houden hoor Levi. Dat je zelf het belangrijkste bent bedoel ik. Snap je dat?" Zoonlief gaf aan zeker te herkennen dat dochterlief Julia zichzelf het belangrijkst vindt. Er zal dan ook wel een kern van waarheid hebben ingezeten, al had Uw Hoofdredacteur grote moeite zijn lachen in te houden.

Politiek gezien is het al enige tijd behoorlijk rustig op dit zo fraaie eiland. U weet het zich wellicht nog te herinneren: er zal, voor een periode van een maand of zes, een zogenaamd takenkabinet worden samengesteld. De verschillende partijen, Pueblo Soberano, PAIS, PNP en een onafhankelijk Statenlid, konden allen een aantal geschikte bewindslieden voor dit takenkabinet voordragen. Inmiddels is die voordracht een feit en zijn de namen van de potentiële ministers bekend. Althans, bij de formateur en nog niet bij het grote publiek. Alvorens hun benoeming een feit zal kunnen worden, dienen de voorgedragen bewindslieden een screening te ondergaan. En, gisteren is met die screening dan ook eindelijk een aanvang gemaakt. Zoals het er thans dus naar uitziet, zal op redelijk korte termijn duidelijk worden wie op Curaçao voor de komende periode de ministersambten gaan bekleden. Tot die tijd blijft de eerder door de Gouverneur aangestelde interim regering aan het bewind. Stilte en rust op het politiek vlak zijn dus nog steeds aan de orde van de dag. En, dat was de afgelopen jaren wel eens behoorlijk anders. Goed overleg met Nederland, als Koninkrijkspartner, lijkt dan ook weer voorzichtig te kunnen worden opgestart. Vanzelfsprekend hoopt uw Hoofdredacteur dat de verhoudingen tussen beide landen weer op een acceptabel en redelijk niveau kunnen worden gebracht en kunnen blijven. De tijd zal het leren!   

Wordt vervolgd…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten