Totaal aantal pageviews

dinsdag 22 mei 2012

Het blijft een gok!

Het is dinsdag geworden op het zeer hete eiland Curaçao. Dinsdag 22 mei 2012 om wat nauwkeuriger te zijn. Uw Hoofdredacteur schreef het al: het is warm, zeer warm op dit mooie eiland. Het is maar goed dat er vandaag over het algemeen binnen wordt gewerkt en niet buiten hoeft te worden gelopen. De zon is immers moordend vandaag. Uw Hoofdredacteur kijkt dan ook al halsreikend uit naar het schoonmaken van zijn zwembadje, hetgeen vanavond op het programma staat. Maar, vooraleer het zover is, dient U allereerst te worden voorzien van de actuele berichtgeving vanuit deze contreien. En, zoals inmiddels een goede gewoonte is geworden, is dat alles weer voor U vastgelegd in deze editie van "een zonnig avontuur."

Het was wel even wennen de afgelopen dagen. Nou ja, wellicht is wennen niet het correcte woord. Het was namelijk meer zo dat de verschillende teamleden fiks zijn geschrokken. Nu zult U zich wellicht afvragen wat er dan voor die schrik heeft gezorgd. Welnu, dat is eenvoudig te verklaren. Het is zo dat de heer Jumping Paul een compleet ander gezicht dan gebruikelijk met zich mee torst. Zijn neus en zijn lippen zien er uit als heeft hij kennis gemaakt met een fikse lading botox of met een enorme stoeptegel. Al bij binnenkomst, in de vroege ochtend, viel direct op dat Jumping Paul er enorm gehavend uitzag. Zijn neus heeft de kleur aangenomen van neuzen welke normaliter slechts door daartoe gekwalificeerde clowns in de piste mogen worden gedragen. Daarnaast zien zijn lippen eruit alsof hij heeft getracht degens te slikken. U ziet, er is wel degelijk een groot artiest in ons midden verscholen.
Direct trok hij dus, bij binnenkomst, de aandacht van de verschillende collega's. De heer Pinoccio startte al snel een goed gesprek: "Heb je ergens je neus in gestoken Jumping Paul, of had je zin om een feestneus op te zetten?" Jumping Paul mompelde stilletjes iets wat klonk als: "Er zat een klein pukkeltje." Daarvan was inmiddels echter aan de buitenkant van de neus niets meer te zien, het leek meer of er een kloon van de Himalaya op zijn neus was geparkeerd. Al snel werd de suggestie gedaan om te vragen om een camoufleerstift om de oneffenheden ietwat weg te werken. "Het eindresultaat blijft echter wel een gok Jumping Paul", zo wisten de gevoelige collega's te melden. Jumping Paul haalde voor al dit soort opmerkingen echter gewoon zijn neus op, hetgeen overigens niet meegevallen zal hebben. U ziet, er werd fiks met hem meegeleefd. Over de lippen van Jumping Paul werd niet veel meer gezegd dan dat hij gewoon "even moest doorbijten." Uw Hoofdredacteur schat in dat het nog wel even zal duren voordat Jumping Paul zijn normaliter zo kenmerkende profiel weer kan tonen. Hoe een en ander nu daadwerkelijk is veroorzaakt, dat blijft de vraag. Het lijkt erop dat Jumping Paul op een groot mysterie is gestuit, hij heeft er immers wel een neus voor!

De heer Angelus is druk doende met het organiseren van zijn repatriëring naar het Vaderland. Dat is overigens beslist geen sinecure, er dient van alles te worden geregeld. Immers, al je huisraad dient weer in een container te worden verscheept naar Nederland; de huisdieren moeten voor de overtocht gereed worden gemaakt en vele administratieve zaken dienen op Curaçao te worden afgerond. En juist dat laatste, dat vraagt over het algemeen veel tijd. Verder moet de auto worden verkocht en dient er te worden gezocht naar alternatieve vervoersvormen. Nu heeft de heer Angelus gelukkig nog de beschikking over een heuse Harley motor. De komende weken dient er dan ook geduimd te worden voor droogte. Wanneer het regent is immers een ritje op een motor op dit eiland geen pretje. De (vele) kuilen in het wegdek lopen dan veelal vol water en putdeksels komen dan ineens op de meest vreemde plekken voor. Maar in ieder geval heeft de heer Angelus de beschikking over vervoer, dat is een feit. Hoe het hem verder de komende weken zal vergaan? Uw Hoofdredacteur zal U ervan op de hoogte houden in de volgende edities van "een zonnig avontuur."

Wordt vervolgd.....  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten