Totaal aantal pageviews

donderdag 11 april 2013

Een lange hete zomer?

Terwijl het zonnetje op deze donderdag de 11e april 2013 alweer haar krachtige stralen tevoorschijn tovert, is Uw Hoofdredacteur al enige tijd druk in de weer om te trachten zijn kroost, de beide olijkerds, tijdig zover te krijgen dat ze vrijwillig hun bed verlaten. Het lijkt wel of de duvel ermee speelt: in het weekeinde staan de twee olijkerds vrolijk om een uur of zes naast de ouderlijke bedstee waarna beiden vervolgens, wanneer er doordeweeks naar school moet worden gegaan, met geen kanon wakker te krijgen zijn. Overigens begrijpt Uw Hoofdredacteur dat wel; er is immers volstrekt niets aan om al zo vroeg in de ochtend je hoofd van het kussen te moeten tillen. "Was het maar elke dag weekeinde", zo verzuchtte de jongste olijkerd, Levi geheten, dan ook zojuist. Dat is overigens een wens die Uw Hoofdredacteur niet deelt, dit zou immers betekenen dat beide olijkerds elke dag uit zichzelf al zeer vroeg Uw Hoofdredacteur zouden komen wekken. Nee, het is nu eenmaal niet anders nu de scholen op Curaçao al om kwart over zeven starten met hun dagelijks lesprogramma en Uw Hoofdredacteur vervolgens snel op weg dient te gaan om zijn werkplek te kunnen bereiken.

Het is de afgelopen dagen warm tot zeer warm op dit zo fraaie eiland. Tot laat in de avond is het, bij tijd en wijle, slechts enigszins uit te houden door de verkoelende wind die hard waait. Niet dat Uw Hoofdredacteur dit erg vindt overigens, na een weekje poolkou in Nederland te hebben ervaren, zult U hem niet horen klagen. Overigens lijkt er inmiddels ook in Nederland, en zeker in justitieel Nederland, een lange hete zomer te zijn aangebroken. Volkomen terecht maken 3700 justitiecollega's zich grote zorgen om hun baan nu Staatssecretaris Fred Teeven, zoals Uw Hoofdredacteur enige tijd geleden al berichtte, zijn Masterplan door de Ministerraad loodste. Inmiddels is dus duidelijk welke justitiële inrichtingen op de nominatie staan om, op afzienbare termijn, definitief gesloten te worden. Echter, wat inmiddels ook volkomen duidelijk wordt, is dat de vele betrokken collega's, directeuren, burgemeesters en anderen, zich niet zonder slag of stoot bij het voornemen van de heer Teeven zullen gaan neerleggen. Schreef Uw Hoofdredacteur al in een eerdere editie over een hoorzitting door de Tweede Kamer op 18 april aanstaande alsmede over een mogelijke landelijke staking op 25 april, thans blijken via zogenaamde "Social Media" zeer vele pagina's aan het Masterplan te worden gewijd. Zo kwam Uw Hoofdredacteur gisteren terecht op een site getiteld: "STOP het Masterplan Gevangeniswezen." Naast vele steunbetuigingen, interviews en artikelen over de verschillende justitiële inrichtingen, vielen er ook treffende afbeeldingen en foto's waar te nemen. Uw Hoofdredacteur zei het al: ook in Nederland lijkt er dus een lange hete zomer aan te komen!

Dan praat Uw Hoofdredacteur U graag nog even kort bij over het laatste nieuws rondom de heer Pinoccio. Wellicht weet U het zich nog wel te herinneren; de heer Pinoccio keerde immers enige weken geleden definitief terug naar Nederland. Welnu, gisteren maakte het mannetje wereldkundig dat hij uiteindelijk is ontdooid! Dientengevolge zal hij zich vanochtend naar zijn werk in Nederland hebben begeven om de draad weer op te pakken na een lange periode op dit zo fraaie eiland te hebben verbleven. Hij was er helemaal klaar voor, zo liet hij Uw Hoofdredacteur weten. Gelukkig verleent de heer Pinoccio, via de digitale snelweg, nog enige hand- en spandiensten aan Uw Hoofdredacteur om te zorgen dat, ook op Curaçao, in gang gezette zaken netjes kunnen worden afgewerkt. Desalniettemin is Uw Hoofdredacteur uitermate benieuwd hoe het de heer Pinoccio vandaag zal zijn vergaan. In een volgende editie van "Een Zonnig Avontuur" kunt U er vast en zeker meer over lezen!

Wordt vervolgd.....  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten