Totaal aantal pageviews

vrijdag 19 april 2013

Moedige schooljuf vangt Sikkie!

Het is vandaag vrijdag 19 april 2013 geworden op het heerlijk warme eiland Curaçao. Eindelijk is Uw Hoofdredacteur wat aan de beterende hand en ziet hij de toekomst weer wat optimistischer tegemoet. Het leven wordt toch anders beleefd wanneer de fysieke conditie weer enigszins aan het verbeteren is. Het is nog vroeg in de ochtend van deze vrijdag en qua temperatuur is het al uitermate aangenaam op dit zo mooie eiland. De Olijke Twee zitten alweer enige tijd in hun schoolklasje en Moeder de vrouw is al druk doende met het vermaken van haar leerlingen op school. Uw Hoofdredacteur daarentegen doet het nog maar even kalm aan vandaag om weer wat op krachten te kunnen komen. Hoe het ook moge zijn, tijd en inspiratie om U te voorzien van een nieuwe editie van "Een Zonnig Avontuur" is er dus gelukkig wel.

Gisterenochtend had Uw Hoofdredacteur zijn wekkertje al laten aflopen om half vier in de vroege ochtend. Immers, zo'n 8000 kilometer verderop, in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag, vond vanaf 10 uur Nederlandse tijd een langdurige hoorzitting over de ontwikkelingen binnen het Nederlandse Gevangeniswezen plaats. En, juist daarin was Uw Hoofdredacteur ten zeerste geïnteresseerd. Welnu, het bleek mogelijk om deze bijeenkomst integraal te volgen via het "World Wide Web." En, zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur vele collega's, die hij soms al jarenlang niet meer had gezien of gesproken, live op het beeldscherm kon aanschouwen. Meer dan veertig direct of indirect bij het Masterplan van Staatssecretaris Teeven betrokken personen berichtten, op soms indringende wijze, tijdens deze hoorzitting wat hun visie was op dit plan, met haar enorme gevolgen. Geen van deze sprekers bleek ook maar enigszins positief te kunnen verhalen over het voornemen van de Staatssecretaris om zoveel justitiële inrichtingen te gaan sluiten. Uw Hoofdredacteur hoopt dan ook van ganser harte dat de aanwezige Kamerleden voldoende informatie hebben kunnen vergaren om het voornemen van de heer Teeven in de Tweede Kamer uitvoerig ter discussie te kunnen stellen.

Zoals U vast en zeker weet, staat Moeder de vrouw inmiddels dagelijks voor de klas, en wel op twee verschillende scholen. En, zo kan Uw Hoofdredacteur dan ook dagelijks meemaken hoeveel tijd er eigenlijk gaat zitten in het voorbereiden van de dagelijkse lesstof. Dat blijkt voorwaar niet zomaar geregeld te zijn! Aan de hand van velerlei thema's dient de leerlingen kennis te worden bijgebracht, op overigens soms zeer ludieke wijze. Deze week bijvoorbeeld, had Moeder de vrouw bedacht dat het goed zou zijn om haar leerlingen eens het een en ander te gaan bijbrengen over "kriebelbeestjes", ook wel insecten genoemd. Een, in Huize Hoofdredacteur overtollig, aquarium werd daarom volledig omgebouwd tot terrarium waarin de lieflijke beestjes zouden kunnen worden ondergebracht. Nu moest er echter, om de interesse van de scholieren te prikkelen, dus wel een beestje worden gevangen om in het terrarium te gaan verblijven. En, zo kon het dan ook zijn dat Moeder de vrouw, in het holst van de avond, de schuurdeur opende om te bezien "of er ook nog iets kroop." Welnu, dat bleek het geval waardoor de klas van Moeder de vrouw inmiddels een gigantische kakkerlak rijker is. De kriebelaar heeft zelfs al een naam gekregen: Sikkie is het beest gedoopt. U ziet, een leerkracht dient niet alleen inventief, maar ook moedig genoeg te zijn om zulke monsters te vangen!
Al wekenlang is de jongste olijkerd, Levi geheten, in de ban van de magie van de goochelwereld. De ene na de andere, overigens zelfbedachte, truc werd door hem dagelijks aan Uw Hoofdredacteur getoond. Zijn grootste wens was dan ook om, ooit in zijn leven, nog eens te kunnen beschikken over een goochelstokje en de daarbij behorende attributen. En, zoals het dan wel eens vaker in het leven gaat, hij werd op zijn wenken bediend. Recentelijk vierde het ventje immers zijn zesde verjaardag? Welnu, gisteren bleek er een immense doos te zijn bezorgd op het plaatselijke postkantoor. Een doos die bestemd was voor de jongste olijkerd en waarin zich, toen Moeder de vrouw de doos uitermate vriendelijk uit de handen van de dame achter de postbalie had mogen ontvangen, inderdaad een goocheldoos bleek te bevinden. Het geheel bleek afkomstig van de familie Pinoccio uit Nederland en werd met enorm gejuich ontvangen. U begrijpt, Uw Hoofdredacteur heeft thans geen moment rust meer nu de trucs elkaar in een enorm hoog tempo opvolgen. Met grote dank aan de familie Pinoccio!!!

Wordt vervolgd.....      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten