Totaal aantal pageviews

dinsdag 9 april 2013

Een zwarte dag!

Het is nog zeer vroeg in de ochtend van dinsdag 9 april 2013 op het warme eiland Curaçao. Bruusk werden Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur om half zes gewekt door een lawaaiige wekker, die ervoor zorg diende te dragen dat de dagelijkse plichten tijdig worden vervuld. Het is immers, na welhaast een week op reis te zijn geweest, weer eens een normale werkdag voor Uw Hoofdredacteur. Daarnaast moeten ook de Olijke Twee, Julia en Levi geheten, keurig op tijd en dus voor het luiden der schoolbel aanwezig zijn. De enigen die kunnen uitslapen zijn dientengevolge de beide hondjes van het gezin Hoofdredacteur. Het is nog donker buiten, al zal dat over een half uurtje, wanneer het zonnetje haar krachtige stralen weer zal laten schijnen, beduidend anders zijn. Uw Hoofdredacteur zal vanochtend dus weer in staat zijn om de (veel) rustiger Fries te kunnen begroeten en hem te kunnen verlossen van eenzaamheid, nu de (veel) rustiger Fries de kar een weeklang in zijn eentje heeft moeten trekken. Echter, er gebeurde op dit zo fraaie eiland de afgelopen 24 uur vanzelfsprekend weer van alles. Het is dan ook goed, alvorens de auto wordt gestart om de weg naar de dagelijkse werkplek te gaan afleggen, U snel te voorzien van een nieuwe editie van "Een Zonnig Avontuur."

Uw Hoofdredacteur heeft gisterenochtend een behoorlijk sensationeel avontuur moeten missen. U kon er al eerder kennis van nemen, Uw Hoofdredacteur had grote last van een jetlag en dientengevolge was hij eerst redelijk laat uit zijn bed geklauterd. Daardoor miste hij een, naar hij hoorde, optreden van een heus arrestatieteam. Wat was namelijk het geval? Welnu, in alle vroegte, zo tegen de klok van half zeven, voer een zeer snelle boot pal achter het terras van Huize Hoofdredacteur langs. Op die boot: een groot aantal gemaskerde leden van een, naar later zou blijken, arrestatieteam. De boot voer met een noodgang het kleine strandje van "Snake Bay" op, waarna de mannen met maskers in een enorm tempo de boot verlieten en hun weg, via de straat waaraan Huize Hoofdredacteur is gelegen, vervolgden. Moeder de vrouw, die enige minuten later het huis verliet om de beide olijkerds op school te gaan afleveren, zag de rijbaan versperd door vele auto's. Bij nadere beschouwing bleek een huis, iets verderop gelegen, te zijn omsingeld door zeer veel politiefunctionarissen. U begrijpt, het gehele dorp is inmiddels in rep en roer nu blijkt dat er een aantal arrestaties zijn verricht. Wat daarvoor de aanleiding is, blijft gissen. En dat is dan ook exact wat er gebeurt. Wat het ook moge zijn: Uw Hoofdredacteur doet daaraan niet mee; hij baalt met name van het feit dat hij de landing van de mannen op het strandje heeft moeten missen.

Velen van U zullen er kortgeleden door zijn verrast als een donderslag bij heldere hemel: het voornemen dat Staatssecretaris Fred Teeven uitsprak om vele justitiële inrichtingen in Nederland uit kostenoverwegingen te gaan sluiten. Uw Hoofdredacteur maakte vervolgens vorige week, in eigen persoon, mee hoe groot de impact is op vele betrokkenen bij dit ingrijpende plan. Nu er meer dan 3500 banen op het spel staan, worden de krachten dan ook gebundeld. Actiecomités werden opgericht; burgemeesters schreven brandbrieven en de media besteedden zeer veel aandacht aan het plan van de heer Teeven. Zelfs de Tweede Kamer legt zich niet zomaar bij het zogenaamde "Masterplan" neer en heeft een hoorzitting uitgeschreven welke op 18 april aanstaande zal plaatsvinden. Inmiddels verenigen zich ook de vele justitiecollega's, althans dat is Uw Hoofdredacteur wel duidelijk geworden. Medewerkers die zich normaliter uitermate loyaal tonen, zijn de onzekerheid meer dan zat en weigeren nog langer af te wachten. Voor zover het Uw Hoofdredacteur bekend is, zal dan ook voor de eerste maal in de geschiedenis van het Nederlandse Gevangeniswezen, het werk massaal worden neergelegd. Op 25 april 2013 zal er derhalve, want zo duidt Uw Hoofdredacteur dit feit, sprake zijn van een zwarte dag in de geschiedenis van datzelfde Gevangeniswezen. Het blijft de vraag of de actie tot resultaat zal leiden nu duidelijk is dat slechts "kale" bezuinigingen hebben geleid tot het eerdergenoemde voorstel. Hoe het ook zal zijn, U begrijpt dat Uw Hoofdredacteur, al is het van grote afstand, de ontwikkelingen met grote belangstelling zal blijven volgen.
Nu Uw Hoofdredacteur gisteren dus diende te wennen aan het tijdverschil tussen verschillende werelddelen, ontstond plotsklaps de mogelijkheid om de jongste olijkerd weer eens te gaan vergezellen naar diens karateles. Het mannetje had er veel zin in, zo meldde hij al in de auto. En, het moet gezegd, Uw Hoofdredacteur was uitermate verrast door het optreden van het kereltje in de dojo. Is het over het algemeen zo dat de lessen voor het ventje, klein als hij is, wel wat lang duren; gisteren  was dat compleet anders. In een partijtje sparren met een medeleerling, maakte de olijkerd zeer korte meppen met zijn tegenstander met een fikse huilbui als gevolg. Gelukkig was het leed van de tegenstander snel geleden en schudden de beide kleine karateka's elkaar sportief de hand. Op weg naar huis raakte het mannetje er echter niet over uitgepraat: "Ik denk dat het geen jaar meer duurt of ik heb de zwarte band wel Pap. Ik kijk gewoon af van de grote jongens hoe het moet en deel een paar klappen uit. Sinds je me hebt aangegeven dat mijn spierballen enorm groeien als ik elke avond vijf minuten op mijn duimen blaas, ben ik steeds sterker geworden. Hartstikke bedankt voor de tip Pap!" Waarvan akte.....

Wordt vervolgd.....       

Geen opmerkingen:

Een reactie posten