Totaal aantal pageviews

vrijdag 26 april 2013

Een woord met een d ???

Op het, qua temperatuur, vandaag weer heerlijke eiland Curaçao, is het vrijdag 26 april 2013 geworden. De afgelopen nacht viel er weer behoorlijk wat regen maar inmiddels klaart de lucht gelukkig weer helemaal op. Gelukkig, want de dag staat op Curaçao, althans in het onderwijs, geheel en al in het teken van de komende troonswisseling. Het olijke tweetal, Julia en Levi, werd daarom al vroeg in de ochtend, geheel in het oranje gekleed, bij hun school afgeleverd waar hen een drukke maar zeker ook bijzonder spannende dag wacht. Beiden starten namelijk de dag met het dansen van een heuse tango! De nieuwe Koningin komt immers uit het land der tango's: Argentinië. Nadat de dans zal zijn afgerond, wordt aan beide olijkerds een bonnenkaart verstrekt waarmee ondermeer Koningsfrites kan worden verkregen. U begrijpt, beiden stonden alleen daarom al te popelen om naar school te vertrekken. Het sluitstuk van de dag wordt gevormd door een echte vrijmarkt waar allerhande overbodig speelgoed te koop kan worden aangeboden. Dat de dag dan ook verwachtingsvol tegemoet werd betreden, dat moge duidelijk zijn.

Ook op Curaçao besteedden diverse media fiks aandacht aan de manifestatie die gisteren in Den Haag plaatsvond. Aldaar immers, demonstreerden duizenden collega's tegen het Masterplan Gevangeniswezen van Staatssecretaris Teeven. Met name werd aandacht geschonken aan het feit dat de vele collega's, op het moment dat de heer Teeven het podium betrad om het woord te voeren, de Staatssecretaris de rug toedraaiden. U ziet, het niet zo bijster mooie onderwerp "sluiting van gevangenissen" gaat wel degelijk de gehele wereld over. Mooi om te lezen dat de demonstratie zonder wanklank en incidenten is verlopen. De medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben op indrukwekkende wijze laten zien hoezeer zij betrokken zijn bij hun uitermate ingewikkelde werk. De toezegging van de heer Teeven dat de medewerkers, vanaf nu, bij verdere besluitvorming betrokken zullen worden lijkt dan ook pure winst te zijn. Daarnaast zullen er, tot 1 juli aanstaande, geen onomkeerbare besluiten worden genomen. De demonstratie heeft dan in ieder geval tijd opgeleverd om voorgenomen besluiten nog eens goed te gaan overdenken!  

De jongste olijkerd, Levi geheten, is zo langzamerhand een van de grootste kinderen in zijn klas. Hij is er dan ook echt aan toe, zo lijkt het althans, om de overgang naar groep 3 te gaan maken. Nu is het zo dat in groep 3 geleerd wordt te lezen. Het mannetje gaf dan ook gisterenavond bij Moeder de vrouw aan dat hij graag een voorschot op de lessen uit groep 3 zou nemen. "Mam, als je me nu eerst even voorleest, kun je me dan daarna even snel leren lezen? Dan kan ik voortaan tenminste zelf een boek lezen", zo wist de olijkerd te melden. Moeder de vrouw besloot hem tegemoet te komen en startte met het aanleren van de letter d. "Dit is de letter d Levi. Je weet wel: van de boom, de koning, de tafel, de dag, de bal, de hond en noem maar op. Snap je dat een beetje? Oh ja? Kun je dan zelf ook nog een woord bedenken waarbij de letter d voorkomt?" Het ventje dacht een even diep na, begon uitvoerig te glunderen en berichtte dat hij wel degelijk zo een woord kende. "Ja hoor Mam, dat weet ik wel! Wat denk je namelijk van de eshbord? Goed of niet?" U begrijpt, de les heeft niet echt lang geduurd gisterenavond. Wellicht dat er vandaag een mooi vervolg te wachten staat.

Wordt vervolgd.....  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten