Totaal aantal pageviews

donderdag 22 november 2012

De geitenspeurder.....

Het is vandaag donderdag 22 november 2012 op het zo fraaie eiland Curaçao. Er wacht Uw Hoofdredacteur vandaag, net als gisteren, wederom een drukke werkdag. Naast de reguliere werkzaamheden verwelkomt het team immers vandaag een aantal collega's uit het Haagse, die graag een kijkje willen komen nemen in de organisatie waar Uw Hoofdredacteur werkzaam is. Het zal dus druk worden vandaag, maar het zal tegelijkertijd ook interessant worden vandaag. Bijgepraat worden over ontwikkelingen, met name die in het Nederlandse Gevangeniswezen, terwijl je daarvan normaliter, op zo'n 8000 kilometer afstand, niet veel meekrijgt, is vanzelfsprekend altijd goed.
Immers, het houdt de gemoederen fiks bezig dat er gisteren plots, via verschillende media, veel aandacht werd besteed aan de taakstellende bezuinigingen die het Gevangeniswezen de komende jaren zal moeten realiseren. Bezuinigingen die veel medewerkers binnen verschillende Nederlandse regio's waarschijnlijk ook hard zullen gaan raken. U begrijpt, dat heeft veel impact, ook op een team Nederlanders die thans in den vreemde werken edoch uiteindelijk naar Nederland zullen moeten gaan terugkeren. Definitieve besluiten zijn er nog niet genomen, zo kon Uw Hoofdredacteur via het World Wide Web beluisteren. Dat er verwachtingsvol zal worden uitgekeken naar het moment dat die besluiten er wel komen, hoeft denkelijk geen enkel betoog. Wat het ook zal gaan worden, de berichten sloegen in als een bom!

In de organisatie waar de verschillende teamleden en Uw Hoofdredacteur werkzaam zijn, is er al een aantal jaren sprake van een bijzonder project. Het is namelijk zo dat deze organisatie beschikt over een afdeling veeteelt. Een aantal jaren geleden besloot men om een paar geitjes aan te schaffen die verzorging zouden moeten verkrijgen van gedetineerden. En, aldus geschiedde. Het kleine aantal geitjes breidde zich echter snel uit, waarschijnlijk omdat er niet echt gekeken was naar sekse en er derhalve een verdwaalde bok in het groepje terecht was gekomen. En zo kan het dan ook zijn dat er, heden ten dage, ongeveer 160 geiten (die op Curaçao trouwens structureel schapen worden genoemd) in het veeteeltproject zijn opgenomen. Het dagprogramma voor deze viervoeters begint al vroeg in de ochtend wanneer de dieren worden uitgesloten en de omgeving mogen gaan verkennen. Dat doen zij dan ook braaf en de blaters vallen dan ook met grote regelmaat aan te treffen in de tuinen van omwonenden. Die er overigens lang niet altijd blij mee zijn, maar dat terzijde. Tot zover de introductie van de schokkende gebeurtenis van gisteren.

Wat was namelijk het geval? Welnu, tijdens het opnemen van de sterkte (het tellen der geiten) bleek een vijftal geiten spoorloos te zijn verdwenen. Nu zal het U duidelijk zijn dat onttrekking uit een instituut als waar de teamleden werken, eigenlijk onbestaanbaar is. Direct werd dan ook groot alarm geslagen en werd een zoekploeg, onder leiding van de heer Pinoccio, samengesteld. Na enig speuren trof de zoekploeg de blatende viervoeters aan, en wel in een tuin van een bewoner van de omringende wijk. Deze bewoner had de geiten klaarblijkelijk gevangen en bestemd voor een gezellige BBQ. De heer Pinoccio die een trouwe locale vazal had meegevoerd zette zijn meest strenge gezicht op en sprak de bewoner aan: "Deze geiten zijn van ons. We nemen ze mee!" De bewoner bleek het daarmee nog niet zo direct eens te zijn en zei: "Oh ja? Dus die geiten zijn van Uw instituut? Hoe weet U dat eigenlijk zo zeker." De heer Pinoccio vertrok geen spier toen hij antwoordde: "Een van deze geiten heeft een been wat 5 centimeter korter is dan zijn andere benen. Dat had deze geit al bij zijn geboorte en dat is uniek. Daarnaast zetten wij ze in als politiehond. Daar zijn ze namelijk voor getraind. Kijk maar achter op onze auto, daar staat het aangeplakt! Ze zijn dan ook van ons en we nemen ze nu mee!" Direct aansluitend pakte de heer Pinoccio zijn lasso, riep een aantal malen hard "Kiddy up go", en boeide de geiten. Zijn vazal pakte de auto, een zogenaamde pick-up, en bood de dieren een passende ligplaats. De kool en de geit werden dus niet gespaard op Curaçao gisteren…..

Wordt vervolgd…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten