Totaal aantal pageviews

woensdag 29 januari 2014

Feest op Curacao!

Het is vandaag op het zo fraaie eiland Curacao woensdag 29 januari 2014 geworden. Vandaag is het, op dit eiland, een feestelijke dag. Immers, Huize Hoofdredacteur kent een jubilaris nu een der logees, Oom Albert, vandaag zijn verjaardag mag vieren. Op dit moment, het is nog vroeg in de ochtend, heeft Oom Albert daarvan waarschijnlijk nog geen flauwe notie, nu hij nog op een oor ligt. Dat zal echter in de loop van de dag, wanneer de Olijke Twee terugkeren van school en Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur weer huiswaarts zijn gekeerd, waarschijnlijk beduidend veranderen. Het was namelijk zo dat de beide olijkerds al in alle vroegte lieten weten dat er, wat hun betreft, wel alvast een stukje taart uitgeserveerd zou kunnen worden. Het feit dat Oom Albert zich op dat moment nog van geen taart bewust was, leidde bij het tweetal dan ook tot ernstig onbegrip. Het wordt dus een feestelijke dag vandaag in Huize Hoofdredacteur met als hoogtepunt vanavond een gezamenlijk etentje in een der mooie etablissementen die Curacao rijk is. U ziet, er is dus beslist weer eens iets om naar uit te kijken vandaag!

Gisteren bereikte Uw Hoofdredacteur het bericht dat er de komende dagen weer veel lichamelijke inspanning van collega Bullie en Uw Hoofdredacteur zal worden gevraagd. Het is namelijk weer eens zover! Ditmaal zijn er vier grote containers, volgeladen met vele kilo's aan zware goederen, op dit eiland gearriveerd. En, zoals te doen gebruikelijk wordt dan verwacht dat de lading uit de containers wordt gelost in de immens grote loods op Industriepark Brievengat. Iets waar Uw Hoofdredacteur ten zeerste naar uitkijkt nu hij zich de afgelopen dagen, na de zogenaamde "Walk of the Roses" van afgelopen zondag, meer dan ooit bewust is geraakt van het feit dat hij beschikt over nogal wat spieren. Het lijkt immers wel of de benen van Uw Hoofdredacteur dagelijks met klem protesteren tegen welke vorm van voortbeweging dan ook. Het zal derhalve de komende dagen fiks afzien worden voor het op Curacao werkende tweetal. Er rest Uw Hoofdredacteur echter een escape. Komende vrijdag dient hij immers, voorzien van een uitvoerig draaiboek voor allerlei uit te voeren klussen, naar Nederland te vertrekken. Wellicht loopt hij daardoor de kans op verdere schade aan zijn bewegingsapparaat gedeeltelijk mis. Iets wat er voor collega Bullie overigens geheel anders uitziet!
Eveneens gisteren dienden collega Bullie en Uw Hoofdredacteur zich te melden voor een uitvoerig gesprek met de Minister van Justitie op dit zo fraaie eiland. Alvorens het tijd was om diens departement te betreden, restte er echter nog tijd voor het nuttigen van een kop koffie in de binnenstad van Punda. Nauwelijks hadden collega Bullie en Uw Hoofdredacteur zich op een stoeltje gevleid, of er meldde zich een zogenaamde "choller" aan het tafeltje waar beiden zaten. De, hoogstwaarschijnlijk dakloze, man wendde zich tot collega Bullie, waarschijnlijk door diens enorm sociale uitstraling."Bontardi meneer. Graag wend ik mij tot U met de vraag of U mij enigszins uit een benarde positie kunt helpen. Zoals U namelijk ziet gaat het mij niet echt voor de wind. Mijn kleren zijn niet van een dusdanige kwaliteit dat ik mij er happy in voel. Daaraan kunt U echter waarschijnlijk niet veel veranderen. Waar U wellicht wel het een en ander voor mij kunt betekenen, is het volgende. U ziet eruit alsof U dagelijks geniet van een surplus aan maaltijden. Dat geldt voor mij echter niet. Vandaar de vraag of U mij vandaag kunt voorzien van enige bankbiljetten om daarvan een passend dagmenu te kunnen samenstellen. Alvast mijn hartelijke dank," zo berichtte de man. Collega Bullie keek alsof hij water zag branden, dacht eens diep na en stelde de man de volgende vraag: "A'k oe geld geef, woar wo'j dan goan ett'n?" Daarop had de man snel een antwoord klaar: "Bij McDonald's natuurlijk!" Hierop schudde collega Bullie zijn hoofd en vertelde: "Helaas, dan kan'k oe neet help'n! Doar, bie McDonalds, ku'j neet fatsoenlijk ett'n. Adieu!" Verbijsterd keek de choller hem aan, schudde zijn krullerige hoofd en verdween.

Wordt vervolgd.....     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten