Totaal aantal pageviews

donderdag 23 januari 2014

Tangafilet?

Terwijl Uw Hoofdredacteur zich opmaakt voor het voeren van een, vast en zeker, pittig en boeiend gesprek met de zogenaamde "Voortgangscommissie", die de uitvoering van de vele deelprojecten in de gevangenis op Curacao monitort, is het op dit zo fraaie eiland donderdag 23 januari 2014 geworden. Het is rustig in Huize Hoofdredacteur nu de Olijke Twee al in hun klas zitten, Moeder de vrouw reeds voor haar klas staat, de beide logees zo langzamerhand ontwaken en Uw Hoofdredacteur de stukken, welke van belang zijn voor het eerdergenoemde gesprek, nog eens even goed doorleest. De werkweek vordert alweer gestaag en het weekeinde dient zich dus al voorzichtig aan. Een weekeinde dat, wat Uw Hoofdredacteur betreft, in het teken zal staan van de monsterachtige wandeltocht onder de titel "Walk for the Roses". Ongeveer acht kilometer wordt Uw Hoofdredacteur komende zondag geacht af te gaan leggen op een tijdstip dat hij normaliter voor zijn beeldscherm zit gekluisterd om het Vaderlandse voetbal live te kunnen volgen. Ditmaal zal het evenwel anders zijn nu Moeder de vrouw hem heeft opgeroepen een bijdrage te leveren aan het goede doel. U ziet, er gebeurt weer eens van alles op Curacao!

In een van de eerdere edities van "Een Zonnig Avontuur" memoreerde Uw Hoofdredacteur de overlast waarmee het mooie Kokomo Beach had te kampen. Het was er namelijk, eigenlijk tot op de dag van vandaag, onmogelijk een lekkere maaltijd te nuttigen zonder daarbij grote hoeveelheden vliegen naar binnen te happen. Immers, het was er werkelijk vergeven van de vliegen. Volgens de uitbater van Kokomo Beach waren de vliegen afkomstig van de nabij gelegen vuilstortplaats van Selikor, alwaar dagelijks ook vele dode dieren worden gestort. De uitbater kreeg nul op zijn rekest van Selikor en besloot vervolgens om de kwestie voor de rechter uit te gaan vechten. De afgelopen weken diende de zaak dan ook voor de rechtbank waarbij de rechter besloot om persoonlijk polshoogte te gaan nemen op de stortplaats. Welnu, gisteren was het de dag van de uitspraak en de uitbater van Kokomo Beach bleek de winnaar. De rechter was van mening dat Selikor getracht had hem te misleiden door in allerijl een dun laagje zand over de vele aangetroffen kadavers te strooien. Voortaan dienen de dode dieren binnen een periode van 24 uur afdoende afgedekt te worden op straffe van een dwangsom. Nu is het echter wel te hopen dat de vele vliegen die eerste 24 uur dan ook daadwerkelijk in de buurt van de stortplaats blijven, al lijkt dat Uw Hoofdredacteur een onbegonnen zaak. De zaak mag dan ook wel gewonnen lijken te zijn door Kokomo Beach, in de praktijk zal het denkelijk, ook de komende tijd, onmogelijk zijn om er te genieten van een warme prak zonder dat daarbij vliegen worden geserveerd.
Nu Uw Hoofdredacteur het toch heeft over maaltijden is het bruggetje naar de dagelijkse gang van zaken in Huize Hoofdredacteur snel geslagen. Immers, de samenstelling van het dagelijkse menu is er regelmatig een terugkerend issue. Zo ook op de avond van gisteren toen de vraag: "Wat eten we morgen?" weer eens centraal stond. Het feit dat er logees in persoon van Oom Albert en Tante Reinie aanwezig zijn in Huize Hoofdredacteur, maakt het beantwoorden van deze vraag ineens een stuk gemakkelijker. Toen de vraag werd gesteld was het namelijk Oom Albert die, na een korte bedenktijd, het antwoord meende te weten. "Ik wet wa wat! Wie et vis. Ie mut gewoon effen Pilaviafilet hoal'n of aans Tangafilet. Dan moakt wie kibbeling. Da's lekker jong!" Weliswaar werd die boodschap door het Oompje dus snel afgegeven, echter het ontcijferen ervan bleek een stuk lastiger. Immers, Uw Hoofdredacteur had nog nimmer in zijn leven een Pilaviafilet of een Tangafilet gezien. Na enig speurwerk op de digitale snelweg werd het Uw Hoofdredacteur echter duidelijk. De schuilnaam van de vissoorten luiden Tilapia en Panga. "What's in a name?" zo zou Oompje later zeggen. U weet het dus vast en zeker al: vandaag geurt het in Huize Hoofdredacteur naar Pilavia en Tangafilets!

Wordt vervolgd.....

1 opmerking:

  1. Onder het avondeten vragen "wat eten we morgen?" komt in de beste families voor!!!

    BeantwoordenVerwijderen