Totaal aantal pageviews

donderdag 22 augustus 2013

Gratis onderwijs?

Het is inmiddels donderdag 22 augustus 2013 geworden op het zeer hete edoch fraaie eiland Curaçao. De week vordert alweer gestaag en een nieuw weekeinde dient zich reeds voorzichtig aan. Uw Hoofdredacteur geraakt, na redelijk slapeloze nachten, zo langzamerhand gelukkig weer wat in het vertrouwde ritme. En dat is maar goed ook, het huishouden binnen het gezin Hoofdredacteur is immers gebaat bij structuur, en niet bij een Hoofdredacteur die een afwijkend ritme gaat hanteren. Het komt dus goed! Het is vandaag een dag om met een felicitatie te beginnen, de vader van Uw Hoofdredacteur viert immers zijn 78e verjaardag. Mede namens de Olijke Twee: "Opa Toon, koffieboon, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren!" Dat "koffieboon" is overigens afkomstig van beide olijkerds. Dat U dus niet denkt dat uw Hoofdredacteur zijn verjarende vader normaliter zo aanspreekt! Het is warm en onbewolkt op Curaçao, hetgeen op de avond van gisteren leidde tot een prachtige zonsondergang. Er gebeurde echter veel meer op dit mooie eiland, reden dus om U snel te voorzien van een nieuwe editie van "Een Zonnig Avontuur!"

Met het recent begonnen schooljaar heeft er ook een verandering in het verenigingsleven van de Olijke Twee plaatsgevonden. Soms noodgedwongen, bijvoorbeeld omdat het vertrek van de Sensei een verplicht einde maakte aan de karateopleiding van de jongste olijkerd, soms vrijwillig omdat de oudste olijkerd aangaf de balletlessen volledig "zat" te zijn. Omdat het Uw Hoofdredacteur, die immers zelf in een geweldige conditie blijft door slechts een intensieve beoefening van denksport, een gewichtige zaak leek dat er een alternatief voor de wegvallende lessen zou komen, werden er keuzes gemaakt. Keuzes die ertoe leidden dat dochterlief zogenaamde "Streetdance" gaat beoefenen en probeert een piano te verleiden tot mooie geluiden. Voor zoonlief golden andere uitgangspunten. Het ventje meldde zich aan voor voetbal en gaf daarnaast aan dat hij graag de Jeugd Theaterschool Curaçao wekelijks zou gaan bezoeken.

Welnu, gisteren was het dan eindelijk zover. Tegen de klok van drieën werd de acteur in spe verwacht voor de eerste les bij Drazans; want zo is de theaterschool genaamd. Een ietwat spannend vond het ventje het wel, zo liet hij weten. Nu moet U weten, in Huize Hoofdredacteur is er geen grotere acteur dan het bewuste mannetje te vinden. Met grote regelmaat treedt hij dan ook, binnen het gezin Hoofdredacteur, op als goochelaar of clown. Daarnaast gelukt het hem frequent een perfecte imitatie neer te zetten als Max Tailleur en vliegen de moppen je om de oren. Met andere woorden, een reden om gespannen te zijn was er eigenlijk niet. Het duurde dan ook maar een minuut of twee na aanvang van de les alvorens de olijkerd geheel in zijn rol zat. U begrijpt, de komende weken zal het Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur aan optredens waarschijnlijk niet gaan ontbreken. Wie weet waar het in de toeomst toe zal leiden?
Dan nog even kort aandacht voor een vervelende situatie. Al eerder besteedde Uw Hoofdredacteur aandacht aan het zogenaamde gratis onderwijs op Curaçao. Gratis onderwijs, hetgeen zoveel zou moeten betekenen als krijgen leerlingen de voor hen bestemde leerboeken in bruikleen. Welnu, tot op heden blijkt niets minder waar. Weliswaar heeft men vorig schooljaar een enorm intensieve inventarisatie opgemaakt van leerlingen in het onderwijs, de boeken zijn echter nog immer niet uitgereikt. Het schooljaar is dan ook inmiddels al enige weken geleden begonnen, de uitreiking van de boeken nog lang niet. Het blijkt, op een of andere wijze, maar niet mogelijk te zijn de juiste boeken aan de juiste leerling te doen toekomen. Het gevolg: een enorm gemor van leerlingen, ouders, schoolbesturen en docenten. Dat valt overigens, althans voor Uw Hoofdredacteur, best te begrijpen nu docenten kopieën moeten maken uit schoolboeken en die kopieën vervolgens ook nog eens zelf moeten betalen. Van echt gratis onderwijs lijkt vooralsnog dan ook nog niet echt sprake te gaan zijn! Helaas.....

Wordt vervolgd.....      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten