Totaal aantal pageviews

woensdag 14 augustus 2013

Oud, moe en versleten?

Het is vandaag woensdag 14 augustus 2013 geworden op het zeer warme eiland Curaçao en Uw Hoofdredacteur ziet het eigenlijk niet meer zitten. Wat een week, wat een week. En dat terwijl die week eigenlijk nog maar een paar dagen oud is. Het is dan ook niet te geloven! U moet weten, en geïnteresseerde lezers van "Een Zonnig Avontuur" weten dat vast en zeker, bij tijd en wijle ontvangen collega Bullie en Uw Hoofdredacteur containers. Containers die volgestouwd zijn met goederen vanuit Nederland en die dan vervolgens, per grote boot, worden overgevaren naar de Cariben. Enige tijd geleden mochten Bullie en Uw Hoofdredacteur zich dan ook al laven aan het genoegen een tweetal van die zogenaamde veertigvoeters te mogen leegpakken. Tot groot genoegen van Moeder de vrouw overigens, die al tijden lang vindt dat beweging voor Uw Hoofdredacteur goed zou zijn.

Welnu, gisteren was het weer eens zover. Wederom had de plaatselijke containervervoermaatschappij twee enorme containers in de loods op het industriepark geparkeerd. Tegen half acht in de vroege ochtend begonnen collega Bullie en Uw Hoofdredacteur dan ook aan een immense klus, nu immers bleek dat de containers voornamelijk fitnessapparatuur bevatten. Apparatuur overigens waaraan alleen al aan gewichten zo ongeveer 200 kilo ijzer hing. Dat nog even los van het gewicht van de apparatuur zelf! U begrijpt, Uw Hoofdredacteur voelt zich op dit moment gelijk Popeye the sailorman. Maar dan wel een zeeman die vergeten was voor het lossen een blikje spinazie in te nemen. Wat erg, wat erg. Elke zenuw in het lichaam van Uw Hoofdredacteur protesteert hartstochtelijk tegen zulke enorme onverantwoorde aanslagen op het gestel. Echter, ook vandaag wacht er een lange dag van tillen en sjouwen. De boel moet immers gereorganiseerd worden in de loods en vanuit de chaos van gisteren dient een basis voor de toekomst te worden gelegd. Heb meelij dus!
Overigens waren Bullie en Uw Hoofdredacteur gisteren maar wat blij toen zich, enige uren na de start van de loodzware klus, een zestal bewoners van de inrichting waar dagelijks wordt gewerkt, meldden. Deze mannen, onder aanvoering van laten we zeggen Boris B..., bleken nogal wat "pit in de mouwen" te hebben. Complete ovens, met een gewicht van meer dan 175 kilogram, tilden zij als woog het niets. Wat is Uw Hoofdredacteur toch blij dat hij niet zo sterk is. Je zal het maar steeds moeten tillen! Wie er ook blij waren, dat waren de Olijke Twee. Uw Hoofdredacteur had beiden gemakshalve in de middag, toen het karwei maar niet af leek te kunnen komen, meegenomen naar de loods. Omdat er in de container ook rolstoelen en allerhande andere medische hulpmiddelen aanwezig bleken te zijn, waren beiden al snel in een heuse hindernisrace verwikkeld. U ziet, het lossen van containers is lang niet voor iedereen kommer en kwel!
 
Overigens is het wel kommer en kwel op sommige scholen op dit toch zo fraaie eiland. Het is namelijk zo dat sedert pakweg een jaar sprake is van gratis onderwijs op Curaçao. Ook de boeken voor de leerlingen zijn derhalve gratis. Welnu, het schooljaar is dan wel begonnen, maar boeken zijn er lang nog niet voor alle leerlingen. Er gaat klaarblijkelijk het een en ander mis in de distributie van de boeken, waardoor soms zelfs examenklassen nog niet beschikken over de benodigde materialen. Uit oogpunt van een gedegen voorbereiding niet echt geslaagd, zo lijkt het althans Uw Hoofdredacteur. Het is dus ook maar te hopen dat het snel zal gelukken elke leerling op Curaçao snel in het bezit te stellen van deze, toch fundamentele, leermiddelen. Eventueel, als de boeken nog in een container blijken te zijn opgeslagen: collega Bullie en Uw Hoofdredacteur hebben de spieren al aardig los!


Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten