Totaal aantal pageviews

donderdag 1 augustus 2013

Rechtsaf, linksaf of rechtdoor?

Nu de maand juli gisteren officieel afscheid heeft genomen, is het vandaag donderdag 1 augustus 2013 geworden op het zo fraaie eiland Curaçao. Nog altijd schijnt er de zon en is het, met temperaturen zo omstreeks 33 graden Celsius, warmer dan warm. Het werken valt uw Hoofdredacteur dan ook, bij tijd en wijle, bijzonder zwaar nu het maar niet wil gelukken de dagelijkse kleding ook nog maar enigszins droog te houden. Helaas, het is niet anders. Het karwei moet immers wel af! Ook vandaag was Uw Hoofdredacteur daarom al weer vroeg op pad, al diende er natuurlijk tussendoor wel even tijd te worden gevonden om U, middels deze editie van "Een Zonnig Avontuur", op de hoogte te stellen van de meest recente en opzienbaarlijke gebeurtenissen op dit eiland.

Uw Hoofdredacteur begint deze editie met een wel zeer opmerkelijke kwestie. Het is namelijk, zo kwam het Uw Hoofdredacteur ter ore, over niet al te lange tijd volstrekt niet meer mogelijk ordentelijk deel te nemen aan het verkeer op dit zo mooie eiland. Wat is namelijk het geval? Welnu, zoals in ieder land waar veel weggebruikers dagelijks deel nemen aan druk verkeer, gelden er verkeersregels. Die regels, zo bent U dat waarschijnlijk ook wel gewend, worden veelal vertaald via de langs, boven, of op de openbare weg opgestelde verkeersborden. Zo was dat eigenlijk oorspronkelijk ook de bedoeling op dit eiland om aldus het verkeer op Curaçao te kunnen organiseren. Welnu, dat blijkt niet te zijn gelukt en thans worden dan ook grote problemen voorzien!
Nu is het vanzelfsprekend zo dat ook Curaçao wel degelijk verkeersborden kent. Echter, het grote probleem is dat deze verkeersborden, in groten getale, dagelijks plat worden gereden. Jazeker, U leest het goed, de borden worden gewoon tegen de vlakte gereden. Kan men dan niet rijden op dit eiland? Welnu, zo eenvoudig ligt het klaarblijkelijk niet. Vanochtend werd, via de locale radiozender, immers melding gemaakt van het feit dat het erop lijkt dat de palen waarop de borden zijn bevestigd, simpelweg doormidden worden gezaagd. Een geluk bij een ongeluk: men heeft een vermoeden uit welke hoek de daders afkomstig zijn. En toen brak welhaast de spreekwoordelijke klomp van Uw Hoofdredacteur bij de volgende mededeling: "Men acht de daders verbonden aan het bedrijf wat normaliter wordt ingehuurd om platgereden verkeersborden te herstellen!" Kijk, dat is nu nog eens echte ondernemerszin! Je creëert als het ware zelf een "Unique Selling Point." Nou, Uw Hoofdredacteur weet het zeker: dit bedrijf moet snel naar de beurs. Als ze de weg nog kunnen vinden tenminste.

Alweer enige dagen geleden meldde Uw Hoofdredacteur over het ongemak dat de 95% Friese familie, verblijvende in de middle of nowhere ergens in Frankrijk, was overkomen. Immers, hun bijzondere oldtimer, de Volvo Stationcar uit 1918, gaf op weg naar de camping in Frankrijk, plots geen teken van leven meer. Dagenlang bleef het vervolgens stil rond de 95% Friezen, en menigeen maakte zich dan ook oprecht zorgen over hun verblijfplaats. Tot er gisteren, ergens aan het einde van de middag, plots een trieste mededeling op het mobiele apparaat van Moeder de vrouw landde. "Autootje overleden! Reanimatie helaas niet gelukt. Triest hoor. Familie in tranen. Echter, zojuist op de plaats van bestemming gearriveerd door middel van een recent afgeleverde hagelnieuwe Chevrolet. Hiep, hiep hoera! Nu eindelijk vakantie." U begrijpt, hele volksstammen zijn inmiddels gerustgesteld nu de 95% Friezen voor 100% op hun bestemming zijn aangekomen. Namens de redactie wenst Uw Hoofdredacteur hen dan ook een hele fijne vakantie gedurende de resterende dagen!

Wordt vervolgd.....    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten