Totaal aantal pageviews

woensdag 3 oktober 2012

Algehele malaise.....

Het is vandaag woensdag 3 oktober op het wederom zeer zonnige en qua temperatuur aangename eiland Curaçao. Al vroeg in de ochtend, toen Uw Hoofdredacteur het zonnetje zag opkomen, steeg de temperatuur met rasse schreden. Het wordt dus weer een typisch tropische dag waarschijnlijk. Hoe is het vandaag op dit zo fraaie eiland? Is er nog immer sprake van rust of speelt er wederom van alles? Welnu, Uw Hoofdredacteur praat U in deze editie van "Een Zonnig Avontuur" weer volledig bij, er gebeurde namelijk weer van alles op Curaçao de afgelopen 24 uur.
Leek het er gisteren op dat er, na dagen van onrust, sprake was van een enigszins genormaliseerde politieke situatie op dit eiland, vandaag is de werkelijkheid weer anders. U moet weten dat, alweer enige tijd geleden, de meerderheid van de Staten (het Parlement van Curaçao) het vertrouwen opzegde in de Statenvoorzitter en diens plaatsvervanger. Normaliter betekent dit dat er plaats wordt gemaakt voor een nieuwe Statenvoorzitter, edoch op Curaçao werkt dat klaarblijkelijk volkomen anders. De oude Statenvoorzitter stelt zich dan ook op het standpunt dat er maar een Statenvoorzitter is, en dat is hijzelf! Het lijkt een kopie van de opstelling van de ex-ministerpresident van dit eiland. Voor morgen heeft de oude Statenvoorzitter dan ook maar weer eens een vergadering van het Parlement bijeengeroepen, terwijl er door de nieuwe minister-president juist aan de nieuwe Statenvoorzitter (want die is er immers ook) is gevraagd een vergadering te beleggen. U ziet, de onduidelijkheid op dit eiland duurt nog steeds voort en is voor de gemiddelde bewoner al lang niet meer te volgen. Uw Hoofdredacteur wacht verdere ontwikkelingen dan ook met uitermate veel belangstelling af.

Al tijdenlang heeft het op Curaçao niet meer geregend.  Normaliter valt er, bij tijd en wijle, nog wel eens een fikse bui. Echter, de laatste maanden was daarvan niet of nauwelijks sprake hetgeen duidelijk valt af te lezen aan de staat van planten en bomen. Het is dus droog op het eiland, zeer droog. Nu moet U weten dat een behoorlijk groot gedeelte van dit eiland bestaat uit zogenaamde "mundi." Dat wil zeggen dat sprake is van veel bos, struiken en takken die soms ondoordringbaar zijn. Ook in de omgeving van Jan Thiel, aan de oostzijde van Curaçao, is dat het geval. En het was dan ook in die omgeving dat er gisteren, aan het einde van de middag, sprake was van een grote brand die fikse schade aan de natuur berokkende. Uw Hoofdredacteur hoopt van ganser harte dat het daarbij blijft. Laat het dus maar even fiks regenen!

In Huize Hoofdredacteur is sprake van een soort toestand van algehele malaise. De Olijke Twee lopen al wel een week hoestend en proestend door het huis en sedert een aantal dagen is ook Moeder de vrouw verre van fit. Eigenlijk voelt zij zich enorm beroerd. Echter, zij zit deze week gedurende vijf dagen in haar afsluitende stageperiode, Uw Hoofdredacteur schreef dat al eerder. Het is derhalve van groot belang deze periode toch maar even uit te zitten om te voorkomen dat een en ander op een later tijdstip ingehaald dient te worden. Gelukkig duurt de ellende slechts nog vandaag. Het is de laatste stagedag van Moeder de vrouw voor de schoolvakantie. Op korte termijn is er dan hopelijk ruimte om weer even een beetje bij te tanken. Overigens geldt dat ook voor de Olijke Twee, zij het dat beiden nog een dag langer van school mogen genieten. Ook voor hen breekt, na donderdag, een welverdiende vakantie aan. Slechts Uw Hoofdredacteur zal dan, in het gezin, nog behoren tot de werkende klasse. Het is nu eenmaal niet anders!

Wordt vervolgd…..    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten