Totaal aantal pageviews

dinsdag 16 oktober 2012

Beestjes, beestjes.....

Op het eiland Curaçao, waar het vanochtend vroeg enig tijd behoorlijk regende, is het vandaag dinsdag 16 oktober 2012 geworden. Het is iets na zevenen in de vroege ochtend en Uw Hoofdredacteur heeft zojuist de Olijke Twee bij hun school afgeleverd. Alvorens er een extern overleg zal worden begonnen, resteert er nog even tijd om te genieten van een kopje koffie en U tegelijkertijd te voorzien van een actuele editie van "Een Zonnig Avontuur." Er resteren immers nog maar enkele dagen tot aan de verkiezingen van vrijdag 19 oktober aanstaande. En, het zal U inmiddels beslist bekend voorkomen, in de aanloop naar die verkiezingen gebeurt er van alles. Gebeurtenissen die Uw Hoofdredacteur nimmer te voor ooit had verwacht mee te zullen maken, maar dat terzijde. Het blijft een, in veel opzichten, uitermate bijzonder en boeiend eiland dit Curaçao!

Gisteren, U heeft dat al kunnen lezen, werd er op dit zo fraaie eiland veel aandacht geschonken aan het "pasje van Schotte", het zogenaamde "Karchi di Sosten." In de loop van diezelfde dag werden de spelregels rond de verstrekking van dit boodschappenpasje meer duidelijk. Het blijkt namelijk zo te zijn dat het pasje eerst vanaf 1 januari 2013 kan worden geactiveerd en dan nog slechts wanneer de heer Schotte (de ex Minister-president) wederom zal zijn benoemd als Minister-president. Deze voorwaarden lijken toch wel te duiden op het mogelijk overhalen van kiezers voor wat betreft het uitbrengen van hun stem. Inmiddels is dan ook actie ondernomen en heeft het Openbaar Ministerie laten weten een onderzoek te gaan instelling in verband met mogelijke omkoping van kiezers. Wordt vervolgd dus.
Daarnaast is er nog sprake van een geheel andere spannende kwestie. De interim regering heeft een aantal weken geleden van de Gouverneur op dit eiland de opdracht gekregen om een Wet op de screening van bewindslieden te ontwerpen. Dit om te voorkomen dat er personen in de race zijn voor een Ministerschap terwijl ze niet bepaald van onkreukbaar gedrag zouden zijn. Nu dient dit wetsvoorstel, wat inmiddels gereed is gekomen, te worden aangenomen door de Staten, het Parlement van Curaçao. En als bijkomende complicerende factor dient dat op zeer korte termijn te gebeuren nu er immers al snel verkiezingen aanstaande zijn. Leek het er in eerdere instantie op dat de Staten in meerderheid voor het wetsvoorstel zouden stemmen, thans is de werkelijkheid anders. Het blijkt namelijk zo te zijn dat er klaarblijkelijk sommige Statenleden zijn die de ambitie hebben om op termijn Minster te worden op dit eiland. Tegelijkertijd beseft men zich dan waarschijnlijk dat men niet zal voldoen aan de bepalingen welke staan opgenomen in het eerdergenoemde wetsvoorstel. En, je kunt nu eenmaal niet voor iets gaan stemmen wat later tegen je kan worden gebruikt toch? Het lijkt er dan ook op dat ook met betrekking tot de behandeling van het wetsvoorstel weer een patstelling gaat ontstaan. U ziet, het blijft uitermate verrassend en spannend in de aanloop naar de electie van vrijdag aanstaande.

Het was gisterenavond zo tegen de klok van half tien in de avond toen Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur vreemde klanken opvingen. Bij nadere bestudering leek het alsof er een stadsbeiaardier fraaie geluiden voortbracht middels een groot carillon. Uw Hoofdredacteur hield het erop alsof het fraaie lied "Beestjes, Beestjes", ooit vertolkt door Ronnie en de Ronnies, te beluisteren viel. Dat kon toch niet waar zijn? Als een soort Inspecteur Clouseau, met een lieftallige assistente in persoon van Moeder de vrouw, begaf Uw Hoofdredacteur zich richting beiaardier. De klanken bleken voort te komen uit de keuken van het gezin Hoofdredacteur, alwaar naast het aanrecht, op de grond, een behoorlijk voorraad flessen gestationeerd is. Het geluid leek te komen uit het midden van de voorraad glas. Welnu, om een lang verhaal niet nog langer te maken, het bleek wel degelijk te gaan om een dier, echter geen beiaardier. Wederom was het, een behoorlijk grote, krab gelukt om Huize Hoofdredacteur te betreden, zij het ditmaal een zeer muzikale. Met zijn enorme scharen bracht het muzikale dier fenomenale klanken voort. U begrijpt het al, het viel om den drommel niet mee het dier te bewegen vrijwillig het huis te verlaten. Slechts gewapend met instrumenten als een bezem en een trekker trad Uw Hoofdredacteur het dier tegemoet. Onverschrokken verwijderde hij het beest uit het huis en kon er met een gerust hart worden besloten om te gaan slapen. In alle rust en zonder beestjes!

Wordt vervolgd…..     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten