Totaal aantal pageviews

donderdag 18 oktober 2012

(G)een Stemwijzer.....

Op Curaçao is het vandaag donderdag 18 oktober 2012 geworden en is het "the day before." Morgen is het immers zover. Op dit, ook vandaag weer, bloedhete eiland worden morgen om acht uur in de ochtend immers de stembureaus geopend en wordt er een zeer hoge opkomst van stemgerechtigden verwacht. Tegelijkertijd zal het "de dag van de waarheid worden", waarbij het de vraag is of dit land, wat met immense problemen kampt, zal kiezen voor een nieuwe koers. Of, en ook dat zou goed mogelijk zijn, kiest men ervoor om alles bij het oude te laten? Uw Hoofdredacteur is vanzelfsprekend ten zeerste benieuwd hoe de verkiezingsuitslag er uiteindelijk uit zal zien. Om die duidelijkheid te verkrijgen zal er echter dienen te worden gewacht tot komende zaterdag.

Nu is het op dit fraaie eiland momenteel zo dat veel stemgerechtigden nog volstrekt niet weten voor wie, en voor welke partij, zij het best zou kunnen kiezen. Daarnaast is het zo dat er tijdens de laatste verkiezingen, van 2010, ongeveer 37% van de stemgerechtigden geen gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Nu Curaçao kampt met enorme problemen, welke vooral van financiële aard zijn, roepen diverse organisaties de inwoners dan ook op om toch vooral te gaan stemmen. Maar, het blijft een feit dat voor veel mensen nog onduidelijk is op wie er dan feitelijk het best gestemd zou kunnen worden. Om daaraan tegemoet te komen en de inwoners enigszins een hulpmiddel te bieden, werd "de Stemwijzer" in het leven geroepen. Via het internet kan worden gescoord op een fiks aantal stellingen waarna het de bedoeling zou zijn dat er automatisch een stemadvies uit het systeem zou komen rollen. Helaas, helaas, het mag niet zo zijn. Het is namelijk zo dat de ex coalitiepartners, de regering die tot voor enkele weken aan de macht was, haar medewerking weigerde. Omdat deze ex coalitiepartners weigeren hun standpunten met betrekking tot de verschillende stellingen aan te geven, is het dus simpelweg onmogelijk een stemadvies af te geven. Men weigert dat omdat de stellingen te suggestief zouden zijn. Hoe het ook zij, het blijft jammer dat door deze weigering de twijfelaars onder de stemgerechtigden niet een handje kan worden geholpen. Helaas dus!

Zoals al eerder gememoreerd, het is al een aantal weken bijzonder warm op het zo fraaie eiland Curaçao. Dat valt met name te verklaren door het feit dat het volstrekt ontbreekt aan wind op dit eiland. De gevoelstemperatuur is dan ook bijzonder hoog en, om nog enigszins verkoeling te kunnen vinden, is het goed om de zee in te duiken of om een ventilator (zelfs buiten) voor je neer te zetten. Overigens vindt Uw Hoofdredacteur de hitte volstrekt geen probleem: kou is in zijn optiek vele malen erger. Wat wel hinderlijk is zijn de vele grote vliegende mieren die, vooral des avonds, in groten getale het terras van de familie Hoofdredacteur komen bevolken. Mocht U ooit in de gelegenheid zijn om Uw Hoofdredacteur, tijdens de avonduren, buiten aan het werk te zien achter zijn toetsenbord, kijk dan niet vreemd op. De vele vreemde gebaren en slaande bewegingen die Uw Hoofdredacteur dan maakt, zijn in beginsel volstrekt ongevaarlijk en slechts bestemd om het vele ongedierte te verjagen. Het is maar dat U het weet.
Gisteren, Uw Hoofdredacteur schreef dat al in een eerdere editie van "Een Zonnig Avontuur", had Uw Hoofdredacteur een extern overleg met bevriende collega's uit Nederland. Het moet gezegd, het werd een uitermate genoeglijke bijeenkomst waarbij een heerlijke lunch, aan de rand van het water, kon worden genuttigd. Het was vooral ook prettig weer eens te worden bijgepraat over allerlei ontwikkelingen in het verre Nederland, dik 7000 kilometer hier vandaan. Ook daar blijkt immers veel te spelen rond kabinetsformaties en bezuinigingen. Zo ziet U maar, ver van huis gaan actuele ontwikkelingen vaak ongemerkt langs je heen. Al met al dus een bijzonder nuttig maar vooral ook aangenaam overleg, hetwelk zeker voor herhaling vatbaar is. Voorlopig is Uw Hoofdredacteur echter weer voor een periode bijgepraat!
Dan, ter afsluiting, maakt Uw Hoofdredacteur graag melding van een zeer heuglijk feit. Het is namelijk zo dat de welhaast dagelijkse edities van "Een Zonnig Avontuur" zich mogen verheugen in de aandacht van een toenemend aantal lezers. Was het zo dat in voorgaande jaren, ten tijde van een andere provider voor de dagelijkse edities, de pagina zo'n 40.000 keer was gelezen, bij de huidige provider werd dit aantal gisteren bereikt na slechts een aantal maanden. Ongeveer 7.500 tot 8.000 maal per maand wordt "Een Zonnig Avontuur" inmiddels door verschillende lezers gelezen en dat is best een respectabel aantal, althans voor Uw Hoofdredacteur. Het is beslist een stimulans om te zien hoeveel lezers de edities tot zich nemen. Uw Hoofdredacteur zegt U daarvoor dan ook bijzonder hartelijk dank!

Wordt vervolgd…..   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten