Totaal aantal pageviews

donderdag 25 oktober 2012

De ijstijd breekt aan, brrrrrrr.....

Het is vandaag donderdag 25 oktober geworden op het warme eiland Curaçao. Al vanaf vroeg in de ochtend was er geen zuchtje wind te bekennen op dit zo fraaie eiland; de temperatuur zal dan ook met grote sprongen stijgen tot een graad of dertig Celsius vandaag, althans zo schat Uw Hoofdredacteur in. Op de ochtend nadat in de locale media bekend werd gemaakt dat Nederland volstrekt niet langer van plan is om Curaçao nog langer met financiële middelen te ondersteunen, openden die media met de kop dat op Curaçao "de ijstijd" zal gaan aanbreken. Het is dan ook maar te hopen dat het zonnetje met eenzelfde kracht als vandaag zal blijven stralen; Uw Hoofdredacteur heeft immers een enorme hekel aan koude. Maar goed, even zonder lollig te willen zijn, het betekent natuurlijk wel wat dat dit eiland, met toch relatief gezien maar weinig inwoners, voortaan echt op de centjes zal gaan moeten letten. Zeker nu ook vanochtend bekend werd gemaakt dat hoogstwaarschijnlijk toch een coalitie tot stand zal komen die bestaat uit de eerdere regeringspartijen. Partijen die het zonder enige moeite lukte om, binnen twee jaar, een financieel tekort van zo'n 200 miljoen gulden op te bouwen! Uw Hoofdredacteur houdt dan ook zijn hart vast en spreekt de hoop uit dat er, politiek gezien, op dit zo fraaie eiland meer vanuit een gedeelde samenwerking aan het oplossen van de immense problemen gaat worden gewerkt.

Gisteren was het in Huize Hoofdredacteur bijzonder groot feest. Wat was namelijk het geval? Welnu, ergens in de middag bleek dat de postbode een bezoek had gebracht aan Huize Hoofdredacteur, hetgeen eigenlijk wel een unicum te noemen valt. Normaliter rijdt de postbode namelijk met een zeer hoge snelheid langs de woning van de familie Hoofdredacteur heen om vervolgens, een half uurtje nadien, een briefje in de brievenbus te gooien waarin staat beschreven hoe het pakje, dat feitelijk door hem zou moeten worden afgeleverd, bij het hoofdpostkantoor kan worden afgehaald. Hoe anders was dat echter gisteren! De postbode had waarschijnlijk gezien dat er enige locale werkers aan de slag waren om bij Huize Hoofdredacteur een bel aan de deur te bevestigen. Hij stopte dientengevolge met piepende banden om vervolgens een grote doos aan de werklieden te overhandigen. Toen Moeder de vrouw met beide olijkerds thuis aan was gekomen, trof zij deze fraaie doos aan. Onder enorm gejuich van de Olijke Twee bleek de doos allerhande cadeautjes te bevatten welke afkomstig bleken te zijn van de familie Angelus uit Nederland. De presentjes vielen uitermate in de smaak! Zelfs Uw Hoofdredacteur was niet vergeten; hij ontving een zeer fraaie hoornen leesbril afkomstig uit de reeds eerder benoemde ijstijd. Ronald, Christel en Lisa, hartelijk dank! Jullie hebben een paar kleine mensjes enorm gelukkig gemaakt!

Zo af en toe beleeft Uw Hoofdredacteur groot genoegen aan het bekijken van een goede speelfilm. Op een zogenaamde "harde schijf" heeft hij dan ook een voorraad van enige honderden films beschikbaar voor gebruik. Onder al die films zijn er ook een achttal die verhalen over de avonturen van de heer Harry Potter, tovenaarsleerling uit Engeland. Welnu, gisteren bleek deel een van deze reeks: "Harry Potter en de Steen der Wijzen", te zijn ontdekt door de Olijke Twee. Sedertdien zijn beiden niet meer voor de beeldbuis weg te krijgen, zo mooi en spannend vinden zij de film. Zelfs hedenochtend, net na zes uur in de ochtend, kregen zij er geen genoeg van. De jongste olijkerd, Levi geheten, wist niet hoe snel hij de badkamer moest verlaten om vervolgens te roepen: "Pap, mag ik alsjeblieft de film van Harry Potter en de wijze steen afkijken?" U begrijpt, Uw Hoofdredacteur heeft immers acht films in deze reeks, voorlopig is het in Huize Hoofdredacteur uitermate rustig. Een verademing dus, met dank aan Harry Potter!

Als laatste punt wil Uw Hoofdredacteur U graag even attent maken op een leuk uitje dat binnenkort tot de mogelijkheden gaat behoren. Op een zeer fraai stukje Curaçao is namelijk het strand van "Pirate Bay" gevestigd, het vroeger geheten "Hooks Hut."  Aldaar kunt U genieten van het heerlijke zwemwater, een lekker drankje of een romantisch etentje onder een palapa op het strand. Maar, er is meer! Binnenkort organiseert men er namelijk een groots evenement onder de naam "Vlieg hem dr in." Het schijnt zo te zijn dat U zich kunt opgeven, met een zelfgebouwd vehikel, om van een vier meter hoge steiger te trachten zo lang mogelijk in de lucht te blijven. Mocht U in de gelegenheid zijn om een (kort) bezoekje aan dit eiland te brengen: Uw Hoofdredacteur kan U dit evenement dan ook zeker aanbevelen!
Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten