Totaal aantal pageviews

dinsdag 23 oktober 2012

Zie ginds komt de stoomboot. Of toch niet ??

Het is vandaag dinsdag 23 oktober 2012 geworden op het eiland Curaçao waar weer voorzichtig een zonnetje is gaan schijnen vanochtend. Na dagen van regenval en extreme koude met een temperatuur van ongeveer 27 graden Celsius, gaat het dus weer een beetje de goede kant op. Curaçao, het eiland waar nog steeds, tot op de dag van vandaag, van alles te doen is rond de uitslag der verkiezingen en het vervolg daarop. Heel, heel voorzichtig zijn er namelijk inmiddels wat verkennende gesprekken gevoerd tussen de partijen die de winnaar werden van die verkiezingen en die al eerder, gedurende een tweetal jaren, de regering vormden. Hoezeer het echter de verwachting was dat deze partijen elkander wel snel zouden vinden en dientengevolge rap op het pluche zouden kunnen zitten, niets blijkt minder waar. De Pueblo Soberano, de partij van de heer Wiels en de grote winnaar van afgelopen vrijdag, heeft namelijk laten weten de eerder aangenomen Wet op de screening te willen omarmen. En, dat maakt het zeer ingewikkeld voor de beide eerdere coalitiepartners die samen met de Pueblo Soberano de regering vormden. Want, en daar komt het heikele punt, waarschijnlijk komen enkele personen die eerder het ministersambt bekleedden niet langer door de eerdergenoemde screening. Dit betekent dat er, naast het voeren van gesprekken door eerdere partners, ook verkennende gesprekken met andere partijen worden gevoerd. U begrijpt het waarschijnlijk dus al: het blijft koffiedik kijken en uitermate spannend wat er staat te gebeuren.

Overigens, nu Uw Hoofdredacteur het toch over de heer Wiels heeft, aandacht voor het volgende. De partij van de heer Wiels streeft naar onafhankelijkheid en wil af van gevoelens rond kolonialisme. Nu moet U weten dat het, ook op Curaçao, al sedert jaar en dag een goed gebruik is om, zo tegen de maand december, de Goedheiligman binnen te halen. Nu is er echter, in de optiek van de partij van de heer Wiels, ook al sedert jaar en dag sprake van een groot probleem als het gaat om het onthalen van de Sint met zijn knechten. Het probleem is gelegen in de aanwezigheid van diezelfde knechten, ook wel Zwarte Pieten genaamd. Volgens de heer Wiels en de zijnen is door de aanwezigheid van de Pietjes volstrekt duidelijk dat er nog immer geen einde is gekomen aan het slavernijverleden van Curaçao. En zo kon het dan ook zijn dat Uw Hoofdredacteur vanochtend via de locale radiozender op de hoogte werd gebracht van het laatste nieuws: "Er komt dit jaar geen intocht van de Goedheiligman." Klaarblijkelijk zijn er onmiddellijk na de verkiezingswinst al politieke beleidsprioriteiten gesteld waarbij de Sint met stip op nummer een terecht is gekomen. Nu is, op dit eiland, niet altijd even duidelijk of berichtgeving ook op waarheid berust. Uw Hoofdredacteur wacht het dan ook nog maar even af alvorens de Olijke Twee te berichten dat "Sint toch stilletjes ons huisje voorbij gaat rijden."

Gisterenmiddag smaakte Uw Hoofdredacteur weer eens het genoegen om de jongste olijkerd, Levi geheten, van karateles te mogen ophalen. Moeder de vrouw was immers druk doende met het vervoeren van de andere olijkerd, Julia geheten, die was genodigd voor een verjaarspartijtje. Uw Hoofdredacteur viel met zijn neus in de boter. Na welhaast een uur training was de groep karateka's namelijk toe aan een partijtje vechten. Gedurende een tweetal minuten dienden de in witte pakken gehulde Bruce Lee's het tegen elkander op te nemen. Zo ook mijn grote vriend Levi, veruit het kleinste manneke uit de groep. Na enige bemoedigende woorden van de sensei: "Je hoeft niet bang te zijn Levi. Als het niet gaat dan stop ik onmiddellijk het gevecht", begroetten beide vechtersbaasjes elkander en gingen elkaar te lijf. Het moet gezegd, mijn vriend weerde zich uitermate kranig en deed niets onder voor zijn veel grotere tegenstander. Dat hij, na afloop van de karateles, nog en public een compliment kreeg van de sensei, beviel hem nog het meest. "De sensei was trots op me Pap. Ik weet het zeker nu, ik blijf gewoon mijn hele leven vechten", zo berichtte het mannetje. "Join the club", antwoordde Uw Hoofdredacteur waarna de thuisreis kon beginnen.

Wordt vervolgd…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten