Totaal aantal pageviews

maandag 22 oktober 2012

Midden in het episch centrum.....

Het is op Curaçao vandaag maandag 22 oktober 2012 geworden. De hemel boven dit normaal zo zonnige eiland is zwart gekleurd en bliksemschichten flitsen met grote regelmaat door de lucht. Ook de afgelopen nacht is er weer een fikse voorraad hemelwater op het eiland geland, verschillende straten lieten in alle vroegte nog grote plassen zien. Het weekeinde, dat overigens als altijd voorbij gevolgen is, zit er weer op en Curaçao maakt zich op voor een nieuwe werkweek. Zo dus ook de verschillende teamleden en Uw Hoofdredacteur. Het wordt voor hen een spannende week. Het is immers de vraag in hoeverre de uitslag van de verkiezingen hun werkzaamheden zal gaan beïnvloeden de komende periode, maar daarover later meer. Er gebeurde immers weer van alles op dit eiland in het Caribische gebied. En, zoals te doen gebruikelijk, U kunt er alles over lezen in deze editie van "Een Zonnig Avontuur."

Al lijkt, na de verkiezingen van vorige week, de rust op het eiland enigszins te zijn wedergekeerd, achter de schermen gebeurt er natuurlijk van alles. Onmiddellijk na de verkiezingsuitslag, buiten het zicht van de verschillende media, is een aanvang gemaakt met het voeren van verkennende gesprekken om te komen tot een meerderheidscoalitie. Zoals Uw Hoofdredacteur reeds in een eerdere editie memoreerde, het ligt voor de hand dat de vorige coalitiepartijen elkander snel kunnen vinden. Zij hebben immers al twee jaar met elkaar geregeerd, zij het dat de verhoudingen niet altijd even liefdevol zijn geweest. Het grote verschil zit in het feit dat er een andere premier zal gaan komen nu de partij van de heer Schotte, de ex Minister-president, als tweede in de uitslag is geëindigd. Er zal dan ook waarschijnlijk het een en ander dienen te worden uitgeruild: "Jij levert de premier, ik wil die en die ministerspost" etc. Vervolgens, als er sprake gaat worden van een akkoord en potentiële bewindslieden worden voorgedragen, dan dient er nog een screening plaats te vinden. De screening dient de vraag te beantwoorden in hoeverre voorgedragen personen ook daadwerkelijk minister zullen kunnen worden.

Pal voor de verkiezingen van vorige week is er door het parlement van Curaçao (de Staten) een nieuwe wet op de screening aangenomen. Dit vanwege de onrust van de afgelopen jaren rond het al dan niet ministeriabel zijn van ministers in het kabinet Schotte. Om, voor de toekomst, zulke onrust te voorkomen zijn er nu, in die wet op de screening, allerlei criteria benoemd aan welke toekomstige ministers zullen moeten voldoen. De komende periode zal in de praktijk blijken of een en ander ook daadwerkelijk conform deze wetgeving zal gaan verlopen. Een andere mogelijkheid is immers dat de rechtsgeldigheid van eerdergenoemde wet zal worden betwist waarna er wederom onrust zal gaan uitbreken, althans zo schat Uw Hoofdredacteur in. Het wordt dus in vele opzichten een meer dan spannende tijd op dit eiland. Het eiland dat, althans volgens de mening van velen in Nederland, zich nu maar moet gaan inspannen om op korte termijn op eigen benen te gaan staan. De verkiezingsuitslag wordt immers door velen geïnterpreteerd als een streven naar onafhankelijkheid en losmaking van Nederland. U begrijpt, de verschillende teamleden en Uw Hoofdredacteur zitten midden in het episch centrum van allerlei ontwikkelingen. Zoals de afgelopen jaren al veel vaker het geval is geweest, gaat het team dan ook wederom een periode van spanning en onzekerheid tegemoet.

Ook voor de Olijke Twee zit het weekeinde er weer op. Een weekeinde dat voor hen in het teken stond van een logeerpartijtje, patat met een frikadel en een rustige zondag. Het was voor hen dan ook redelijk relaxed dit weekeinde, zo lieten beiden weten. Al hadden beide olijkerds ook gisteren, op de zondag, nog wel graag deelgenomen aan een of andere leuke excursie. Uw Hoofdredacteur was daarvoor echter niet te porren gisteren. Hij had namelijk recent een presentje van Moeder de vrouw gekregen in de vorm van het laatste boek van Carlos Ruiz Zafon. En, zoals het met alle boeken van deze Spaanse auteur het geval is, zo'n boek werkt verslavend en valt niet meer weg te leggen alvorens het is uitgelezen. De hangmat werd van stal gehaald en het boek werd uitgelezen inderdaad. Nu maar zien wat de komende week brengt!
Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten