Totaal aantal pageviews

zaterdag 20 oktober 2012

The day after: ongeloof en realiteit!

Het is zaterdagochtend 20 oktober 2012 op Curaçao. Het is vandaag "the day after." Na de lange avond van gisteren, waarop druppelsgewijs de uitslagen van de parlementsverkiezingen via de radio bij Uw Hoofdredacteur binnenkwamen, ontwaakt Curaçao. Met een vreemd gevoel wordt, door de helft van de bevolking, nagedacht over de vraag wat het eiland is overkomen. Uit de uitslag van gisteren bleek namelijk overduidelijk dat sprake is van een enorme verdeeldheid op dit zo fraaie stukje grond in het Caribische gebied. Meer dan de helft van alle stemmen bleek te zijn uitgebracht op de partijen die, tot voor kort, de regering vormden. Alle negatieve verhalen ten spijt, welke varieerden van omkoping tot maffiacontacten, de partij van de heer Helmin Magno Wiels kwam als grote winnaar uit de bus. Wat dit exact betekent kan Uw Hoofdredacteur op dit moment nog volstrekt niet overzien. De heer Wiels, de man die enige tijd geleden riep dat alle macamba's (Nederlanders die geen Papiaments spreken) in een body bag terug dienen te keren naar Nederland, wacht thans de schone taak te proberen een coalitie te vormen. Het ligt voor de hand dat hij zich daartoe vervoegt bij zijn eerdere partners. En daarmee krijgt Curaçao dus de regering die het heeft gekozen in een tijd dat het land staat voor een enorme opgave. Grote financiële tekorten en de eerder genoemde verdeeldheid vragen om ingrijpende maatregelen. Uw Hoofdredacteur is dan ook uitermate benieuwd of het de regering zal lukken het fundament te leggen voor een gezond Curaçao. De tijd zal het leren!

Alvorens zij zich gisteren installeerden voor de luidsprekers van de radio, bracht het gezin Hoofdredacteur een bezoek aan de fraaie boogjes te Punda. Het was namelijk zo dat dochterlief Julia een vriendinnetje te logeren had gekregen en zoonlief Levi had besloten om de nacht bij de familie Pinoccio te gaan doorbrengen. De beide dametjes lieten weten dat het een uitstekend idee zou zijn om een maaltijd buiten de deur te gaan nuttigen. Welnu, in de boogjes, welke zijn gesitueerd in een soort van gewelvenkelder die is uitgehouwen in de rotsen, bevinden zich vele kleine restaurantjes. In een ervan vond het gezelschap een prima zitplaats. Uw Hoofdredacteur vroeg zich al snel af hoe het zou zijn gesteld met de kwaliteit van het eten. Hij nam namelijk met eigen ogen waar dat het bedienend personeel de jongste bediende had weggestuurd met de opdracht om voedsel te gaan inkopen bij de plaatselijke McDonald's. Uiteindelijk bleek het echter meer dan mee te vallen: het was heerlijk! Nadien werd nog besloten om een toetje in de vorm van een ijsje te gaan scoren waarna de reis naar Huize Hoofdredacteur weer werd ingezet.
Uw Hoofdredacteur kijkt toch nog heel even terug naar de dag van gisteren. Er deed zich immers een opmerkelijk incident voor. Zoals U wellicht nog weet uit een eerdere editie van "Een Zonnig Avontuur" was er de afgelopen weken sprake van een campagne onder de naam "Bai Gana Baka", hetgeen zoveel betekende als "Maak dat de kat maar wijs." Met als opdruk het beeld van een koe werd, middels deze campagne, gewezen op het feit dat verhalen welke werden geuit door de ex Minister-president, allerlei onjuistheden bevatten. Welnu, zo kon het zijn dat gisteren, voor het clubhuis van een der politieke partijen, plotsklaps een echte koe werd gesignaleerd. En, U moet zich realiseren, op heel Curaçao valt verder nauwelijks een koe te vinden. Rustig grazend draaide het dier haar rondjes rondom het Koninkrijksmonument. Het leek een ludieke actie waarbij de initiatiefnemers waarschijnlijk op een geheel andere verkiezingsuitslag hebben gehoopt dan die welke later die avond werd gepresenteerd. Uiteindelijk heeft de leus: "Maak dat de kat maar wijs" een groot deel van de bevolking immers volstrekt niet weerhouden om hun stem toch uit te gaan brengen op de eerdergenoemde ex premier. De koe kan de stal dus weer in, wellicht voor een jaar of vier!

Wordt vervolgd…..        

Geen opmerkingen:

Een reactie posten