Totaal aantal pageviews

zondag 21 oktober 2012

Noodweer op Curacao.....

Vandaag is het zondag 21 oktober op het uitermate regenachtige eiland Curaçao. Al zeer vroeg in de ochtend, het zal zo ongeveer een uur of half vijf zijn geweest, voelde Uw Hoofdredacteur zich als lag hij met zijn kussen in een fotostudio waar, welhaast continue, een enorm flitsapparaat op hem stond gericht. Toen Uw Hoofdredacteur even later bruusk uit die droom werd gewekt door een werkelijk oorverdovende knal, besloot hij toch maar even polshoogte te gaan nemen. Toen Uw Hoofdredacteur de achterdeur opende had hij grote spijt dat er geen zuidwester was aangetrokken. Tjonge, wat een enorm noodweer was het op Curaçao. De bliksem wist van geen ophouden en het normaliter zo net opgeruimde terras achter Huize Hoofdredacteur vertoonde grote gelijkenis met het pakhuis van Piet Ekel (Malle Pietje) uit de zeventiger jaren. Slechts door het tellen van vier pootjes gelukte het Uw Hoofdredacteur zijn beide hondjes te identificeren, zij geleken immers meer op hippies, maar dan uit de zestiger jaren. Nu Uw Hoofdredacteur dus bijtijds de echtelijke sponde had verlaten leek het hem een uitstekende gedachte om via internet de voetbalverrichtingen van de Nederlandse eredivisieclubs te gaan volgen. Helaas, helaas, de internetverbinding vertoonde geen enkel teken van leven meer. Inmiddels heeft Uw Hoofdredacteur gelukkig verbinding met het World Wide Web, maar dan wel via de verbinding van zijn buurvrouw. Door blikseminslag blijkt er namelijk een einde te zijn gekomen aan het trouwe leven van de router in Huize Hoofdredacteur. Weer een karweitje wat de komende week gefikst dient te worden dus. Vooralsnog is Uw Hoofdredacteur, met dank aan de buurvrouw, in ieder geval in de gelegenheid U te voorzien van een actuele editie van "Een Zonnig Avontuur."

Na een rumoerige vrijdag waarop de verkiezingsuitslag werd gepresenteerd en een zaterdag waarop door een groot gedeelte van het eiland met ongeloof op diezelfde uitslag werd gereageerd, lijkt vandaag de rust weer enigszins te zijn teruggekeerd op dit zo fraaie eiland. Waar veel Nederlandse politici de uitslag aangrijpen om vooral te verduidelijken dat de tijd aangebroken is om Curaçao op eigen benen verder te laten gaan, houdt de politiek op Curaçao zich vooral bezig met het aftasten van coalitiemogelijkheden. Het vormen van zo'n coalitie lijkt overigens niet al te moeilijk nu de partijen welke in de vorige regering waren vertegenwoordigd opnieuw een meerderheid hebben behaald. Wat wel zeer opmerkelijk was gisteren, was het feit dat er zich een groep van ongeveer 70 kiezers meldde bij het partijgebouw van de MFK, de partij van ex Minister-president Schotte. Desgevraagd lieten deze kiezers weten dat zij de 150 gulden kwamen ophalen die hen, voor het uitbrengen van hun stem op diezelfde MFK, in het vooruitzicht zou zijn gesteld. Opnieuw een muisje wat wellicht nog een staartje zal gaan krijgen, althans zo vermoedt Uw Hoofdredacteur. Hoe het ook zal zijn, waarschijnlijk zal de komende week duidelijk worden wie het voor het zeggen zal krijgen op Curaçao voor wellicht de komende vier jaar. Uw Hoofdredacteur zal U daarover in een van de volgende edities vanzelfsprekend nader informeren.

Ook de verschillende teamleden waren, evenals Uw Hoofdredacteur, toch wat verrast door de uitslag van vrijdag. Om de gebeurtenissen wat te kunnen relativeren en het hoofd weer leeg te kunnen maken, werd dan ook besloten om de hengels maar eens uit te gooien. Althans, dat gold voor de heer Pinoccio en Uw Hoofdredacteur. Heerlijk gezeten in het zonnetje op het terras van Uw Hoofdredacteur, werden blokjes spek aan de haakjes geknoopt waarna rustig kon worden gewacht op de eerste trek beet. Uw Hoofdredacteur, zo zou later blijken, kon daarop gerust urenlang wachten. Zijn blokje spek bleek in het geheel niet in trek te zijn bij welke waterbewoner dan ook. Hoe anders was dat voor de heer Pinoccio. Gelukte het hem eerst al om na korte tijd de trotse vanger van een krab te worden, even later ving hij ook nog eens een mooie platvis. Zo werd het een rustig dagje op Curaçao. Waarschijnlijk zal dat vanaf morgen, wanneer het team haar werkzaamheden weer dient te hervatten, wel enigszins anders zijn. U zult het zeker vernemen!

Wordt vervolgd…..      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten