Totaal aantal pageviews

woensdag 24 oktober 2012

Hier aan de kust.....

Het is vandaag woensdag 24 oktober 2012 op een, qua temperatuur, aangenaam eiland Curaçao. Alhoewel vanochtend vroeg de lucht ietwat bewolking liet zien, was het in elk geval droog en alweer lekker warm op dit zo fraaie eiland. Curaçao, het eiland waar zich nog welhaast dagelijks gebeurtenissen voordoen waarover Uw Hoofdredacteur zich nog altijd kan verbazen, zelfs na een verblijf dat al drieënhalf jaar duurt. Overigens is dat voor "Een Zonnig Avontuur" ook wel goed, er dient immers welhaast dagelijks een nieuwe editie te worden uitgebracht? Ook vandaag is dat dan ook weer gelukt en kunt U weer als vanouds worden bijgepraat over het wel een wee van een clubje Nederlanders op Curaçao.

De afgelopen drieënhalf jaar is de samenstelling van het team nogal eens veranderd. Van de negen personen die in 2009, veelal met hun gezin, naar Curaçao werden uitgezonden zijn er nog slechts een tweetal over: de (veel) rustiger Fries en Uw Hoofdredacteur. Ook de Lady (wie kent haar nog?) verblijft nog altijd op Curaçao aangezien zij indertijd heeft besloten om in locale dienst te gaan treden. Voor wat betreft de omvang van het team, die werd in de loop der jaren teruggebracht tot het huidige aantal van vier personen. Althans tot eerder deze week bekend werd dat het team weer kleiner zal gaan worden nu Jumping Paul heeft besloten naar Nederland te gaan terugkeren. Diverse redenen brachten Jumping Paul tot de keuze het op Curaçao voor gezien te houden en al op korte termijn op een vliegtuig richting Nederland te gaan stappen. U zult begrijpen, het team verliest in hem een kleurrijk persoon. Gedurende meer dan twee jaar maakte Jumping Paul immers deel uit van het team. Hij zal dan ook vast en zeker worden gemist. Wederom een hoofdrolspeler uit "Een Zonnig Avontuur" minder, helaas.
Het loopt alweer fiks in de richting van het einde van het jaar op dit eiland. Dat betekent dat er, zoals ieder jaar tegen deze tijd, weer het nodige vertier te verwachten valt. Immers, de laatste maanden van het jaar kan Curaçao steevast een aantal bekende artiesten verwelkomen die, veelal op het strand, prachtige nummers ten gehore komen brengen. Binnenkort staat het eerste concert al gepland voor Moeder de vrouw en Uw Hoofdredacteur. Het is immers zo dat de Zeeuwse succesband  Bløf op 10 november aanstaande haar 20 jarig jubileum op Curaçao komt vieren. Plaats van handeling is "de Kleine Werf" in Punda. Het nummer "hier aan de kust" zal vast en zeker door zeer veel toeschouwers worden meegezongen. Hoe Uw Hoofdredacteur het zal ervaren? Te zijner tijd zult U er vast en zeker meer over kunnen vernemen.

Voor wat betreft het formeren van een nieuwe regering op Curaçao valt er weinig vooruitgang te melden. Het blijft uitermate interessant wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen, al gelukt het overigens maar ten dele om er de smeuïge details van mee te krijgen. Feit is wel dat de uitslag der verkiezingen voor veel Nederlandse politici aanleiding was om te veronderstellen dat Curaçao zich dus wel snel zou gaan losmaken van Nederland. Die uitlatingen werden gisteren onmiddellijk gelogenstraft door de heer Wiels, de grote winnaar der verkiezingen. Hij gaf keurig aan dat, hoewel Curaçao streeft naar onafhankelijkheid, het niet te verwachten valt dat dit binnen tien jaar zal zijn gerealiseerd. Daarnaast gaf hij aan, in tegenstelling tot eerder gedane uitlatingen, dat zijn partij, de Pueblo Soberano, onverkort zal vasthouden aan een screening van potentiële bewindspersonen zoals die kortgeleden is vastgelegd in een Wet op de screening. En, juist dat uitgangspunt maakt het onderhandelen met zijn eerdere coalitiepartners uitermate ingewikkeld. Het zijn namelijk die coalitiepartners die de eerdergenoemde Wet opzij willen zetten om te voorkomen dat zij geen bewindslieden kunnen leveren. Het is dus zeer de vraag of de eerdere aanname van Uw Hoofdredacteur (dat de eerdere regeringspartijen elkander wel snel zouden vinden in een nieuwe coalitie) wel correct zal zijn. Er wordt dan ook inmiddels door meerdere partijen met elkaar gesproken. Het blijft dan ook, in zeer veel opzichten, uitermate spannend op dit zonnige eiland!
 
Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten