Totaal aantal pageviews

donderdag 30 mei 2013

Hommeles op Curacao met "de Vijf!"

Het  is vandaag donderdag 30 mei 2013 geworden op het zeer warme eiland Curaçao. Nog immer schijnt steevast de zon met grote kracht op de bewoners en andere aanwezigen op dit fraaie eiland. Met temperaturen die, ook vandaag, weer zullen oplopen tot ver boven de dertig graden Celsius, zou je bijna vergeten dat het elders op de aardbol geheel ander weer kan zijn. Iets waarover men volgens Uw Hoofdredacteur in Nederland kan meepraten. Overigens stijgt, sedert gisterenmiddag, de temperatuur op Curaçao niet slechts door de zon. De gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur veroorzaakten namelijk verhitte hoofden, alom op het eiland. Iets waarover Uw Hoofdredacteur U, zoals U dat inmiddels wel bent gewend, uitgebreid zal informeren in deze editie van "Een Zonnig Avontuur."

Uw Hoofdredacteur schreef het al in zijn editie van gisteren: 3 juni aanstaande is de dag dat het nieuwe, vanuit de politiek samengestelde, Kabinet zal worden geïnstalleerd. Door de partij van wijlen de heer Wiels zou, indachtig het kort voor Wiels zijn dood opgestelde advies in de richting van de formateur, de heer Asjes worden voorgedragen als Minister-president van Curaçao. Welnu, gisterenochtend, kort voor de persconferentie waarin de bewuste partij, Pueblo Soberano, haar ministers zou presenteren, brak het tumult los. Het bleek dat 5 prominente leden van de partij, allen Statenleden, zich plots niet meer hadden kunnen vinden in de eerdere voordracht van de heer Wiels. Een van de te installeren ministerskandidaten werd namelijk plots gepasseerd en er werd bekend gemaakt dat er een nieuwe ministerskandidaat was gevonden in persoon van een dame die tot voor kort de secretaresse van de heer Asjes was. Vervolgens waren de rapen gaar!

Het bestuur van de Pueblo Soberano vervolgens, waarvan overigens de broer van wijlen de heer Wiels deel uitmaakt, kon zich volstrekt niet met deze gang van zaken verenigen en nodigde de 5 prominenten verschillende malen uit voor een gesprek. "De vijf" weigerden vervolgens echter daaraan mee te werken en maakten gisterenmiddag bekend dat zij zich wensten af te scheiden van de Pueblo Soberano, daarmee de banden verbrekend met de partij van de heer Wiels. Vervolgens maakten zij, in een persconferentie, bekend dat de afvalligen onder de naam "Aktion Civil" verder zullen gaan en dat zij de heer Asjes als Minister-president wensen voor te dragen. Dat nu lijkt echter constitutioneel onmogelijk. Immers, als de vijf niet langer deel uitmaken van Pueblo Soberano, dan gaan zij als onafhankelijk Statenleden verder en niet als partij. Nu zij dan ook geen partij kunnen vormen en niet groter dan slechts een onafhankelijk Statenlid zijn, is plotsklaps de partij PAIS de grootste partij. En zou die partij dientengevolge ook het recht hebben om een Minister-president voor te dragen.

U begrijpt het al: het is weer chaos alom! Wie wordt er nu Minister-president en wie wordt er nu Minister? Komt er nu wel of niet een nieuw Kabinet of moet het demissionaire takenkabinet voorlopig voort regeren? Komen er nu weer nieuwe verkiezingen of werden er weer snel bondjes gesloten? Allemaal vragen die pas de komende dagen beantwoord zullen gaan worden waarschijnlijk. Hoe het ook moge zijn: de erfenis van de heer Wiels lijkt al te zijn verkwanseld. In ieder geval gaat dit eiland weer een enorme periode van onzekerheid tegemoet, daar waar juist de laatste maanden, in politiek opzicht, rust was gecreëerd. Was er in voorgaande weken al het gerucht als zou de heer Wiels zijn vermoord vanuit zijn eigen partij, de gebeurtenissen van gisteren lijken dit, in figuurlijke zin, bepaald niet te ontkrachten! Uw Hoofdredacteur is dan ook uitermate benieuwd naar het vervolg, iets waarover hij U vast en zeker in volgende edities nader zal informeren.

Wordt vervolgd.....      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten