Totaal aantal pageviews

vrijdag 12 juli 2013

Raadsels, raadsels.....

Het is vandaag vrijdag 12 juli 2013 geworden op het zo fraaie en overigens nog altijd zeer hete eiland Curaçao. Het is vrijdag en dat betekent dat het weekeinde aanstaande is. Na een week van hard werken geen overbodige luxe, althans wat Uw Hoofdredacteur betreft. Immers, na gedane arbeid is het goed rusten. Al zal dat in dit geval voor Uw Hoofdredacteur toch niet geheel en al opgaan omdat er maandag een lijvig rapport dient te worden gepresenteerd. En, dat rapport, U begrijpt het al, is bij lange na nog niet af. Maar goed, achter Huize Hoofdredacteur, gezeten op het terras, typen de letters snel weg. Althans, als Uw Hoofdredacteur dit keer verschoont blijft van stroomuitval, anders is het met het werken snel gedaan. Maar, hoe het ook moge zijn, de werkweek zit er dus bijna op!

De dag van gisteren begon voor Uw Hoofdredacteur met een enorme verrassing. Immers, toen hij, tegen de klok van zessen in de vroege ochtend, de terrasdeuren opende, werd hij meer dan uitbundig begroet door teckel Youri. Wat was het beestje toch blij de baas te zien en wat wilde hij toch graag geaaid worden! Plots viel het Uw Hoofdredacteur op dat de hond klaarblijkelijk ineens twee staarten had: een zwarte aan het uiteinde van zijn achterlijf en een grijze aan zijn kop. Dit kon niet kloppen. "Youri! Ben je helemaal van de ratten besnuffeld? Ga weg!" zo berichtte Uw Hoofdredacteur het almaar springende dier. Op enige afstand bekeek Uw Hoofdredacteur de twee staarten. Het bleek echter wel volledig te kloppen. De vriend van Uw Hoofdredacteur had een heuse rat voor hem gevangen en legde die trots voor hem neer. Hoe leuk, hoe leuk! Een gebaar dat dan ook bijzonder werd gewaardeerd. U begrijpt het al, voortaan kijkt Uw Hoofdredacteur eerst even door de ramen naar buiten om staarten te tellen. Bah!
Dan ontving Uw Hoofdredacteur vandaag weer eens een teken van leven van de zich in Nederland bevindende Moeder de vrouw. Niet in woord of gebaar helaas, echter wel in afbeeldingen. En, na een avond puzzelen lijkt het Uw Hoofdredacteur geheel en al duidelijk hoe de route van Moeder de vrouw en de Olijke Twee deze week is geweest. Zo viel te bespeuren dat een bezoek was gebracht aan de Waarbeek te Hengelo alwaar zij de beide olijkerds klaarblijkelijk tijdelijk in een bal had verstopt. Het moet toch niet gekker worden eigenlijk! Nadat de beide stakkerdjes waren vrijgelaten werd getracht hen te verstoppen in een bos, waarbij het slechts aan de literatuurkennis van Julia, de oudste olijkerd, viel te danken dat middels broodkruimels de weg naar huis werd teruggevonden. Last but not least dacht dochterlief Julia een meer vol kaarsenvet te hebben ontdekt. Omdat zij op dat moment in gezelschap was van de heer Pinoccio, is het meiske er waarschijnlijk thans volstrekt zeker van dat het ook inderdaad kaarsenvet was. Hoe sneu!

Dan zag Uw Hoofdredacteur ook nog dat Moeder de vrouw diende op te draven bij de Hogeschool waar zij kortgeleden afstudeerde tot lerares. Althans, zo dacht Uw Hoofdredacteur! Want, toen Uw Hoofdredacteur het beeld enigszins vergrootte om de letters op het te ondertekenen diploma wat beter te kunnen lezen, viel hem het volgende op. Moeder de vrouw heeft namelijk een graad behaald! Zij mag zich thans B Ed noemen. Daarnaast is zij opgeleid tot leraar en dus niet tot lerares. U begrijpt, Uw Hoofdredacteur zit vol met vragen. Vragen die helaas niet aan Moeder de vrouw kunnen worden gesteld; zij blijft steevast spoorloos. Wellicht dat over enige weken, wanneer het gezelschap eventueel weer huiswaarts keert, meer duidelijkheid kan worden gegeven. U zult het daarom waarschijnlijk pas vernemen in een volgende editie van "Een Zonnig Avontuur!"

Wordt vervolgd.....      

1 opmerking: